logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Гуртки

Наукове товариство молодих вчених

Науковий клуб «Синергія галузевих ринків»

Координатор від науково-педагогічних працівників кафедри:
Штундер І. О. д.е.н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики.

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Назаревич-Марченко Соломія, студентка 3 курсу, 5 групи ОП «Економіка галузевих ринків».

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики координує роботу студентського наукового клубу «Синергія галузевих ринків». Головним завданням клубу є підготовка сучасних професіоналів у сфері галузевих ринків, здатних вільно орієнтуватися та бути конкурентоспроможними у динамічному ринковому просторі.

 Основні напрями роботи наукового клубу:

 • орієнтація на сучасні потреби ринкового середовища;
 • організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти на основі кейсів та ситуаційних вправ;
 • розвиток ділових та професійних компетентностей здобувачів вищої освіти;
 • формування лідерських навичок та уміння орієнтуватися у ринковому просторі;
 • наукові дискусії на актуальні теми функціонування та розвитку сучасних галузевих ринків;
 • співпраця з партнерами з використанням вебінарів, майстер-класів, тренінгів та гостьових лекцій від фахівців-практиків.

Пріоритетними дослідницькими проблемами студентського наукового клубу є: детермінанти розвитку та принципи організації ринків споживчих товарів; механізм функціонування ринку електричної енергії; інформаційні технології як платформа розвитку ринку телекомунікаційних послуг; організаційні основи транспортно-експедиторської діяльності; інституційно-економічні особливості ринку освітніх та медичних послуг; види та інфраструктура ринків продукції будівництва; ціноутворення на ринках аграрної продукції. 


Науковий клуб «Конкуренція ХХІ століття»

Координатор від науково-педагогічних працівників кафедри:
Уманців Ю. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Твердохліб Єлизавета, студентка 2 курсу, 8 групи ОП «Менеджмент антимонопольної діяльності»

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики здійснює керівництво роботою студентського наукового клубу «Конкуренція ХХІ століття». Пріоритетним завданням роботи наукового клубу є підготовка компетентних професіоналів у сфері конкурентних відносин та антимонопольного регулювання, які здатні до розв’язання складних завдань в умовах мінливого ринкового середовища.

 Основні напрями роботи наукового клубу:

 • сучасні проблеми розвитку конкурентного ринкового середовища;
 • удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти на основі кейсів та ситуаційних вправ;
 • формування ділових та професійних компетентностей здобувачів вищої освіти у сфері конкурентних відносин;
 • розвиток лідерських здібностей та уміння орієнтуватися в умовах інтенсивного конкурентного протистояння;
 • наукові дискусії на актуальні теми розвитку конкурентних відносин та антимонопольної політики; 
 • співпраця з партнерами з використанням вебінарів, майстер-класів, тренінгів та гостьових лекцій від фахівців-практиків.

Основними проблемами дослідження студентськьго наукового клубу є теоретико-методологічні та інституційні засади конкуренції, організаційно-правове забезпечення конкурентної політики, механізми виявлення, припининення та недопущення антиконкурентних узгоджених дій, відповідальність за зловживання монопльним становищем, протидія недобросовісним практикам у підприємницькій діяльності, інструменти державного регулювання природних монополій, галузеві особливості розвитку та захисту конкуренції.


Бізнес-інкубатор ДТЕУ

Координатори від викладачів:
Олена ПУРДЕНКО, к.е.н., професор кафедри  економіки та фінансів підприємства
Ірина ГАНЕЧКО, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Анастасія ЛЕПЕТКО, студентка групи 3-3, ОП «Економіка торгівлі»

Бізнес-інкубатор ДТЕУ - це спеціальний організаційний простір, що сприяє трансформації ідеї в бізнес, стимулюючи креативність та інновації через навчання, консультування та підтримку потенційних підприємців. Така підтримка молодих підприємців сприяє швидшому зростанню, зменшує ризики та підвищує їх шанси на успіх, що прискорює інноваційний розвиток економіки. Крім того, бізнес-інкубатор сприяє залученню інвестицій та технологічних ресурсів в бізнес-проєкти, які проходять конкурсний відбір в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Бізнес-трамплін», допомагаючи розвивати підприємницький дух та культуру і стимулюючи інноваційні зміни у суспільстві.


Стартап клуб ДТЕУ

Координатори від викладачів:
Ірина ГАНЕЧКО, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Олена ПУРДЕНКО, к.е.н., професор кафедри  економіки та фінансів підприємства

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Анастасія ЛЕПЕТКО, студентка групи 3-3, ОП «Економіка торгівлі»

Підприємництво є невід’ємною частиною суспільного розвитку та драйвером формування ринкових відносин. Україні необхідна підприємницької екосистема, яка в глобальному масштабі дозволить побудувати розвинену економіку з ефективними компаніями, які випускають конкурентоспроможну продукцію.

