logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
Кафедра дизайну та інжинірингу
logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
img

Наукова робота

дизайну та інжинірингу

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток «Секція  Дизайну і Архітектури» (скачати)
        Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські наукові гуртки.
        Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри...

З науковим доробком викладацького складу кафедри у відкритій наукометричній базі даних,
що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування можна ознайомитись тут: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=0r92qioAAAAJ

За підготовку учнів Київської Малої академії наук – переможців Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт, доцента Форостяну Нінель Петрівну нагороджено грамотою, підписану Президентом Національної академії наук України, академіком НАН України Б.Є. Патоном.

Для здійснення прикладних досліджень у межах виконання першої теми в лабораторії фізики (А-226) встановлено цифровий мікроскоп, термостатичну шафу та універсальний вимірювальний прилад, видано “Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних робіт з використанням універсального вимірювального комп’ютерного приладу”.


За допомогою цифрового мікроскопу можливо виконувати дослідження структури сировини та матеріалів:

Термостатична шафа дозволяє отримати криві залежності теплофізичних властивостей харчових продуктів від часу з автоматизованим запуском та зупинкою процесу вимірювання у діапазоні вимірювання 7-12 годин:

 

Криві випікання і охолодження харчових продуктів у термостатичній шафі SLN 32 ECO

Універсальний вимірювальний прилад має широкі можливості щодо визначення структурно-механічних показників, оптичних властивостей, молекулярної маси тощо харчових продуктів:

 

Криві прозорості харчових продуктів, отриманих на універсальному вимірювальному приладі


Викладачі кафедри запрошують до співпраці науковців з інших кафедр КНТЕУ для спільного виконання досліджень структурно-механічних, теплофізичних та оптичних властивостей розробленої продукції. Бланки заяв додаються:
20.04.2013
guliya2005
7550
остання редакція 09.05.2022
433884