logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Дисципліни кафедри

туризму та рекреації

За кафедрою закріплений наступний комплекс навчальних дисциплін

№ з/п

Назва дисципліни

Примітка

Кредити ЄКТС

СВО бакалавр

1.

Event технології в туризмі

Event technologies in tourism

6

2.

Економіка туризму

Economy in tourism

6; 12

3.

Екскурсійна справа

Excursion business

6

4.

Інформаційні системи і технології в туризмі

Information systems and technologies

6

5.

Комунікативний менеджмент *

Communication management

6

6.

Культурно-пізнавальний туризм

Cultural tourism

6

7.

Курортна справа

Resort business

6

8.

Маркетинг в туризмі

Marketing in tourism

6

9.

Менеджмент *

Management

6

10.

Організація туризму

Organisation of tourism

6; 12

11

Рекреалогія

Recreation science

6

12

Спеціалізований туризм

Specialized tourism

6

13

Стартап менеджмент в туризмі

Start-up management in tourism

6

14

Туристична картографія

Tourist cartography

6

15

Туристично-рекреаційне країнознавство

Tourist-recreational studies

6

СВО магістр

16.

Event комунікації

Event communications

6

17.

Event креатив

Event creativity

6

18.

Event менеджмент

Event management

6; 7,5

19.

Event туроперейтинг

Event touroperating

6

20.

Luxury туризм

Luxury tourism

6

21.

Health туризм

Health tourism

6

22.

Інновінг в туризмі

Innoving in tourism

6

23.

Курортний туроперейтинг

Resort touroperating

6

24.

Методологія і організація наукових досліджень

Methodology and organization of scientific research

6

25.

Міжнародний MICE туризм

International MICE tourism

6; 7,5

26.

Міжнародний туризм

International tourism

6

27.

Стратегічний маркетинг в туризмі

Strategic marketing in tourism

7,5

28.

Стратегічний маркетинг в спорті та рекреації

Strategic marketing in sport and recreation

7,5

29.

Управління лакшері туризмом

Luxury tourism management

6

30.

Управління туристичними дестинаціями

Tourism destinations management

6; 7,5

31.

Управління корпораціями в туризмі

Management of corporations in tourism

6

32.

Управління якістю в туризмі

Quality management in tourism

6

33.

Управління проектами в туризмі

Project management in tourism

6

34.

Управління проектами в спорті та рекреації

Project management in sport and recreation

6

16.09.2015
knteu
4135
остання редакція 07.12.2020
42396