Стартап клуб ДТЕУ – це частина екосистеми молодіжного підприємництва в університеті, майданчик для апробування ідей студентів, їх переосмислення. Діяльність спільноти дозволяє отримати поради координаторів в процесі розробки бізнес-ідеї та підготовки проєкту до публічної презентації, а також фідбек від досвідчених фахівців, представники відомих українських компаній, бізнес-інкубаторів.


Студентський науковий клуб «Менеджер»

Координатори від викладачів:
Юлія СИЛКІНА, к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Вікторія ХМУРОВА, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Діана САВЧЕНКО, студентка групи 2-11 мб, ОП «Менеджмент»

Мета студентського наукового клубу «Менеджер» - залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Учасниками клубу є не лише студенти спеціальності «Менеджмент» різних курсів ДТЕУ, а також випускники, викладачі кафедри менеджменту та стейкхолдери різних ОП спеціальності 073 «Менеджмент».

У клубі студентів є можливість розвитку навичок успішності, soft skills, які формуються в процесі обміну знаннями, інформацією та комунікацій, а також розширення можливості реалізації власного потенціалу, сприяння особистісному розвитку та розвитку лідерських та комунікаційних якостей. Функціонування студентського наукового клубу «Менеджер» є важливим для проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу, а також для розроблення студентських проектів та підтримки їх реалізації. Отримані навички командної роботи, презентації результатів досліджень та критичного мислення стануть в нагоді в подальшому навчанні та науковій діяльності.


Телеграм-канал «Клуб «HR-менеджмент»

Координатори від викладачів:
Валентина ЖУКОВСЬКА, д.е.н., професор кафедри менеджменту
Ірина МИКОЛАЙЧУК, к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Ніна СИЧОВА, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Марина ДЖУЛАЙ, аспірантка кафедри менеджменту

Телеграм-канал «Клуб «HR-менеджмент» створено для поширення актуальної та корисної інформації про HR-події, тренди на ринку праці, рекомендації для роботи та вакансії серед студентів, аспірантів та викладачів.

Учасниками каналу є не лише студенти-ейчари різних курсів ДТЕУ, а також випускники, викладачі кафедри менеджменту, представники інших кафедр та спеціальностей, які можуть знайти на каналі можливості для професійного удосконалення і взаємодопомоги, встановлення безпосередніх контактів із потенційними роботодавцями та співпраці з ними на взаємовигідній основі.

Канал розміщає інформацію з різних фахових джерел, в т.ч. рекламну інформацію HR-бренд агенції «UGEN», кадрових агентств щодо відритих вакансій та можливостей працевлаштування студентів, освітніх платформ щодо проведення тематичних вебінарів та конкурсів, пропозицій роботодавців щодо проходження студентами стажування на вітчизняних підприємствах.


Project Management Studio

Координатор від викладачів:
Іван МАКАРЧУК, асистент кафедри менеджменту

Project Management Studio створено з метою популяризації проєктного менеджменту як сфери професійної діяльності, а також просування проєктно-орієнтованого підходу до ведення господарської діяльності.

Спільно з Інститутом проєктного менеджменту Ukraine Chapter студенти опановують сучасні методології управління проєктами, знайомляться з передовими практиками проєктного менеджменту та діляться цікавими історіями.

Діяльність Project Management Studio направлена передусім на практичний аспект роботи, що має на меті дати майбутнім управлінцям розуміння того, як реалізовується проєкт, які основні метрики його успішності, менеджмент проєктної команди і багато іншого цікавого.

Світова торгівля в ХХІ ст.

Координатори від викладачів:
Ганна Дугінець;

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Анастасія Гарькава 2-16;

Дослідження закономірностей формування та розвитку світової торгівлі у взаємозв’язку і взаємозалежності, на основі міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання, ідентифікація процесу організації товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики економічних суб'єктів на зарубіжних ринках, опанування інноваційними інструментарієм для просування національного виробника на міжнародних ринках.

Студентський науковий гурток «Парадигма міжнародного менеджменту в сучасному світі»

Керівник:
Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, проф. кафедри міжнародного менеджменту
k.fokina-mezentseva@knute.edu.ua

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Мамчур Валентин Сергійович, студент 1 курсу магістратури освітньої̈ програми «Міжнародний менеджмент»
v.mamchur_fmtp_6m_23_m_d@knute.edu.ua

Студентський науковий гурток «Парадигма міжнародного менеджменту в сучасному світі» є однією із наукових форм діяльності магістрів поза навчального процесу, яка дозволяє реалізувати творчі якості студента та розвинути навички пошукової, дослідницької роботи майбутнього фахівця.

Серед головних завдань наукового гуртка - сприяння обміну знаннями, практичним досвідом та інформацією в галузі міжнародного менеджменту, сприяння розвитку зв'язків із діловими, професійними та громадськими колами, зацікавленими у співпраці. До засідань наукового гуртка запрошуються управлінці та фахівці компаній що працюють в сфері міжнародного бізнесу.

