logo
Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки
Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки
logo
Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки
img

Головна сторінка

програмної інженерії та кібербезпеки

Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки почала свою діяльність у 2015 році. Під час проведення ліцензійної експертизи з 14 по 16 квітня 2014 року щодо підготовки фахівців  з спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» було висловлено пропозицію створення на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем випускової кафедри за вказаним напрямом. Відповідно до постанови вченої ради КНТЕУ від 26 лютого 2015 року (протокол №5) прийнято рішення щодо створення на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем двох підрозділів – один  із яких  кафедра програмної інженерії та інформаційних систем.

Програмна інженерія — це область комп'ютерної науки і технології, яка займається побудовою програмних систем. Програмні системи набули статусу соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства. За таких обставин світове суспільство прийшло до висновку, що технологія виробництва програм потребує свого оформлення як самостійний інженерний фах, який має забезпечити відповідний кадровий потенціал для обсягу програмних розробок, що постійно зростає.

  Викладачі кафедри програмної інженерії та кібербезпеки мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 53 навчальних дисциплін.

 Кафедра  здійснює підготовку фахівців з спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр»   та зі спеціальності 125 «Кібербезпека»  освітнього ступеня «бакалавр».

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор О.В. Криворучко.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування. 

        

Контактна інформація кафедри програмної інженерії та інформаційних систем

Електронна пошта:  progen@ukr.net

Внутр. номер телефону

Міський номер телефону

Аудиторія

КРИВОРУЧКО
Олена Володимирівна

Завідувач кафедри

15-70

531-49-56

Б - 502

Викладацька

15-73

12-11

531-49-57

Б – 531

Б - 524

Лаборантська

15-71

513-98-62

+380-066-21-073-71

Б - 503

12.03.2015
adv
6727
остання редакція 08.11.2018
00692