logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Самоленко Тетяна Володимирівна

фізичної культури та спорту

САМОЛЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
доцент кафедри фізичної культури

e-mail: t.samolenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar 
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фізичне виховання, спорт вищих досягнень в галузі фізичної культури і спорту, теорія та методика підготовки  спортсменів високої кваліфікації. Дослідження особливостей розвитку фізичної підготовленості студентів у закладах вищої освіти.

ДИСЦИПЛІНИ

Фізичне виховання. “ Загальна фізична підготовка ”

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання Класичного приватного університету, 2012 р.
 • доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету, 2016 р.
 • кандидат наук з фізичноговиховання і спорту, 24.00.01 Олімпійський і професіональний спорт, тема дисертації«Особливості багаторічної підготовки висококваліфікованих спортсменок до олімпійських ігор і чемпіонатів світу в бігу на середні і довгі дистанції (за даними автоексперімента), 2008 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання Запорізького приватного університету, 1999-2013 рр.
 • доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2016 р. до цього часу.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Yefremenko A., Shesterova L., Lebediev S., Zakharina E., Apaichey О., Krajnik Y., Samolenkо T., Pyatisotskaya S. / Evaluation of characteristics of running with an audio stimulation in prepared students from various sports// “Journal of Physical Education and Sport“ ® (JPES), 19(1), Art 100, pp. 696-702. http://www.efsupit.ro/images/stories/April2019/Art100.pdf.
 • Karaulova S., Malikov N., Bogdanovskaya N., Samolenko T., Boycnenko K., Apaychey О. / Innovativetechnologiesbased management of the training process of female athletesspecializing in short distances running. // “Journal of Physical Education and sport” ® (JPES), 18 (Supplement issue 4), Art 275, Romania. pp. 1876-1880., 2018. https://efsupit.ro/images/stories/october2018/Art-20275.pdfDOI:10.7752/jpes.2018.s4275.
 • Shesterova L., Efremenko A., Apaychey А., Samolenkо T., Maslyak I., TuYanha., Perevoznik V., Krajnik Y. / Change in the results of middle-distance runners living at different heights above sea level. // “Journal of Physical Education and Sport“® (JPES), Octomber 2018, (Supplement issue 4). - Art 280, pp. 1902-1906. Romania. https://efsupit.ro/images/stories/october2018/Art%20280.pdf.
 • Патент на корисну модель: Тренажер для рук плечового поясу «Струнка хода», № 132466, 25.02.2019. Черепов О.В., Мазур О.О., Гамов В.Г., Самоленко Т.В.
 • Патент на корисну модель: Пристрій для збору тенісних м’ячів  № 136699, 27.08.2019. Черепов О.В., Пивоваров А.А., Гамов В.Г., Самоленко Т.В., Чайченко Н Л.
 • Самоленко Т.В., Гордійчук Б.В. Дистанційне навчання студентів кафедри фізичної культури на корпоративній платформі в умовах карантину. Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу. Книга 1. Частина 2: Серія монографій / [авт.кол. : П.С. Атаманчук, Я.О. Львович, А.П. Преображенський, О.М. Селедцов, Т.Д. Чубіна и др.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020 – 194 с. :іл., табл. – ( «Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу», Книга 1). С.102-109.
 • Самоленко Т.В., Апайчев О.В. Караулова С.І. Аналіз результатів виступів національної збірної команди України на командних чемпіонатах Європи з легкої атлетики протягом 2009-2019 років. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: колективна монографія / Ред.. Н.Е. Пангелової. – Переяслав (Київ. Обл.) : Домбровська Я. М., 2020. С. 329-341.
 • Самоленко Т.В., Караулова С.І., Апайчев О.В. Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів у закладах вищої освіти. Фізичне виховання: проблеми та перспективи: монографія за загальною редакцією проф. Г.П. Грибана. Житомир: Рута, 2020. С. 208-218.
 • Самоленко Т.В., Янченко І.М., Хапсаліс Г.Л., Ковальова А.О., Дембіцька О.О., Бражник В.М. Порівняльний аналіз оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів факультету міжнародної торгівлі та права. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020 – Випуск 2 (108) 20. – С. 150-153.
 • Куксова А.С., Самоленко Т.В., Гамов В.Г., Черепов О.В. Порівняльний аналіз результатів тестування студентів-волейболістів в підготовчий період в макроциклі / Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорту. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, №2 2019. – С. 121-126.
 • Самоленко Т.В., Павлишина К.І Ведення бізнесу в Україні. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Пряшів, 10–11 квіт. 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 49-51.
 • Самоленко Т.В., Янченко І.М. Аналіз оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів у закладі вищої освіти. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): 36. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К.: Вид – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97) 18. – С. 505-508.
 • Самоленко Т.В., Апайчев О.В., Ковальова А.О., Приходько В.М. Планування тренувального процесу в річному циклі підготовки студентів-легкоатлетів у закладі вищої освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 152. У 2-х томах. Том 1 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ,2018. – С. 216-219.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, 1988 р.
 • Чотирьохкратна чемпіонка світу, 1987-1991 рр.
 • Заслужений майстер спорту, 1988 р.
 • Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора, 1989 р.
 • Нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, 2002 р.
 • Подяка Федерації легкої атлетики України за змістовну, наполегливу працю в науково-практичній діяльності по підготовці членів збірної команди України до чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор, що має значний вплив на розвиток легкої атлетики, 2011р.
 • Нагороджена почесною грамотою  Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти, науки і спорту України за сумлінну роботу, вагомий внесок у розвиток фізичного виховання і спорту серед студентської молоді, особисті наукові досягнення в галузі фізичного виховання та спорту, пропаганду здорового способу життя, 2011 р.
 • Подяка Національного олімпійського комітету України за внесок у розвиток Олімпійського руху, 2011 р.
 • З метою вшанування та відзначення видатної української спортсменки, олімпійської чемпіонки: Інституту здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету, присвоїли ім’я Тетяни Самоленко, 2017 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю і плідну працю та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня, 2019 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Центральна школа вищої спортивної майстерності «Колос», Київ, 2018 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Лектор ІААФ по системі навчання і сертифікації тренерів з теоретичних та практичних занятьIIрівня (Легка атлетика), 2008 р.
 • Сертифікований інструктор з Скандинавської ходьби –Nordic Walking, Українська школа Оздоровчої Скандинавської ходьби, 2018 р.
 • Суддя Міжнародної категорії з Скандинавської ходьби –Nordic Walking World Tour, 2019 р.
ХОБІ

театр, подорожі, спорт

19.02.2021
43220
339
остання редакція 23.02.2021
43220