logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Базурін Віталій Миколайович

комп'ютерних наук та інформаційних систем

БАЗУРІН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 

Кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: v.bazurin@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
ResearcherID
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Методика навчання програмування, структурне програмування, комп´ютерне моделювання фізичних процесів

ДИСЦИПЛІНИ

«Вступ до комп´ютерних наук», «Основи теорії інформаційних систем», «Алгоритмізація і програмування»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

1994-1999 рр. – Глухівський державний педагогічний інститут ім..С.М.Сергеєва-Ценського (Спеціальність: Трудове навчання та фізика). Кваліфікація: Вчитель трудового навчання та фізики). Ступінь: спеціаліст
2003-2004 рр. – Глухівський державний педагогічний університет (Спеціальність: Трудове навчання. Кваліфікація: Викладач трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності). Ступінь: магістр
2010-2012 рр. – Житомирський державний університет імені Івана Франка (Спеціальність: Прикладна математика / Інформатика. Кваліфікація: Спеціаліст з інформатики). Ступінь: спеціаліст
2012 р. – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики та фізики у процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій».

ДОСВІД РОБОТИ

1999-2001 рр. – Кучерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівського району Сумської області: учитель фізики

2001-2010 – Глухівський державний педагогічний університет: старший лаборант кафедри фізики та математики

2010-2011 – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: асистент кафедри фізики та математики

2011-2012 – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: асистент кафедри інноваційних освітніх технологій та профорієнтології

2012-2014 – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: старший викладач кафедри інноваційних освітніх технологій та профорієнтології

2014-2019 – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: старший викладач кафедри професійної освіти та комп´ютерних технологій

2019-2021 рр. – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: доцент кафедри професійної освіти та комп´ютерних технологій

2021 р. і дотепер – Київський національний торговельно-економічний університет: доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Колективні монографії
Навчально-методичні видання
Статті у фахових виданнях
Статті і тези доповідей на конференціях
Статті в періодичних виданнях
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«Електронні засоби та дистанційні технології навчання», Сумський державний університет, 2017 р., випускна робота на тему «Організація дистанційного навчання фізики у педагогічних ВНЗ», 108 год.
Курс навчання з англійської мови, Перші Київські державні курси іноземних мов, 2018 р., 608 год.
«Технологічні, методичні та педагогічні аспекти ефективної реалізації дистанційного та змішаного навчання студентів ЗВО», Сумський державний університет, 2019 р., 10 год.
Наукове стажування «Академічна доброчесність», Вищий духовний семінаріум Католицького апостольства, м. Варшава, Республіка Польща, 2019 р., 120 год.

Курс «Основи Python програмування» на платформі Campster тривалістю 2 місяці (сертифікат №5491 від 24.05.2021 р.)

Курс «Вступ до програмування» на платформі Campster тривалістю 2 місяці (сертифікат №5492 від 24.05.2021 р.)

Курс «Основи мови програмування Java» на платформі Campster тривалістю 2 місяці (сертифікат №5495 від 24.05.2021 р.)

Курс «Adobe Photoshop» на платформі Campster тривалістю 3 місяці (сертифікат №5496 від 01.06.2021 р.)

ХОБІ подорожі

22.11.2021
41883
1118
остання редакція 20.06.2023
41883