logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Викладацький склад

комп'ютерних наук та інформаційних систем

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 


ПУРСЬКИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Доктор фізико-математичних наук, професор

E-mail: o.pursky@knute.edu.ua

Викладає дисципліни: «Теорія і практика наукових досліджень», «Інформаційні системи і технології в економіці», «Інформаційні системи і технології», «Прикладний системний аналіз», «Офісні комп’ютерні технології».

Детальну інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogleScholarResearchIDOrcid

Резюме:
Укр, Eng

У 1993 році закінчив фізичний факультет Дніпропетровського державного університету.

З 1993 по 2001 роки працював на посадах завідувача лабораторії та асистента кафедри загальної фізики Черкаського державного технологічного університету. З 1995 по 1998 роки при цій же кафедрі навчався в аспірантурі.

У 2001 році в спецраді Фізико-технічного інституту низьких температур НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 2001 по 2006 роки працював на посаді доцента кафедри вищої математики та інформатики Черкаського інституту банківської справи НБУ.

Із 2006 по 2009 роки навчався в докторантурі Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 2010 році в спецраді Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

З 2010 по 2011 роки працював на посадах професора, завідувача кафедри інформаційних систем та медичних технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

Із 2011 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. З квітня 2019 року очолює кафедру комп’ютерних наук КНТЕУ.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  Автор понад 220 наукових та навчально-методичних праць. Брав участь, в якості керівника або виконавця, у виконанні ряду держбюджетних науково-дослідних робіт із напрямків: дослідження моделювання соціально-економічних систем, розробка інформаційних технологій управління та дослідження теплофізичних властивостей молекулярних речовин. Є членом редколегії міжнародного наукового журналу “International Journal of Economic Theory and Application” та рецензентом двох міжнародних журналів: "International Journal of Modern Physics (B)" та "Heat Transfer".  За даними реферативної бази даних Scopus має високий міжнародний h-індекс науковця. Науковий керівник аспірантів за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки» та 051 «Економіка». Входить до складу Спеціалізованої Вченої Ради К 73.736.01 з присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Член секції наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом "Інформатика і кібернетика".

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Комп’ютерне і математичне моделювання процесів управління соціально-економічними системами; розробка прикладних інформаційних систем управління бізнес-процесами; моделювання механізмів функціонування ринку електронної торгівлі; розробка інформаційних систем дистанційної функціональної діагностики, розробка моделей, методів та інформаційних технологій моніторингу соціально-економічних систем, експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання процесів теплопереносу в молекулярних кристалах та рідинах в області низьких температур.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД: Розробник інформаційно-аналітичної Web-системи моніторингу показників соціально-економічного розвитку регіонів України. Розробник інтегрованої Web-системи управління бізнес-процесами в електронній торгівлі. Досвід роботи з кріогенним обладнанням під високим тиском. Розробник експериментальних установок з дослідження теплопровідності молекулярних кристалів і рідин в області низьких температур. Програми: Pascal, MikTeX 2.9, Python 3.6, MS Office, VBA, СУБД MySQL.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

«Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі», номер державної реєстрації 0117U000507, термін 2017-2019р (керівник проекту).;

«Моделювання організаційно-економічного механізму управління підприємствами торгівлі та сфери послуг», номер державної реєстрації 0114U00324, термін 2014-2016р. (керівник проекту);

«Розробка і впровадження сучасних інформаційних систем і технологій в соціально-економічну сферу», номер державної реєстрації 0112U000635, термін 2012-2014р. (керівник проекту);

Joint NAS Ukraine and Russian Foundation for Basic Research Project (Agreement No. 10-2012, Agreement N7/H - 2013) «Metastable states of simple condensed systems», термін 2012-2014р. (учасник проекту);

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності», номер державної реєстрації 0107U001146, термін 2011-2015р. (учасник проекту);

Project No. 0107U000941 «Molecular solids and nanoframes at low temperatures». This study was supported by the Ukrainian Ministry of Education and Science., термін 2007-2009р. (учасник проекту);