Напрямами наукових досліджень та дискусій виступають проблеми сучасної парадигми міжнародного менеджменту, а саме: інтернаціоналізація менеджменту, зростанням взаємозалежності в світовій економіці,  розвиток багатонаціональних корпорацій та міжнародних систем інформації, поєднання різних типів систем управління.


Науковий клуб «Крок на експорт»

Керівник наукового клубу:
Сєрова Людмила Петрівна
l.sierova@knute.edu.ua
0505344929

Головним завданням роботи Клубу є участь у підготовці нової плеяди фахівців, здатних вільно орієнтуватись у сучасному зовнішньоекономічному середовищі. Засідання наукового клубу присвячені підготовці до наукових заходів, обговоренню проблем реалій суб’єктів ЗЕД. В межах наукового Клубу слухачі мають можливість розширити професійні навички в експортній діяльності. До роботи Клубу залучаються фахівці-практики провідних вітчизняних компаній-експортерів провідних секторів економіки. Курс розрахований на студентів бакалаврату та магістратури; працівників компаній, обов’язки яких пов’язані з організацією експорту; підприємців, які починають чи планують експортну діяльність як перспективний напрям розвитку бізнесу.

Основними дослідницькими проблемами студентського Клубу є: управлінський аспект  зовнішньоекономічної діяльності підприємств, проблематика організації міжнародних операцій в умовах пандемії, повномасштабної війни.


Студентський науковий гурток «Менеджер зовнішньоекономічної діяльності»

Науковий керівник:
Оксана П’янкова
o.piankova@knute.edu.ua

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Тетяна Гриценко

Основними дослідницькими проблемами студентського наукового гуртка є: управлінський аспект  зовнішньоекономічної діяльності підприємств, антикризові управлінські рішення суб’єктів ЗЕД в умовах воєнного стану; перспективи розвитку вітчизняних експортерів у поствоєнний період.

Зустрічі учасників наукового гуртка присвячені підготовці до наукових заходів, обговоренню проблем реалій суб’єктів ЗЕД.

Робота гуртка забезпечує поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) з індивідуальними дослідженнями.

За результатами роботи гуртка відбувається обговорення проблем управління ЗЕД підприємства та актуальних змін тарифно-нетарифного, валютного регулювання відповідно до визначеної тематики засідання, публікація статей та тез наукових конференцій.


Науковий клуб «Міжнародне право в дії»

Керівник гуртка:
Тамара КОРТУКОВА

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Аделіна ТАНКОВСЬКА

Науковий клуб «Міжнародне право в дії» у відповідності  до статті 41 Закону України “Про вищу освіту” є …частиною системи громадського самоврядування відповідних вищих навчальних закладів. Наше покликання – сприяти студентам в саморозвитку та реалізації як успішних фахівців з міжнародного права. Це об’єднання творчих та цілеспрямованих студентів, які бажають розширювати свої знання, формувати навички наукової та науково-дослідної роботи, а також пропонувати зміни щодо співробітництва світової спільноти, які здатні відповідати на сучасні виклики перед якими постав світ


Гурток «Я Адвокат»

Керівник гуртка:
Адвокат Пустовіт Юлія Юріївна

Гурток "Я Адвокат" є ініціативою, спрямованою на підготовку молоді до розуміння та захисту їх прав та інтересів. Метою гуртка є ознайомлення учасників з основними принципами права, процесами в суді, роллю адвоката в правозахисній системі, а також розвиток навичок аргументованої мови та переконливого виступу. Учасники гуртка беруть участь у відтворенні судових ситуацій, дебатах, тренуваннях з аналізу законодавства, що допомагає їм краще зрозуміти і захищати свої права в реальному житті. Гурток "Я Адвокат" сприяє формуванню правової культури серед молоді та підвищенню їх правової грамотності, що є важливим кроком у будівництві справедливого та правового суспільства.


Науковий студентський гурток: «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу»

Керівник гуртка:
к.ю.н., доцент, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Шведова Ганна Леонідівна

Координатор від здобувачів вищої освіти:
студентка 2-го курсу факультету міжнародної торгівлі та права Швидка Дар’я

Науковий студентський гурток «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» – це об’єднання енергійних, креативних, творчих студентів з прагненням до нових знань та активною життєвою позицією, які бажають брати участь в проведенні та обговоренні циклу досліджень визначеної проблематики кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, апробовувати та публікувати результати власних наукових досліджень, налагоджувати зв’язки з іншими студентськими науковими організаціями.


Студентський науковий філософський клуб «Логос»

Керівник:
доктор філософських наук, проф. Морозов А.Ю.

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Гайдучок Валерія (студентка 1 курсу ФМТП, група 5 – ан ).

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ: Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей студентів під час вивчення дисциплін «Філософія», «Філософія особистості», «Політологія», «Етика бізнесу». Формування соціо-культурної та духовної ідентичності особистості у мультикультурному світі.

