logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Підвищення кваліфікації

Навчально-методичний відділ

Післядипломна освіта  (ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.) - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. встановлює, що (з урахуванням змін до ст. 47 Закону України «Про освіту» від 23.03.1996 р.):

підвищення кваліфікації – це підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов‘язків, або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов‘язки шляхом набуття нових знань і вмінь в межах професійної діяльності або галузі знань.

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників має  відбуватись не рідше одного разу на п’ять років (ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.).

Результати підвищення кваліфікації враховуються:

1) під час проведення атестації педагогічних працівників;

2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

12.06.2013
act
8690
остання редакція 02.05.2022
40349