«Вплив радіаційно-індукованих структурних властивостей сольових розчинів на функціонування реакторів нового покоління», номер державної реєстрації 07ДФ051-01 К-8-375, термін 2007-2009р. (учасник проекту);

«Низькотемпературна динаміка простих молекулярних твердих тіл», номер державної реєстрації 0104U003038, термін 2004-2006р. (учасник проекту);

Відзнаки: Подяки та грамоти Ректора КНТЕУ, Деснянської державної адміністрації в м. Києві, Київського міського голови та  Подяка Міністерства освіти та науки України (протягом часу роботи в КНТЕУ – з 2011 року).


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД


КРАСКЕВИЧ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

E-mail: sudza44@hotmail.com

Відомий та визнаний як в Україні, так і за кордоном вчений, є автором та співавтором більше 60 наукових і науково-методичних праць, у тому числі два навчальні посібники з грифом МОН. 

У 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1972 році закінчив аспірантуру на кафедрі технічної кібернетики. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика» (1984 р.), тема дисертації «Структурно-параметрична ідентифікація об’єктів з розподіленими параметрами» (1986 р.).

Працював в Київському політехнічному інституті - асистентом, доцентом, професором кафедри технічної кібернетики. Під час роботи в КПІ відкрив проблемну лабораторію адаптивних систем.

З 1999 по 2005 роки - робота в Італії в інвестиційній компанії Financial investmenteng ineering;

З 2005 по 2010 роки - завідувач кафедри «Інформаційні технології проектування» Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління;

З 2006 по 2010 роки працював професором кафедри вищої математики та інформатики Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

З 2010 року - завідувач кафедри інформаційних технологій Українського  державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. В 2015 році по конкурсу знову обрано на посаду завідувача кафедри інформаційних технологій.

З 2016 року – завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного торговельно-економічного університету.

В 2011 році на кафедрі інформаційних технологій зі студентами 2 - 4 курсів створив Студентське наукове товариство, яке бере участь в розробці алгоритмічного програмного і технічного забезпечення для навчального Ситуаційного центру, що створюється в університеті.

Викладає дисципліни: "Імітаційне моделювання", "Ситуаційне моделювання ризиків", «Управління в інформаційних система», «Інформаційні технології в міжнародних фінансах».

Науковий керівник аспірантів: 

 • Юрченко Юрій Юрійович (3 рік навчання);
 • Тищенко Ігор Анатолійович (2 рік навчання).

Інформація про наукову діяльність: 

 • Динамические модели бизнеспроцессов для учебного ситуационного центра / М.А. Бєліков, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів. – Київ: ДП Видавництво «Зовнішня торгівля». – 2013.– С. 394 – 395.Краскевич В.Є.
 • Использование CASE технологии как стредства автоматизации банковского обслуживания / Б.П. Дятленко, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів, Київ, ДП «Видавництво «Зовнішня торгівля», - 2013.- С. 395-397.
 • Фінансова модель для компанії «Вантажні перевезення» / Л.М. Хомич, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів, Київ, ДП «Видавництво «Зовнішня торгівля». - 2013.- С. 399-400.
 • Концепція створення учбового ситуаційного центру для фінансового, правового і зовнішньоторгового інжинірингу/ В.Є. Краскевич, Литвинов В.В., Луцик С.Л., Кривогуб А.М. // Ж.: Математичні машини і системи – 2015. – № 1. – С. 124–129.
 • Моделирование процесса оценки риска на примере двух инвестиционных проектов / А.В. Селиванова, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів. – Київ:УДУФМТ – 2015. – С. 297 – 300.
 • Фінансовий інжиніринг як інструмент інноваційної діяльності в інвестиційних проектах/ В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова // Ж.: Математичні машини і системи – 2016. – №1 – С. 71–78.
 • Фінансовий інжиніринг в інноваційних проектах/ В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова// IV Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – XXI століття: управління, технології, моделі» 11-12 травня 2017 р. Київ, Україна.
 • Інформаційні технології для інноваційного інжинірингу / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова// Математичне моделювання в економіці (прийнято до редакції)
 • Innovation engineering as the instrument of decision-making support / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова // Екологічна безпека та природокористування – 2017/ – № 3-4(9) – с. 23-27
 • Застосування методології фінансового інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів / Краскевич В.Є, Селіванова А.В., В.П. Шварц // Екологічна безпека та природокористування – 2017/ – №3-4(24) – с. 44-49.
 • Краскевич В.Є., Юрченко Ю.Ю. Використання навчальних ситуаційних центрів для управління ресурсами. Математичні машини і системи. 2019. № 4.
 • Краскевич В.Є., Тищенко І.А. Інформаційні технології в голографії. Математичне моделювання в економіці. 2019. №1. 
 • KRASKEVICH Valeriy Evgenovych Ph.D., TYSCHENKO Ihor Anatoliiovych, PYLYPENKO Iryna Dmytrivna. 3D technology in holography. International Journal of Business and Applied Social Science. Re f : VOL : 5 , ISSUE : 8. 2019

