logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна

Центр розвитку кар'єри

Центр розвитку кар’єри є структурним підрозділом університету, який було створено в 2001 році.

Мета діяльності Центру – налагодження співпраці зі стейкхолдерами, організація практичної підготовки студентів, сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні, підтримка зворотного зв’язку з ними, здійснення моніторингу розвитку їх кар’єри.

Напрями діяльності Центру:

 • створення бази даних  підприємств, установ та організацій - потенційних роботодавців;
 • розробка нормативно-договірної документації з приводу практичної підготовки та працевлаштування студентів, супроводження діючих договорів та контроль за їх виконанням;
 • організація співбесід роботодавців зі студентами та випускниками;
 • участь у міжнародних програмах сприяння забезпеченню випускників місцями роботи, базами практики та стажування;
 • пошук, облік та підбір інформації про вакантні місця для випускників;
 • планування і координування роботи факультетів, випускових кафедр щодо організації практичної підготовки та зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, ефективності використання баз практики, розміщення інформації про тимчасову роботу на сайті Університету;
 • інформування студентів, випускників, деканів, завідувачів кафедр Університету про наявність вільних вакансій та актуальних програм стажувань на підприємствах, установах та організаціях;
 • організація семінарів "Технологія пошуку роботи", "Складання резюме", "Ефективна самопрезентація", "Техніка проходження інтерв'ю"  та ін.;
 • проведення індивідуальних консультацій щодо стратегії пошуку роботи, підготовки професійного резюме;
 • організація інформаційно-рекламної роботи спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на міському та університетському рівніях у сфері працевлаштування;
 • організація та проведення заходів щодо сприяють успішному працевлаштуванню студентів і випускників Університету (ярмарки вакансій, Дні кар’єри, майстер-класи, презентації, тренінги, круглі столи, зустрічі з кращими випускниками Університету минулих років та ін.);
 • проведення опитування студентів з метою вивчення потреб у працевлаштуванні;
 • здійснення моніторингу працевлаштування кращих випускників та відстеження їх кар’єрного зростання, залучання їх до проведення загальноуніверситетських заходів

 
План роботи Центру розвитку кар’єри на 2021-2022 н.р.

№ п/п

Види робіт

Строки виконання

1.

Виконання постанов Вченої ради, наказів і розпоряджень ректора, доручень ректорату з питань організації практичної підготовки, стажування та працевлаштування

Постійно

2.

Розробка та оновлення діючих положень, які регламентують організацію роботи Центру розвитку кар’єри

За потребою

3.

Вивчення та аналіз стану ринку праці за напрямками підготовки фахівців в університеті

Постійно

4.

Укладання договорів про співпрацю з підприємствами, установами, організаціями – потенційними базами практики студентів та місцями працевлаштування випускників

Постійно

5.

Здійснення координування роботи по укладанню меморандумів  з підприємствами, установами, організаціями, як зовнішніми партнерами освітніх програм

Постійно

6.

Систематичне оновлення електронної бази даних підприємств, установ, організацій зацікавлених у співпраці з питань практики, стажування та працевлаштування студентів і випускників університету

Постійно

7.

Забезпечення своєчасного розміщення та оновлення інформації щодо діяльності Центру, зокрема щодо можливості працевлаштування та стажування випускників та студентів ДТЕУ

Постійно

8.

Надання консультативної допомоги студентам з приводу працевлаштування, стажування та проходження практики (вимоги до резюме, написання супровідних листів, підготовка до першого інтерв’ю з роботодавцем та ін.)

Постійно

9.

Організація та проведення опитування студентів з метою вивчення потреб у працевлаштуванні

Листопад-грудень 2021 р.

10.

Організація та проведення онлайн тренінгів, майстер-класів спільно з бізнес-тренерами роботодавцями

Постійно

11.

Здійснення координування роботи «Майстерні професійного зростання» – платформи спілкування з роботодавцями, практиками, професійною спільнотою

Постійно

12.

Організація та проведення онлайн презентацій підприємств, установ, організацій

Постійно

13.

Підготовка організаційних заходів та проведення «Career week» для студентів і випускників

Вересень-жовтень 2021 р.

14.

Підготовка організаційних заходів та проведення «Career week»  для студентів і випускників

Березень-квітень 2022 р.

15.

Участь у організаційних заходах та проведенні Дня університету–2022

Квітень-травень 2022 р.

16.

Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання, залучення їх до проведення загально-університетських заходів

Постійно

17.

Розміщення  «Історій успішних випускників» на сайті університету

Постійно

18.

Перевірка наявності програм практики, своєчасність їх оновлення

Постійно

19.

Організація практичної підготовки студентів, контроль за її проходженням та аналіз  успішності

Згідно з графіком навчального процесу

20.

Списання щоденників з виробничої практики за 2020/2021 н. р.

Протягом навчального року

     Результат пошуку зображень за запитом "fb"      

Наша адреса:
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19 (корпус «А»),
к. 233 (ІІ поверх);
тел. (044) 531-47-45, (044) 531-48-03;
ел. адреса: crk@knute.edu.ua

12.06.2013
nastya
16333
остання редакція 18.02.2022
43155