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: 

 • поглиблення інтересів і знань, пов’язаних із філософією, політологією, професійною етикою; 
 • Набуття навичок філософського аналізу глобальних процесів сучасності;
 • формування загальної культури мислення і критичності в епоху маніпулятивних інформаційних технологій;
 • дискусії, обговорення актуальних питань, створення мультимедійних презентацій.

 

Студентський театр експериментального маркетингу «Маркетинг 5.0
(СТЕМ «Маркетинг 5.0») 

Координатори від викладачів:
Тетяна ЧЕРНИШ, к.е.н., доцент кафедри маркетинг
Олена ЗАЙЦЕВА, к.е.н., професор кафедри маркетингу  

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Святослав ФЕДОРЯК, студент групи 3-10, ОП «Маркетинг»

СТЕМ «Маркетинг 5.0» є важливою умовою розвитку soft skills у студентів, які формуються в процесі накопичення, користування, обміну знаннями та інформацією для розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяння особистісному розвитку. В основу функціонування покладено принципи найсучаснішої концепції Маркетинг 5.0. – технології задля людяності (Marketing 5.0: Technology for Humanity). Діяльність спільноти реалізується в умовах єдності наукового та прикладного інструментарію маркетингу, що є підґрунтям для можливостей формування певної ком’юніті студентів з метою поглибленого вивчення практичних та наукових аспектів маркетингу. Функціонування СТЕМ «Маркетинг 5.0» є важливим для розвитку цифрових маркетингових компетентностей студентів у впровадженні конкретних маркетингових рішень, стимулів, мотивацій з метою збільшення попиту та задоволення потреб суспільства щодо використання цифрових технологій, продуктів, сервісів.


 

Студентський науковий клуб «Stаrt in Science» 

Науковий керівник:
старший викладач кафедри товарознавства, управління безпечністю
та якістю Чикун Надія Юріївна

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Рута К.В.

Заступник координатора:
Рижа В.О.

Наукові інтереси учасників базуються на знаннях базових основ фундаментальної Хімії та мають такі вектори: поглиблення та розвиток Хімії сировини та матеріалів, зокрема їх сорбційної здатності; Хімії довкілля та екологічних викликів сьогодення; Харчової хімії, Хімії смаку, запаху, кольору; здорова їжа за хімічним складом та її біохімія , пропаганда здорового способу життя; вагомі наукові відкриття, видатні вчені, інноваційні технології, що змінюють світ, білінгвальне навчання: підготовка та проведення англомовних івентів, міжнародна співпраця. 

Science and Research Club

Координатори від викладачів:
Зварич Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземної філології та перекладу
Ювковецька Юлія Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології та перекладу ДТЕУ

«Science and Research Club» успішно існує вже декілька років. Учасники клубу отримують цінні знання та навички щодо написання перших наукових доробків таких як тези, статті тощо. Ця практика є дуже важлива для сьогодення, бо вони не тільки отримують практичні навички в галузі науки, а й практикують іноземну мову, що дає змогу легко застосовувати набуті навички в магістратурі та подальшій науковій кар’єрі і не тільки, так як під час конференцій, круглих столів тощо наші студенти успішно виступають, представляючи свою роботу. Клубом керують досвідчені науковці кафедри, тому опанування, на перший погляд такої важкої і нецікавої науково-дослідної роботи, успішно опановується студентами. Про це свідчать численні сертифікати учасників з різних міжнародних, всеукраїнських та університетських заходів.


Творче Рекламне Об’єднання Студентів (ТРОС) 

Координатор від викладачів:
Файвішенко Діана Сергіївна,  д. е. н., професор, завідувачка кафедри журналістики та реклами

Голова від здобувачів вищої освіти:
Гелета Христина, здобувачка освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» 068 9344857

ТРОС - творче рекламне об’єднання студентів, що сприяє реалізації інформаційної політики ДТЕУ, з одного боку, та набуттю студентами практичних навичок рекламно-комунікаційної діяльності – з іншого боку. ТРОС займається інформаційною та організаційною підтримкою заходів університетського, всеукраїнського та міжнародного масштабу (15 залучених студентів).


Клуб логістів

Координатори від викладачів:
Нечипорук Аліна Вікторівна, к.е.н., доцент,
Ануфрієва Тетяна Геннадіївна, старший викладач кафедри

Координатори від здобувачів вищої освіти:
Гришина Ксенія Олегівна, студентка 4 курсу групи 4-31, ОП Логістична діяльність, 0687880430
Гомоль Марта Василівна, студентка 4 курсу групи 4-31, ОП Логістична діяльність, 0971358882

Клуб логістів – це об’єднання студентів за інтересами, який дає можливість студентам, які навчаються за освітніми програмами «Логістична діяльність» та «Логістика та управління ланцюгами постачання», поєднувати теоретичні знання з практичними навичками, а також розширювати свої знання та вміння в галузі логістики. Головне завдання Клубу – поглиблене вивчення тенденцій  розвитку логістики, залучення студентів до науково-дослідної роботи. Клубом створено телеграм-канал, де публікуються аткуальні новини логістики, учасниками каналу є 170 студентів та викладачів.