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
УкрEng


САМОЙЛЕНКО АННА ТИМОФІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри комп'ютерних наук 

E-mail: anna_zak@ukr.net

Фахівець з інформатики, автор понад 30 науково-методичних праць.

Після закінчення з відзнакою факультету кібернетики КДУ ім. Т.Г.Шевченко працювала на кафедрі теорії програмування та обчислювальному центрі факультету кібернетики КДУ.

В 1989 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фіз.-мат наук.

В 1991 році  групою співробітників факультету кібернетики було створено спільне підприємство МККУ України та потім - МККУ-мережі з ІТ-технологій, де працювала директором з маркетингу.

З 2000 р. працювала в Академії зовнішньої торгівлі (потім - УДУФМТ) на кафедрі ІТ-технологій.

З 2016 р. працює на кафедрі інформаційних технологій Київського національного торговельно-економічного університету.

Викладає дисципліни: циклу інформаційних технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
УкрEng


СЕЛІВАНОВА АННА ВІТАЛІЇВНА

Старший викладач кафедри комп'ютерних наук 

E-mail: selivanova_av@knute.edu.ua

Старший викладач кафедри Селіванова А.В. працює на кафедрі з 2013 року. У 2014 р. отримала кваліфікацію «Інженер-аналітик комп'ютерних систем», у 2016 р. отримала кваліфікацію «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій».

Працює на кафедрі на посаді асистента з лютого 2016р., проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін "Проектування інформаційних систем", "Економічна інформатика".

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
УкрEng


ЯЛОВЕЦЬ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Професор кафедри комп'ютерних наук

Доктор технічних наук, доцент 

E-mail: andriy.yalovets@gmail.com  

У 1981 році закінчив Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

В 1987 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Автоматизація проектування будівельних конструкцій». 

В 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.13.12 – «Системи автоматизації проектування».

З 1999 по 2002 роки навчався в докторантурі Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, де і далі працював на посаді старшого наукового співробітника.

В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за спеціальністю 01.05.02 – «математичне моделювання та обчислювальні методи».

В 2009 році був запрошений на роботу в Інститут програмних систем НАН України на посаду заступника директора з наукової роботи.

Протягом наукової діяльності за сумісництвом здійснював викладацьку діяльність в провідних вищих навчальних закладах м. Києва (КНУБА, НаУКМА, НУХТ, КНУ ім. Тараса Шевченка).

