logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

125М Кібербезпека

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Освітньо-професійна програма

"БЕЗПЕКА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ"
зі спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" освітнього ступеня "магістр"

Гарант ОП "БЕЗПЕКА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ" Савченко Т.В.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022 РЕЦЕНЗІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 РЕЦЕНЗІЯ

Усі пропозиції щодо модернізації ОП прохання надсилати Гаранту ОП Савченко Т.В. на корпоративну пошту savchenko_tv@knute.edu.ua

Проєкт ОП

                                           Опитування здобувачів освіти "Задоволеність освітнім процесом" 2022/2023       

Збірник наукових статей студентів      

Дисципліни 2023/2024 року навчання

ДИСЦИПЛІНИ I РОКУ І СЕМЕСТРУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2023

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА 

обов'язкові навчальні дисципліни

Опитування здобувачів освіти
(опитувальник буде відкрито 15 листопада 2023)

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА

навчальні дисципліни за вибором студента 

Опитування здобувачів освіти
(опитувальник буде відкрито 15 листопада 2023) 

Англійська мова інформаційних технологій/ English for Information Technologies "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Технології безпеки безпроводових та мобільних мереж/ Wireless and mobile network security technologies "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Технології безпеки Web-ресурсів/ Web-resource security technologies "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Правове забезпечення інформаційної безпеки в економічних системах/ Legal support of information security in economic systems "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Цифрова криміналістика/ Digital forensics "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

ДИСЦИПЛІНИ I РОКУ ІI СЕМЕСТРУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2023

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА 

обов'язкові навчальні дисципліни

 Опитування здобувачів освіти
(опитувальник буде відкрито 15 листопада 2023)

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА

навчальні дисципліни за вибором студента

Опитування здобувачів освіти
(опитувальник буде відкрито 15 листопада 2023) 

Безпека мережевої та SMART інфраструктури "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Функціональне та логічне програмування "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Етичній хакінг "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Адміністрування та захист сховищ даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Практична підготовка 1 "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

ДИСЦИПЛІНИ IІ РОКУ ІІІ СЕМЕСТРУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2022

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА 

обов'язкові навчальні дисципліни

Опитування здобувачів освіти
(опитувальник буде відкрито 15 листопада 2023) 

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА

навчальні дисципліни за вибором студента

Опитування здобувачів освіти
(опитувальник буде відкрито 15 листопада 2023)

Практична підготовка 2 "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Безпека мобільних додатків "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
ВКР "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Безпека технологій інтернет речей "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Біометричні технології аутентифікації в інформаційних системах "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Інформаційні технології у системі забезпечення економічної безпеки держави "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

29.08.2023
Владислав Котов
2006
остання редакція 13.12.2023
Владислав Котов