Науково-практична студія «The future of trade» 

Координатори:
Кавун-Мошковська Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент
Котова Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

Студію науково-практичного спрямування «The future of trade» об’єднує ініціативних, креативних студентів з лідерськими амбіціями  та бажанням зануритися у світ рітейлу і творити МАЙБУТНЄ ТОРГІВЛІ України.

Ми тримаємо руку на пульсі інноваційних трендів торговельного бізнесу в Україні, вивчаємо зарубіжний досвід фунціонування провідних світових операторів на ринку роздрібної та оптової торгівлі, приділяємо увагу всім нюансам розробки вдалого стартапу і започаткування власної торговельної справи, забезпечення ефективного розвитку підприємства торгівлі (супермаркету, гіпермаркету, бутіку, торговельно-розважального центру, інтернет-магазину, маркетплейсу тощо), враховуючи організацію  торговельно-технологічного процесу, на засадах психології, маркетингу та логістики, комунікацій у соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Tik Tok.


Студентський науковий клуб «Електронна митниця» 

Координатори:
Караваєв Тарас Анатолійович, д.т.н., професор
Комаха Володимир Олександрович, к.т.н., доцент

Діяльність клубу спрямована на вивчення сутності електронної митниці (е-Митниці) в ЄС та Україні, призначення та функціонування нових митних ІТ-систем, які будуть розроблятися і впроваджуватися в ЄС та Україні в рамках митної реформи ЄС та реалізації Багаторічного стратегічного плану для електронної митниці ЄС (MASP-C).

Участь у діяльності клубу дозволить молодим спеціалістам отримати необхідні знання щодо основних засад митної реформи та безпаперового митного середовища, запровадження е-Митниці, нових митних ІТ-систем, забезпечення розвитку і контролю за Е-комерцією, сприяння принципам вільної торгівлі та конкуренції, не допущення надходження на ринок ЄС небезпечної та контрафактної продукції, створення безпечного митного середовища, забезпечення громадян ЄС та України якісними і безпечними товарами тощо.


Студентський науковий клуб «CyberNet Shield: Інструментальні та прикладні застосунки в безпеці інформаційних систем та мереж»

Координатори від викладачів:
Ярослав ШЕСТАК, старший викладач кафедри кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Дмитро ТИЩЕНКО, к.е.н., доцент кафедри кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Олег ВОЛОСАЦЬКИЙ, студент групи 3-11, ОП «Безпека інформаційних і комунікаційних систем в економіці»

Студентський науковий клуб «CyberNet Shield: Інструментальні та прикладні застосунки в безпеці інформаційних систем та мереж» має за мету вивчення та практичне використання інструментів та застосунків, спрямованих на забезпечення безпеки в інформаційних системах і мережах. Учасники гуртка проводять дослідження, спрямовані на розвиток і вдосконалення навичок в галузі кібербезпеки, включаючи вивчення сучасних методів захисту від кіберзагроз та аналіз практичних сценаріїв їх використання. Учасники мають можливість працювати в лабораторії мережевої академії Cisco, де вони вивчають принципи побудови та налаштування мережевого обладнання компанії Cisco. Також доступна лабораторія кібербезпеки, де студенти отримують практичні навички щодо виявлення і аналізу кіберзагроз, розробки стратегій захисту та реагування на інциденти безпеки в реальному часі. Крім того, учасники аналізують прикладні сценарії застосування різноманітних інструментів для захисту інформації та розробляють стратегії взаємодії з інформаційними системами з метою підвищення рівня їх безпеки.


Студентський науковий гурток «ProgramGroup»

Координатори від викладачів:
Тетяна ЖИРОВА, к.пед.н., доцент кафедри кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Антон КУШКА, студент групи 1-4м, ОП «Управління проєктами програмних продуктів»

Гурток зі спортивного програмування «ProgramGroup» є надзвичайно важливим майданчиком для розвитку нестандартного мислення студентів. Учасники гуртка готуються до різноманітних олімпіад з програмування та систематично поглиблюють свої знання у цій сфері. Основними напрямками роботи є вдосконалення навичок програмування та алгоритмічного мислення. Робота гуртка ProgramGroup забезпечує студентам можливість не лише практикувати теоретичні знання на практиці, а й розвивати творчість та здібності, а також свої soft skills, такі як англійська мова та робота в команді,  необхідні для успішної кар'єри в галузі інженерія програмного забезпечення.