З вересня 2019 року перейшов на роботу до КНТЕУ на посаду професора кафедри комп’ютерних наук.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі двох монографій. Брав участь (в якості керівника або виконавця) у виконанні ряду держбюджетних науково-дослідних робіт із напрямків: моделювання енергетичних та технічних систем; створення систем підтримки прийняття рішень щодо протидії надзвичайним ситуаціям різного походження; розроблення програмно-інструментального середовища подання та обробки знань; мультиагентного моделювання складних динамічних систем. Є заступником головного редактора наукового журналу «Проблеми програмування» та рецензентом міжнародного науково-теоретичного журналу «Електронне моделювання». Науковий керівник аспірантів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01 з присудження наукового ступеня доктора технічних наук.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Методи і моделі штучного інтелекту; методологія математичного моделювання в розробці систем штучного інтелекту; мультиагентне моделювання динамічних систем.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД: Участь у створенні геоінформаційної системи (ГІС) «СИГМА» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 6298) та ГІС «ДЕКАРТ» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52935), системи підтримки прийняття оперативних рішень «СПОР» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13585), інтегрованого програмно-інструментального середовища подання та обробки знань «СЛМ-технологія» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21672), інтелектуальної програмної системи “Логічний Аналіз Станів Спостереження Об’єктів” – «ІПС «ЛАССО» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41535), мультиагентної системи «Навігація» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 46897 та № 57880).

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

«Розробка методів та засобів агентно-орієнтованого моделювання динамічних систем», номер державної реєстрації 0112U002765, термін 2012 – 2016 рр. (керівник проекту);

«Розроблення методів кооперації, координації та планування дій агентів в динамічних системах в умовах невизначеності», номер державної реєстрації 0117U00738, термін 2017 – 2019рр. (керівник проекту).

Відзнаки: Лауреат премії імені С.О. Лебедєва НАН України.

Викладає дисципліни: циклу інформаційних технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar

Резюме:
Укр, Eng


ДЕМІДОВ ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних наук 

E-mail: dempg@meta.ua

Освіта та практичний досвід.  У 1981 році закінчив факультет автоматизації будівельного виробництва Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ) за фахом  «Автоматизовані системи управління».

Кандидат технічних наук з 1991 року. Дисертацію захищено 19 грудня 1991  року у спеціалізованій вченій раді Д 068.05.04  Київського інженерно-будівельного  інституту  Міністерства освіти  України за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління».

Вчене звання доцента кафедри систем автоматизації проектування та управління присвоєно у 1994 році.

У Київському національному торговельно-економічному університеті почав працювати з  2002 року на посаді доцента кафедри  інформаційних систем та технологій.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах понад 30 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

З 1981 по 1998 рік працював у КІБІ на кафедрі систем автоматизації проектування та управління на посадах стажиста-викладача, асистента та доцента.

З 1983 по 1986 рік навчався в аспірантурі та захистив дисертацію, присвячену проблемам впровадження автоматизованих систем управління виробництвом та поставками будівельних конструкцій на об’єкти будівництва (1991 р.). 

З другої половини 1998 року по 2002 рік працював у Європейському університеті м. Києва на посадах завідувача науково-дослідної лабораторії із впровадження інформаційних систем, директора обчислювального центру, доцента кафедри інформаційних систем та технологій. 

З 2002 року працює в КНТЕУ,  займав в різні часи посаду доцента кафедр: інформаційних систем та технологій; економічної кібернетики та інформаційних систем. На даний час доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних систем  КНТЕУ.

Викладає дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Штучний інтелект», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Нечіткі моделі та мережі».

Коло наукових інтересів: формалізація організаційно-економічних задач, розроблення автоматизованих інформаційних систем та систем  штучного інтелекту.

Науково-дослідна робота: керує науковою роботою студентів. Бере участь у виконанні наукових тем на кафедрі.

Має  64 публікації: з них 28 наукових та  36  навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях.

Підвищення  кваліфікації  та  стажування

1. Компанія BGS Solutions ІТ рішення для бізнесу м. Київ, звіт про підвищення кваліфікації  тема: «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних», 20.01.15 – 20.02.15.

2. ТОВ «Інтелект Сервіс» м. Київ, сертифікат № ТЕУ/П 0018 на право викладання та придбання програми «M.E.Doc», тема: «Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою M.E.Doc для права її викладати на навчальних курсах», 26.11.15.

3. Корпорація Галактика, м. Київ, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 290116/263, тема: «Галактика ERP:Основи функціональності»,18.01.16 – 29.01.16

4. ТОВ «БіДжіЕс Консалтинг» сертифікат № А-000455 тема «1С:Підприємство» модуль «Технології програмування та конфігурація на платформі «1С:Підприємство 8», 30.01.17.

