logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Дембіцька Олена Олександрівна

фізичної культури та спорту

ДЕМБІЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач кафедри фізичної культури

e-mail: o.dembitska@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

GoogleScholar

ResearcherID

ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

формування здорового способу життя студентської молоді, сучасні технології у фізичному вихованні та спорті, wellness-технології,event-менеджмент спортивних заходів

ДИСЦИПЛІНИ

«Фізичне виховання. Фітнес»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Магістр з фізичного виховання, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2008 р.
 • Спеціаліст з фізичного виховання, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2007 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • Старший викладач кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету, 2014р. – до цього часу
 • Заступник декана з навчально-виховноїроботи факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, 2017-2018рр.
 • викладач кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету, 2011-2014рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Дембіцька О.О.Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів волейболістів Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) / Гамов В.Г., М. Ю. Короп, О. В. Черепов, С. І., Гайдай, // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 53 (106). – С. 373-379.
 • Дембіцька О.О., Короп М.Ю.,М’ясоєденков К.О.,Чайченко Н.Л., Єльцов Д.С.Фізичне виховання. Програма. К.:Київ.нац. торг-екон. ун-т. 2015.
 • Дембіцька О.О., Корольова О.А. Формування здорового способу життя студентів засобами фізичної активності. Актуальне научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 10(42), ч. 6 – С. 108-109.
 • Дембіцька О.О., Самоленко Т.В., Янченко І.М., Хапсаліс Г.Л., Ковальова А.О.,  Бражник В.М.Порівняльний аналіз оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів факультету міжнародноїторгівлі та права. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. :Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020 – Випуск 2 (122)20. – С. 148-151.
 • Дембіцька О.О., Гайдай С.І.,Погасій Л.І.,Хапсаліс Г.Л.,Янченко І.М.Робоча програма. Фітнес. К.: Київ.нац. торг-екон. ун-т, 2020.
 • Дембіцька О.О., Самоленко Т.В.,Янченко І.М., Гайдай С.І.Спортивні досягнення збірних команд університету зі спортивної аеробіки та чирлідингу. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. –Дніпро, 2020. Т.1. - С. 371-375.
 • Дембіцька О.О., Самоленко Т.В., Гордійчук Б.В. Корпоративна платформа дистанційного навчання для студентів із дисципліни фізичне виховання. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»// Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С. 151-152.
 • Дембіцька О.О., Самоленко Т.В., Гордійчук Б.В., Дубовік Р.Г. Рухова активність студентів в рамках дистанційного навчання. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 1(57), ч. 4 – С. 162-164.
 • Дембіцька О.О.,Ляшенко І.А., Гордійчук Б.В., Бражник В.М. Чирлідинг для студентської молоді. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I Mіжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. –Дніпро, 2020. –Т.1. –C. 328-330.
 • Дембіцька О.О.,Самоленко Т.В. Ефективність застосування онлайн-тренувань в процесі підготовки студентів-спортсменів. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2020 р., - Київ, 2020 – C.19-21.
 • Dembitska O., Chaichenko N., Samolenko T., YanchenkoI. Psychologica laspects of motivation students young until healthy lifestyle. Topical issues of the development of modern science.Abstracts of the IX International scientific and practical conference. Publishing House «ASSENT».Sofia, Bulgaria. 6-7 May, 2020. Pp. 51-54.
 • Dembitska O., Gamov V.G., Korop M.Y., Chaychenko N.L., Bykovska L.B., Samoylenlo T.V., Eltsov D.S., Gamova I.V. Curriculum. Physical Education. К.: Київ.нац. торг-екон. ун-т. 2017.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Фітнес-конвенція «ProFitConvention2015», м. Київ, 2015 р.
 • Федерація аеробічної гімнастики і фітнесу України, Міжнародний семінар з теорії і методики підготовки суддівства з черлідингу (ЕСА), 2015 р.
 • КНТЕУ, навчально-методичний семінар: «Викладач-студент: психологічні особливості ефективної взаємодії в процесі навчання», 2018 р.
 • Федерація чирлідингу та чирспортуУкраїни, 2018 р.
 • КНТЕУ, атестація щодо володіння державною мовою, 2018 р.
 • 20 thNikeTrainingClubConvention, Kyiv, 16-17 march 2019
 • Федерація чирлідингу та чирспортуУкраїни, Всеукраїнський тренерсько-суддівський конгрес з чирлідингу, м.Київ, 2019 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Тренер-викладач збірної КНТЕУ з чирлідингу, 2015 р. до цього часу.
 • Відповідальна за проведення змагань з чирлідингу в рамках Спартакіади КНТЕУ.
 • Член Федерації чирлідингу та чирспортуУкраїни, 2016 р.
 • Заступник декана з навчально-виховної роботи факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, 2017-2018рр.
 • Технічний секретар приймальної комісії КНТЕУ, 2013-2017рр.
ХОБІ

подорожі, книги, мистецтво

18.02.2021
43220
275
остання редакція 01.03.2021
43220