Студентський науковий гурток «BIG DATA ANALYTICS»

Координатори від викладачів:
Наталія ГЕСЕЛЕВА, к.т.н., доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Поліна Румянцева, студентка групи 2-11, ОП «Інформаційні технології та бізнес-аналітика»

Метою роботи студентського наукового гуртка BIG DATA ANALYTICS є обговорення актуальних проблем і перспектив аналізу великих даних засобами моделювання та цифрових технологій, активізація науково-дослідної роботи студентів, розвиток їх творчих здібностей, набуття ними фахових компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Науковий гурток також сприяє вмінню орієнтуватися у проблемних питаннях та інструментах бізнес-аналітики, досліджувати практичні кейси, пропонувати свої шляхи вирішення складних аналітичних завдань. Участь у наукових заходах гуртка дає можливість студентам реалізувати свої наукові амбіції, ораторське мистецтво та ерудицію, розвивати вміння вільно висловлювати свої думки та наукову самостійність, підвищувати внутрішню організованість та свідоме відношення до навчання, поглиблювати й закріплювати отримані у процесі навчання знання.


Науковий студентський гурток «Інновації в харчових технологіях»

Науковий керівник:
д.т.н., проф., Грабовська Олена В'ячеславівна (т. 050-815-33-31)

У роботі гуртка приймають участь викладачі:
проф. Федорова Д.В., Гніцевич Т.І., Юдіна Т.І., які керують окремими напрямками досліджень студентів.

Здобувачі вищої освіти:
Анна Полуніна, Аліна Бельмас, Аміна Дарміна, Валерія Кущенко, Тетяна Люховець, Софія Козя, Назар Скрипченко, Горобченко Оксана, Наталія Коверник, Валерія Олійник, Поліна Петренко.

Основні напрями роботи гуртка:

 • прикладні розробки в галузі харчових технологій (Грабовська О.В.);
 • наукове обґрунтування та розробка новітніх технологій напівфабрикатів та виробів з заданою структурою (Гніцевич В.А.);
 • інноваційні технології харчової продукції для оздоровчого харчування дітей шкільного віку, технології безглютенових хлібобулочних виробів зі стартовими культурами та борошняних  виробів (Федорова Д.В.);
 • ресурсозберігаючі технології харчової продукції з використанням молочно-рослинної сировини (Юдіна Т.І.).

STARTUP-студія: HoReCa. Інновації. Інвестиції

Бізнес-тренер:
Алла РАСУЛОВА, доцентка кафедри готельно-ресторанного бізнесу, канд. екон. наук

Учасники:
Анастасія Слободяник, Анна Шевчук, Стефанія Титарчук, Ксенія Третяк

Професійно-орієнтована workshop платформа, яка створює умови для високої інтенсивної групової взаємодії учасників щодо формування комплексного уявлення про основні засади та сучасні реалії створення та реалізації стартап-ідей та бізнес-проектів у підприємницькому середовищі готельного та ресторанного бізнесу, у сфері гостинності та ресторанного обслуговування.

Метою workshop платформи є набуття актуального досвіду щодо поглиблення розуміння та формування навичок технології ініціювання, створення, розроблення та запуску стартап-ідей та бізнес-проєктів у готельному та ресторанному бізнесі, оволодіння навичками пітчингу, набуття досвіду роботи в команді шляхом активного дослідження та самостійності учасників.

Завданнями workshop платформи є:

 • поглиблення та розвиток теоретичних знань щодо формування ланцюга створення цінності у готельному та ресторанному бізнесі;
 • опанування сучасних бізнес-практик щодо створення та просування стартап-ідеї та реалізації бізнес-проекту у підприємницькому середовищі готельного та ресторанного бізнесу;
 • набуття навичок розроблення бізнес-плану започаткування бізнесу, оцінювати інвестиційну привабливість стартап-ідеї та бізнес-проекту;
 • формування навичок застосування сучасних методів і прийомів технології ініціювання, створення, розроблення та запуску стартапів та бізнес-проектів у готельному та ресторанному бізнесі;
 • набуття навичок командної роботи;
 • формування hard та  soft skills; 
 • опанування та використання сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів з метою підвищення ефективності розробки та просування бізнес-проектів;
 • трансформація набутих знань у професійні навички;
 • оволодіння техніками медіаграмотності, дизайну та пітчингу.

The Hospitality Speaking Club

Координатор від викладачів:
Кулик Марія Володимирівна

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Слободяник Анастасія

Hospitality Speaking Club - це науковий гурток для студентів, які хочуть покращити свої комунікаційні навички та знання іноземних мов, опановувати іноваційні методики досліджень в індустрії гостинності. Завдяки цікавим дискусіям, презентаціям та конструктивному зворотному зв'язку учасники можуть розвинути свою здатність ефективно та впевнено доносити інформацію. Клуб також надає простір для обговорення сучасних тенденцій, найкращих практик та викликів у сфері гостинності англійською мовою, сприяючи створенню спільноти для навчання та професійного розвитку.


Студентський науковий гурток «Науковий клуб «CreaTour»

Керівник гуртка:
Хлопяк Сергій Васильович, s.khlopiak@knute.edu.ua

Здобувачі вищої освіти:
Бабенко Анна, Пискун Лілія, Тенетюх Владислав

Студентський науковий гурток «Науковий клуб «CreaTour» об’єднує студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні актуальних проблем розвитку туризму, креативних індустрій, спорту та рекреації у світі та в Україні. Під керівництвом викладачів кафедри туризму та рекреації гуртківці готують наукові публікації, беруть участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах з профільних спеціальностей, наукових конференціях, виконанні науково-дослідних робіт кафедри. Основними напрямами досліджень наукового гуртка визначені економічні проблеми розвитку туристичного бізнесу, інноваційні методи організації екскурсійної діяльності, управління культурними проєктами та стартапами креативних індустрій.


