logo
Кафедра статистики та економетрії
Кафедра статистики та економетрії
logo
Кафедра статистики та економетрії
img

Головна сторінка

статистики та економетрії

 Кафедра статистики та економетрії була створена у 1969 р. під назвою "Кафедра галузей народного господарства і статистики", а у 1993 р. отримала сучасну назву.

З середини 90-х років викладачами кафедри активно розроблюються нові для країни напрями науки та дисципліни – економетрія, статистика якості, банківська, фінансова та міжнародна статистика, за якими видаються навчально-методичні розробки. 

Упродовж 1998-2002 років кафедра брала активну участь у проекті міжнародного співробітництва КНТЕУ з Університетом Майямі (Огайо, США) "Якісні методи вдосконалення бізнесу", що дозволило істотно підвищити якість навчально-методичних матеріалів.

З 2010 року кафедра має власний комп’ютерний клас, що дозволяє використовувати сучасне обладнання та програмне забезпечення у навчальному процесі та дослідницький діяльності.

Метою діяльності кафедри статистики та економетрії  є підготовка фахівців спроможних ефективно використовувати методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації, здійснювати економетричне моделювання та прогнозування явищ та процесів в усіх сферах діяльності, рівень професійної підготовки яких відповідає світовим стандартам.    

Основні завдання кафедри - організація та здійснення навчальної та методичної роботи для забезпечення навчального процесу за закріпленими дисциплінами кафедри, проведення наукових досліджень за сучасною тематикою прикладних статистичних та економетричних досліджень. 

Викладання здійснюється для студентів денної і заочної форм навчання, аспірантури, за кафедрою закріплено 12 дисциплін.

Студенти усіх курсів і факультетів, на яких працюють викладачі кафедри, беруть участь у підготовці та проведенні студентських наукових конференцій КНТЕУ (так 17 листопада 2021 року 10 студентів виступили з доповідями на конференції КНТЕУ,докладно див. у розділі Інформація).

Дисципліни кафедри є професійно орієнтованими, з них усіх створено комплекси навчально-методичного забезпечення, які є результатом багаторічного досвіду з удосконалення методики викладання відповідної дисципліни викладачами кафедри. Останніми роками фахівці кафедри опублікували та підготували до видання такі підручники та навчальні посібники:

1. Статистика: підручник/  С.І. Пирожков, В. В. Рязанцева, Р.М. Моторин та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020 – 328 с.

2. Міжнародна статистика. Організація та методологія: підручник/ Р.М.Моторин - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019–456 с.

3. Економетрія. Моделювання макроекономічних процесів : нав. посібник / В.В. Рязанцева - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018 – 387 с.

4. Статистика якості. Практикум : навч. посіб. / А.Ю.Чорний. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, - 2011.

Багато років, у періоди 1973-1978, 1985-2003 та 2007-2015 р.р. кафедру очолював Попов Іван Іванович, кандидат економічних наук, доцент, автор численних науково-методичних робіт з теорії статистики, який був відзначений знаком Петра Могили, нагородами "Відмінник освіти України", "Ветеран праці". 

З лютого 2015 року кафедру очолює Пирожков Сергій Іванович, академік Національної академії наук, доктор економічних наук, професор. 

За свою багаторічну роботу нагороджений орденами "За заслуги" ІІІ-го ступеня" (1998), ІІ-го ступеня (2008) та І-го ступеня (2018); Лауреат Державної премії в області науки і техніки (2002); Заслужений діяч науки і техніки України (2003).

На сьогоднішній день науково-викладацький колектив кафедри складається із 8 фахівців основного складу, 75 % з яких мають наукові ступені та вчені звання. Вони здійснюють навчальну, науково-дослідну, навчально-методичну та виховну роботу.

На кафедрі працюють 2 професори, 4 кандидати наук, 3 з них мають вчене звання доцента, та старший викладач.

28.01.2022
guliya2005
4629
остання редакція 30.06.2022
03329