logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Короп Михайло Юрійович

фізичної культури та спорту

КОРОП МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент
доцент кафедри фізичної культури

e-mail: m.korop@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

ORCID ...    
Researcher ID ... 
GoogleScholar

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Особливості підготовки спортсменів в ігрових видах спорту, здоровий способ життя та рекреація.

ДИСЦИПЛІНИ

Фізичне виховання

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Доцент кафедри фізичної культури 1994 р.
 • Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 Теорія і методика фізичного виховання і спортивного тренування 1987 р.
 • Викладач з фізичної культури Київський державний інститут фізичної культури 1981 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету МОН України з 1994 р. до цього часу.
 • старший викладач кафедри фізичної культури Київського торговельно-економічного унiверситету з 1990-1994 р.
 • старший викладач кафедри спортивних ігор Київського державного інституту фізичної культури з 1989-1990 р.
 • асистент  кафедри спортивних ігор Київського державного інституту фізичної культури з 1987-1989 р.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Ареф’єв В.Г., Качеров О.Б.,Короп М.Ю., - Фізична культура. Підручник для 6 класу загальноосвітніх освітніх закладів. К. : «Просвіта», 2006 р. 208 с.
 • Ареф’єв В.Г., Качеров О.Б.,Короп М.Ю., Михайлова Н.Д. - Фізична культура. Підручник для 9 класу загальноосвітніх освітніх закладів. К. : «Просвіта», 2009 р. 208 с.
 • Довгань Н.Ю., Мясоеденков К.О., Короп М.Ю., - Рухливі Iгри. – Навчальний посібник.- К.: КНТЕУ.-2014.-200с.
 • Довгань Н.Ю., Мясоеденков К.О., Короп М.Ю., - ФIТНЕС.- Навчальний посібник.-К.: КНТЕУ.-2016.-416с.
 • Короп М.Ю., Бойчук Р.І., Ковцун В.І. Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафто-газової справи / Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Збірник. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. Випуск 143. С. 259-262.
 • Короп М.Ю., Куртова Г.Ю., Архипов О.А., Гамов В.Г., Вертель О.В. Визначення відношення майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в інклюзивному класі // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Збірник. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. Випуск 147. Т. 2. С. 312-315.
 • Короп М.Ю., Гамов В.Г., Черепов О.В., Гайдай С.І., Дембіцька О.О. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості студентівволейболістів Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 53 (106). – С. 373 - 379.
 • Бойчук Р.І., Короп М.Ю., Захаркевич Т.М., Бєлявський І.Л. Застосування методу поєднаного впливу у тренуванні координаційних здібностей студентів -волейболістів. / Вісник Чернігівського національно - го педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 154. У 2-х томах. Том 2 / Чернігівський на - ціональний педагогічний універси - тет імені Т.Г. Шевченка ; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ,2018. – С. 214 -218.
 • Бойчук Р.І., Короп М.Ю., Крижанівський В.Р., Бєлявський І.Л. Вдосконалення процесів сприйняття у студентів технічних спеціальностей засобами волейболу // Науковий Часопис НПУ ім. І.П. Драгоманова. – Серія №15. Науково -педагогічні проблеми фізичної культури. – 2019. – Випуск №2 (108). – С. 26 –30 . (Фахове видання)
 • Бойчук Р.І., Короп М.Ю., Вінтоняк О.В. Грабчук А.Б. Передумови успішного навчання школярів техніки спортивних ігор /Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту «Матеріали XШ міжнародної наукової конференції пам’яті А.М. Лапутіна». Чернігів: 2020 - Н.У. «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.26.11.2020. Вип.10(166) (Фахове видання)
 • R. Boichuk, S. Ermakov, M. Korop, V. Kovtsun, I. Vaskan, A. Shankovskyi, V. Kovtsun.  Coordinationtrainingof 16-17 year-oldvolleyballplayers (girls) Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 5), Art 404 pp 2976 - 2983, 2020 Romania.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагорода Почесною грамотою КДТЕУ  1998 р.
 • Почесна грамота КНТЕУ за активну участь в проведенні спортивно-масової роботи та вихованні студентської молоді 2002 р.
 • Почесна грамота КНТЕУ 2010 р.
 • Грамота КНТЕУ за вагомий внесок у виховання студентської молоді 2011 р.
 • Диплом КНТЕУ за активну участь в організації та проведенні «Дебюту першокурсника ФРГТБ – 2012» 2012 р.
 • Диплом МОН України за ІІІ місце у чемпіонатім.Киева з волейболу серед чоловічих команд закладів вищої освіти 2018 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Федерація волейболу м. Києва 2017 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Заступник голови профкому КНТЕУ 2000-2005 р.
ХОБІ

Спорт, фізична культура, подорожі, музика

19.02.2021
43220
315
остання редакція 01.03.2021
43220