logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Підвищення кваліфікації

Навчально-методичний відділ

Післядипломна освіта  (ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.) - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Формами післядипломної підготовки є:

  • підвищення  кваліфікації;
  • стажування 

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. встановлює, що (з урахуванням змін до ст. 47 Закону України «Про освіту» від 23.03.1996 р.):

підвищення кваліфікації – це підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов‘язків, або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов‘язки шляхом набуття нових знань і вмінь в межах професійної діяльності або галузі знань.

стажування це набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників має  відбуватись не рідше одного разу на п’ять років (ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.).

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються:

1) під час проведення атестації педагогічних працівників;

2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

12.06.2013
act
7862
остання редакція 09.08.2021
40349