logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
Кафедра дизайну та інжинірингу
logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
img

Наукова робота

дизайну та інжинірингу

      Звіт з наукової роботи кафедри дизайну та інжинірингу за 2022 рік
 


НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ  ТА ІНЖИНІРИНГУ
(на період 2022–2024 роки)

Тема дослідження (promo VIDEO)

 «Формування міського середовища методами  екологічного-дизайн проектування (в історичній частині м. Києва)»

Об’єкт дослідження – історичне середмістя з об’єктами соціально-культурного призначення міста Києва.

Предмет – методи дизайн проектування в покращенні екологічно – сталого формування міського середовища.

Під час виконання досліджень залучаються такі методи:

За період дослідження планується досягти таких результатів:

  • 1 навчальний посібник;
  • 2 курси лекцій;
  • 5 наукових статей;
  • 10 тез доповідей за результатами участі в роботі науково-практичних конференцій;
  • організувати й провести науково-практичну конференцію.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

  • буде розроблено теоретичні підходи до вирішення проблеми формування  середовища методами дизайн проектування (в історичній частині міста);
  • буде запропоновано теорію формування дизайнерських процесів в історичному просторі завдяки зовнішній рекламі.

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому:

  • будуть підготовлені й адаптовані тексти навчального посібника та курсів лекцій членів виконавського колективу дослідників, які дозволять студентам бакалаврам,  опановувати передові ідеї, концепції й винаходи авторів науково-дослідної теми;
  • наукові ідеї авторського колективу виконавців набудуть розвитку й дозволяють констатувати факт появи в галузі дослідження інформаційних процесів нових наукових шкіл.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток «Секція  Дизайну і Архітектури» (скачати)

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Доцента кафедри Форостяну Нінель Петрівну 
нагороджено грамотою Президії Національної академії наук України
за підготовку учнів Київської Малої академії наук до кункурсу
науково-дослідницьких робіт

, .

Для здійснення прикладних досліджень в лабораторії фізики (А-226) встановлено лабораторне устаткування та видані “Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних робіт”.


За допомогою цифрового мікроскопу можливо виконувати дослідження структури сировини та матеріалів:

Термостатична шафа дозволяє отримати криві залежності теплофізичних властивостей харчових продуктів від часу з автоматизованим запуском та зупинкою процесу вимірювання у діапазоні вимірювання 7-12 годин:

 

Криві випікання і охолодження харчових продуктів у термостатичній шафі SLN 32 ECO

Універсальний вимірювальний прилад має широкі можливості щодо визначення структурно-механічних показників, оптичних властивостей, молекулярної маси тощо харчових продуктів:

 

Криві прозорості харчових продуктів, отриманих на універсальному вимірювальному приладі


Викладачі кафедри запрошують до співпраці науковців з інших кафедр ДТЕУ для спільного виконання досліджень структурно-механічних, теплофізичних та оптичних властивостей розробленої продукції.

19.04.2013
guliya2005
8498
остання редакція 21.01.2023
3008