logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна сторінка

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Структура НТСАтаМВ

У своїй діяльності Товариство керується:

»» Положенням «Про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету»

»» Положенням «Про Почесне членство у Науковому товаристві студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету» 

»» ЕТИЧНИМ КОДЕКСОМ УЧЕНОГО УКРАЇНИ

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ було засноване у 1963 році. Першим Головою Товариства був тогочасний проректор. За час існування Наукове товариство багаторазово змінювало не тільки склад, а також і назву.

Наказом ректора № 309 від 04.11.95 було створено раду з науково-дослідної роботи студентів. Це сприяло удосконаленню координації, а також організаційного, науково-методичного, фінансового забезпечення заходів щодо пошуку, відбору, навчання і ефективності використання обдарованої молоді, створенню сприятливих умов для творчих здібностей студентів, залученню їх до активної науково-дослідної роботи.

11 листопада 1995 року відбулось перше засідання Ради з науково-дослідної роботи студентів, на той час Київського державного торговельно-економічного університету. Голова Ради – Кучеренко В.Д.; заступник Голови Голошубова Н.О.; Іванова І.В. – другий заступник Голови. Членами Ради були: Артюх Т.М.; Бай С.І (голова профкому, на сьогоднішній день); Денисенко В.І. (канд. фіз.-мат. наук, доц. Начальник кафедри вищої та прикладної математики). На засіданні затвердили план роботи на 1997/98 рр. Було узгоджено тимчасове положення про раду з науково-дослідної роботи студентів.

У 2000 році Положення змінено у відповідності до наказу ректора про перейменування Ради з науково-дослідної роботи студентів у Наукове студентське товариство (протоколом засідання вченої ради КНТЕУ від 16.05.2000 р.).

Згідно зі звітом про результати діяльності наукового товариства студентів і молодих вчених КНТЕУ за 2007/08 рр., на сайті університету було створено сторінку Товариства, яка існує по теперішній час. Головою НТС КНТЕУ був студент С.В. Галько.

В 2008 році посаду Голови НТС КНТЕУ посіла Дідус Світлана Миколаївна, на той час студентка 5 курсу, ФЕМП. За час керування координаційною радою Дідус С.М. започаткувала проведення дебатів та інших розвиваючих та стимулюючих наукових ігор.

З 2011 року Головою Товариства був студент товарознавчого факультету Бужак Микола Іванович, який за час керування продовжив справу Дідус С.М. та не зруйнував репутації.

У 2012 році Наукове товариство змінило назву на «Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ», а головою Товариства було обрано Думікяна Артура (студент факультету фінансів та банківської справи).

З 2013 року по теперішній час Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ очолює Белякова Вікторія Павлівна, викладач кафедри фінансового аналізу і контролю факультету обліку, аудиту та економічної кібернетики.

26.11.2013
ireland
2000
остання редакція 26.11.2013
23