logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Акредитація

комп'ютерних наук та інформаційних систем

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»
 Рівня вищої освіти
«молодший бакалавр»

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Краскевич Валерій Євгенович д.т.н., професор

Керівник групи забезпечення спеціальності 122 "Комп'ютерні науки".

Самойленко Ганна Тимофіївна к.т.н., доцент

Гарант ОП "Комп'ютерні науки" ОР молодший бакалавр.

Пурський Олег Іванович д.ф.-м.н., професор

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Гамалій Володимир Федорович д.ф.-м.н., професор

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Демідов Павло Георгійович  к.ф.-м.н., доцент

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Козлов Валерій Володимирович к.т.н., доцент

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Філімонова Тетяна Олегівна к.ф.-м.н.

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Томашевська Тетяна Володимирівна к.т.н.

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Базурін Віталій Миколайович к.п.н.

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Паращак Олексій Миколайович к.т.н.

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Селіванова Анна Віталіївна Ст. викладач 

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Тищенко Ігор Анатолійович Асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

Юрченко Юрій Юрійович Асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем

Член групи забезпечення ОП "Комп'ютерні науки".

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Освітня програма 2020 Освітня програма 2021 Освітня програма 2022 Проєкт освітньої програми 2023

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обов’язкові компоненти Вибіркові компоненти

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Анкета Результати опитування

ONLINE ТУР ПО КНТЕУ 

12.03.2021
41883
2229
остання редакція 11.04.2023
41883