logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

Навчальні дисципліни

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Закріплення навчальних дисциплін за кафедрою інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

№ з/п Назва дисципліни Кредити ЄКТС

СВО молодший бакалавр

1. Інформаційні технології в професійній діяльності Information technologies in professional activity 6

СВО бакалавр

2. Web-дизайн і Web-програмування WEB–design and WEB–programming 6
3. Архітектура комп'ютера Computer architecture 6
4. Алгоритми та структури даних Algorithms and data structures 6
5. Архітектура та проектування програмного забезпечення Architecture and software design 6
6. Аналіз та оцінка вразливостей інформаційних систем Analysis and evaluation of vulnerabilities of information systems 6
7. Бази даних Databases 6
8. Безпека баз даних Databases Security 6
9. Безпека програмного забезпечення Software security 7,5
10. Безпека інформаційних систем та мереж Security of information systems and networks 6
11. Безпека операційних систем Security of operating systems 6
12. Безпека систем баз даних Database systems security
13. Безпека телекомунікаційних мереж Telecommunications network security
14. Експертні системи Expert Systems 6
15. Електронний документообіг Electronic document flow 6
16. Захист систем електронних комунікацій Protection of Electronic Communication Systems 6
17. Інформаційні технології в професійній діяльності Information technologies in professional activity 6
18. Інформаційні технології в юридичній практиці Information technologies in legal practice 6
19. Інформаційні технології в міжнародній економічній діяльності Information technologies for international activity 6
20. Інтернет-технології в бізнесі Internet technologies in business 6
21. Інфраструктура відкритих ключів Open Keys Infrastructure 7,5
22. Комп’ютерні мережі Computer Networks 6
23. Криптографічні методи захисту інформації Cryptographic information security methods
24. Людино-машинна взаємодія Human-machine interaction 6
25. Менеджмент проєктів програмного забезпечення Software projects management 6
26. Методи і засоби передачі даних Data transmission means and methods 6
27. Моделі і структури даних Models and data structures 6
28. Моделювання та аналіз програмного забезпечення Software modeling and analyzing 6
29. Об'єктно-орієнтоване програмування Object-oriented programming 6/12
30. Операційні системи Operational systems 6
31. Організація комп’ютерних мереж Organization of computers network 6
32. Основи програмування Basics of software engineering 6
33. Основи кібербезпеки Cybersecurity basics 6
34. Програмування Інтернет Internet programming 6
35. Програмні комплекси захисту інформаційних систем Software Complexes for Protection of Information 6
36. Проектування систем захисту інформації в економіці Designing of Protection Systems in the Economy 7,5
37. Стандартизація та метрологія програмного забезпечення Standardization and metrology of software 6
38. Технологія Java Java technology 6
39. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних Technology of design and administration of databases and data storage 6
40. Технологія розробки та тестування програмного забезпечення Technology of development and testing of software 7,5
41. Управління проектами інформатизації Informatization projects management 6

СВО магістр

42. Архітектура та технології програмування мобільних додатків Аrchitecture and technology of mobile application programming 6
43. Автоматизація тестування програмного забезпечення Software testing automation 6
44. Адміністрування та захист сховищ даних Administration and protection of data storage 6
45. Біометричні технології автентифікації в інформаційних системах Biometric authentication technologies in information systems 6
46. Захист систем електронних комунікацій Protection of electronic communications systems 6
47. Методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах Methods and means of information protection in computer systems 6
48. Промислове програмування Java Enterprise Java Programming 7,5
49. Програмування та адміністрування інформаційної системи підприємства Design and administration of an enterprise information system 6
50. Проектування мультимедійних систем Multimedia system design 6
51. Технології WPF-застосувань Technology of WPF-application 6
52. Технології проектування інформаційних систем Technology of information system design 7,5
53. Технології безпеки Web-ресурсів Web-resource security technologies 6
54. Функціональне та логічне програмування Functional and logical programming 6
55. Хмарні та GRID-технології Cloud and GRID technologies 6
56. VR-технології та 3D моделювання VR technology and 3D modeling 6

СВО доктор філософії

57. Інформаційні технології в наукових дослідженнях Information technologies in scientific research 6
58. Проектування складних систем Complex systems design 6
59. Сервісно-орієнтовані технології (науковий семінар) Service-oriented technologies (scientific workshop) 6
60. Системно-методологічні основи інформаційного простору (науковий семінар) Systemological and methodological foundations of the information space (scientific workshop) 6

03.11.2021
43482
2148
остання редакція 09.11.2021
43482