logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
Кафедра дизайну та інжинірингу
logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
img

Палієнко Олена Олексіївна

дизайну та інжинірингу

ПАЛІЄНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Кандидат технічних наук наук,
доцент кафедри дизайну та інжинірингу

e-mail: o.paliyenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА:

GoogleScolar

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

розробка і дослідження конструкційних керамічних матеріалів, нормотворча діяльність у сфері будівництва, графічний дизайн

ДИСЦИПЛІНИ

«Інженерна та комп,ютерна графіка», «Інжиніринг будівель», «Безпека життя», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства,«Охорона праці в закладах охорони здоров'я»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін, 2014 р.
 • кандидат технічних наук, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів», тема дисертації: "Особливості використання незбагачених каолінів у виробництві санітарних керамічних виробів  ", 2007 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2014 р. до цього часу.
 • старший викладач кафедри інженерно-технічних дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2013 – 2014 рр.
 • з 2021 р. доцент кафедри дизайну та інжинірингу.
 • вчений секретар-начальник відділу науково-технічного забезпечення  ДП «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів»,2003-2013 рр.
 • науковий співробітник лабораторії кераміки та неметалорудних матеріалів ДП «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів»,1993-2003 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_TGD00wAAAAJ&hl=uk

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Подяка Міністерства освіти і науки України , 2017 р.
 • Подяка Голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,2010 р.
 • Подяка Київського міського голови, 2004 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2021 р.
 • Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України ,2019 р.
 • ТОВ «Навчально виробничий комплекс з охорони праці « Вектор»,2019 р.
 • Навчальний центр з охорони праці « КОТЕФІ», 2018 р.
 • Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ,2015 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член редакційної колегії журналу «Будівельні матеріла, вироби та санітарна техніка»  з 2014 р. до цього часу.
 • Відповідальна за науково-методичну роботу кафедри.
ХОБІ

подорожі, плавання, фотографія

16.02.2021
43220
331
остання редакція 07.09.2021
3008