Студентський науковий гурток LAND CLUB

Науковий керівник:
Нінель Форостяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну та інжинірингу

Координатор від здобувачів вищої освіти: 
Юля Красник, студентка 2 курсу ФРГТБ 193 спеціальності «Геодезії та землеустрою»

Гурток розпочав свою діяльність у 2022 – 2023 навчальному році на базі кафедри дизайну та інжинірингу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Головною причиною створення гуртка стала вимога часу, натхнення науково-педагогічного колективу кафедри та студентів ОП «Землеустрій та кадастр», спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Перші роботи з інженерними приладами і пристроями, проведення наукових досліджень структурно-механічних властивостей ґрунтів, проектні роботи з благоустрою території  вилилось у перші наукові роботи та участі у: ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи»(2023); «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики» - Міжнародній студентській науковій конференції (2022); «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи» - VII всеукраїнської студентської наукової конференції (2023). Відвідали Міжнародну будівельну та інтер'єрну виставку «KYIVBUILD UKRAINE» (2024).

У перспективі проведення круглого столу присвяченого проблемам галузі у військовий час, опануванням аерозондуванням землі БПЛА та багато іншого.


Студентський науковий гурток «Фізична культура та спорт: наука та практика»

Керівник студентського гуртка:
доцент Паришкура Юлія, +380506849733

Здобувачі вищої освіти:
Загоруйко Олександр, 2курс; Стучиліна Мар’яна, 1 курс; Мельниченко Олексій, 1курс

Мета діяльності наукового гуртка: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення особливостей діяльності галузі знань Освіта/Педагогіка, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем розвитку фізичної культури і спорту, фітнесу та рекреації, психофізіологічної реабілітації, в умовах невизначеності, розширення загального та професійного світогляду.

Основні завдання: сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів із фізичної культури і спорту; організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт; створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу майбутні бакалаврів фізичної культури і спорту; залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних заходах; апробація результатів науково-дослідної роботи здобувачів освіти на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях.


Студія фінансової грамотності

Координатор від викладачів:
Калита Оксана Василівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи (0974699934)
Нетребчук Лариса Олександрівна, ст.викл. кафедри банківської справи (0679973791)

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Поліщук Катерина Олександрівна, ФФО 4 курс 7 група (0677807324)

Мета створення  Студії фінансової грамотності - надати студентам необхідні знання та навички для успішного управління фінансами, що сприятиме їхньому особистому та професійному розвитку в майбутньому та долучення студентів і викладачів кафедри банківської справи до реалізації Стратегії розвитку фінансового ринку до 2025 року та загальної концепції щодо підвищення фінансової грамотності населення з урахуванням Рамки фінансових компетентностей дітей та молоді України.

Основними формами роботи Студії передбачається участь студентів у:  наукових заходах  (лекціях, семінарах, форумах та ін.); заходах НБУ, а саме ШахрайГудбай, Global money Week та ін.; проведення рольових ігор та проектів, що дозволить студентам реалізувати свої навички у практичних умовах.


Гурток «Статистичне дослідження соціально-економічних явищ» 

Координатор від викладачів:
Головач Наталія Анатоліївна, к.е.н., доцент, 0974374326

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Шахова Уляна Русланівна, ФЕМП 2 курс 7 група, 0990675536

Гурток "Статистичне дослідження соціально-економічних явищ" спрямований на вивчення та аналіз статистичних даних з різних сфер життя, таких як економіка, соціологія, демографія тощо. Учасники гуртка отримають можливість ознайомитися з методами збору та аналізу даних, вивчити тенденції та взаємозв'язки у суспільстві та економіці.


Клуб професійного бухгалтера

Координатор від викладачів:
Шаповалова Алла Павлівна, к.е.н, доцент кафедри обліку та оподаткування.
067 508-52-75

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Дундар Дар’я Сергіївна, 4-7 ФФО (2022-2023 н.р.)
Пугач Валерія Сергіївна (2023-2024 н.р.), 3-2 ФФО, +380952007742

Кредо: «Професійний успіх – це постійний процес розвитку, саморозвитку та самовдосконалення»

Мeтою Клубу є: вдосконалeння навичок студентів, які прагнуть здобути сучасну кар’єру в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту на основі постійного професійного зростання. Напрямами діяльності Клубу були: актуальні проблеми розвитку обліку та оподаткування, ознайомлення з програмами Міжнародної кваліфікації та сертифікації бухгалтерів та аудиторів, діяльністю професійних національних та міжнародних бухгалтерських організацій, питання професійної етики та шляхів професійного зростання.


