logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Методична робота

Навчально-методичний відділ

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система організаційної, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності науково-педагогічних працівників, яка здійснюється для підвищення ефективності освітнього процесу, якості знань студентів та удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Методична робота в КНТЕУ координується:

Головне їх завдання – підвищення якості навчання на основі впровадження в освітній процес досягнень науки і техніки, сучасних освітянських технологій, сприяння розвитку педагогічної творчості, вироблення єдиних методологічних прийомів проведення різних видів занять, використання передового педагогічного досвіду тощо.

 З  метою обговорення й узгодження змісту окремих тем та розділів навчальних дисциплін, за необхідності, організовуються спільні засідання робочих груп із залученням: провідних науково-педагогічних працівників кафедр, факультетів, провідних фахівців відповідної галузі.

26.09.2014
act
7522
остання редакція 20.09.2019
42265