Науковий студентський гурток «Клуб аудиторів та фінансових аналітиків»

Координатори від викладачів:
Гордополов Володимир Юрійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту, (063)0408893
Безверхий Костянтин Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, (067)2507941

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Мороз Анастасія Іванівна, ФФО, 3 курс 4 група (066)0429154

Клуб аудиторів та фінансових аналітиків об'єднує здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» у сфері аудиту, контролю, економічного та фінансового аналізу. Клуб включає в себе як студентів, що вивчають аудит та аналітичні дисципліни, так і професіоналів, які працюють у відповідних сферах. Головною метою клубу є обмін знаннями та досвідом між учасниками, організація наукових та професійних заходів, таких як семінари, відкриті лекції, тренінги, майстер-класи, та створення мережі контактів для покращення наукової діяльності та кар'єрних можливостей.


Гурток «Фінансист»

Керівник:
Чугунов Ігор Якович - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки завідувач кафедри фінансів

Координатор:
Кучер Галина Вікторівна - доктор економічних наук, професор кафедри фінансів,
+380993219902

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Багач Віталій Іванович – 1м курс, 11 група, факультет фінансів та обліку,
+380982198356

Метою діяльності студентського наукового гуртка «Фінансист» є залучення студентів до проведення науково-дослідної роботи, участі у наукових заходах, конкурсах, семінарах, круглих столах, конференціях, розробки студентських наукових проектів та їх реалізації, написання наукових статей з питань бюджетної політики суспільного розвитку, формування державного та місцевих бюджетів, удосконалення міжбюджетних відносин, управління державним боргом.


Гурток «Податковий клуб»

Керівник та координатор:
Пасічний Микола Дмитрович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, +380982735815

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Трикула Владислав Олександрович – 1м курс, 6 група, факультет фінансів та обліку, +380973743323

Метою діяльності студентського наукового гуртка «Податковий клуб» є залучення студентів до проведення науково-дослідної роботи, участі у наукових заходах, конкурсах, семінарах, круглих столах, конференціях, розробки студентських наукових проектів та їх реалізації, написання наукових статей з питань розвитку податкової системи та удосконалення податкової політики, податкового регулювання, адміністрування податків, зборів, платежів.


Науковий гурток  «Ризики фінансових установ: регулювання та управління»

Координатор від викладачів:
Шульга Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи, тел. 096-239-25-55

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Шевченко Єгор Дмитрович, студент ФФО, ОС «магістр», група 12м, тел. 096-390-95-17

Науковий гурток  «Ризики фінансових установ: регулювання та управління» створений з метою сприяння підвищенню якості підготовки кваліфікованих кадрів в сфері ризико-орієнтованого регулювання і управління діяльністю фінансових установ, збереженню наукового потенціалу та створенню умов для розвитку наукової творчості молоді, а також інтеграції її в міжнародний науково-освітній простір у відповідності до сучасних трендів розвитку науки та практики.


Науковий студентський гурток Луки Пачолі

Координатор від викладачів:
Уманців Галина Вікторівна,  к.е.н, доцент кафедри обліку та оподаткування
050189-08-21

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Толмач Анна Андріївна 4-1 ФФО, +4917687658586

Кредо: «Зусилля,  докладені  сьогодні, примножать успіх в майбутньому»

Концeпція:

 • всі ідeї - повинні бути рeалізовані;
 • думка кожного формує спільний рeзультат;
 • разом зможeмо знайти  втілeння найкрeативнішим ідeям і проeктам. 

Метою студентського наукового Клубу Луки Пачолі є залучення студентів до дослідження теоретичних засад бухгалтерського обліку і оподаткування; їх розвитку в умовах глобальних викликів.  Напрямами діяльності  Клубу: дослідження генезису бухгалтерського обліку як науки та сфери практичної діяльності, розвитку фінансової звітності, змін законодавства та їх впливу на практику бухгалтерського обліку і оподаткування; зростання соціальної значущості та розвитку професії бухгалтера, а також питання професійної етики бухгалтера і аудитора.


Науковий гурток CFA Research Challenge – SUTE

Координатор від викладачів:
Людмила Жураховська, PhD, MBA, доцент кафедри банківської справи (0677050315)

Ментор від CFA Ukraine Society:
Світлана Романченко

Координатор від здобувачів вищої освіти:
Гусєв Влад

Метою діяльності гуртка є підготовка студентів до інвестиційних досліджень та наближення практики інвестиційного бізнесу до сучасної освіти. У гуртку беруть участь студенти ФФО, які під керівництвом досвідченого інвестиційного аналітика навчаються й практикуються з підготовки інвестиційного звіту англійською мовою по одній з провідних публічних компаній та презентувати результати звіту.  Основним заходом є  Міжнародний конкурс з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge (організатори - CFA Society Ukraine, CFA Institute).

06.02.2024
443230
481
остання редакція 12.06.2024
433884