Відзнаки: подяка та грамота Ректора КНТЕУ.

Сертифікати: по результатам стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ДИВАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри комп’ютерних наук 

E-mail: vvdivak@gmail.com

У 2002 році закінчив фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

У 2003 році вчитель економіки та інформатики Вишенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільського р-н, Київської області.

З 2003 по 2009 роки молодший науковий співробітник Інституту засобів навчання АПН України. З 2003 по 2006 роки навчався в очній аспірантурі Інституту засобів навчання АПН України.

З 2009 по 2012 роки старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

З 2012 по 2019 роки доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

З 2019 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті на посаді доцента.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Наукова діяльність В.В. Дивака відзначена сертифікатами учасника науково-практичних, всеукраїнських, міжнародних конференцій, міжкафедральних науково-практичних семінарів. Також В.В. Дивак має сертифікат учасника семінару «Практична медіаосвіта».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: використання медіа інформаційних технологій у змішаному навчанні, застосування сервісів Office 365 в технології змішаного навчання, використання електронних та аудіовізуальних засобів навчання у відкритій педагогічній освіті.

Викладає дисципліни: «Міжнародна торгово-економічна інформатика», «Офісні комп’ютерні технології», «Інформаційні системи в ритейлі».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ЮРЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Асистент кафедри комп’ютерних наук 

E-mail: y.yurchenko@knute.edu.ua

З 2017 року навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.

З 02.2017 по 09.2018 рік працював на посаді асистента кафедри інформаційних технологій Київського національного торговельно-економічного університету.

З 10.2018 по 08.2019 рік працював на посаді асистента кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету.

З 09.2019 по теперішній час працює на посаді асистента кафедри комп’ютерних наук Київського національного торговельно-економічного університету.

Освіта та кваліфікація:  У 2017 році закінчив з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні науки» та отримав кваліфікацію «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій»

Підвищення кваліфікації: 

 • Підвищення кваліфікації в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, тема: «Технологія комп'ютерного проектування» 30.10.2017.
 • Пройшов навчання у Вищій школі педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічний університет у 2018 році.

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

 • Метод динамічного програмування в задачі інвестування / Іванюта І.Д., Ю.Ю. Юрченко// Проблеми модернізації економіки України в контексті угоди про Асоціацію з ЄС та їх вирішення (економічний, правовий і фінансовий аспекти) / Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: 16 квітня 2015 р.– К.: УДУФМТ – 2015. – 340 с. – С. 192-193.
 • Інформаційні технології як інструмент реалізації інноваційної політики/ Ю.Ю. Юрченко // Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (економіка, фінанси і право) [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 17 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 1084 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 354-358.
 • Служба active directory, як незамінна частина корпоративної комп'ютерної мережі організації / Ю. Ю. Юрченко // Збірник наукових статей студентів. – Київ: КНТЕУ – 2016. – С. 24-27.
 • Технології захисту інформації в економіці / Ю. Ю. Юрченко // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри=Service Economy in the Context of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 лист. 2017 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 508 с. – Укр. та англ. мовами. – С. 461-465.
 • Choosing the method of developing an information system for environmental safety of the company /, М.В. Зайченко, Ю.Ю. Юрченко //Міжнародна наукова конференція «Ділеми» = International Conference / Dilemmas / [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук. конф. (Варшава, 19 листопада 2018 р.). – Варшава:, 2018.
 • Інформаційні технології захисту даних / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко //Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2018» )[Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 28-30 листопада 2018 р.). – Київ:, 2018. –578 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 478 – 479.
 • Використання хмарних технологій в освіті / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 252 с. – Укр. та англ. мовами. – С.240-243.
 • Краскевич В.Є., Юрченко Ю.Ю. Використання навчальних ситуаційних центрів для управління ресурсами. Математичні машини і системи. 2019. № 4.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Проектування інформаційних систем».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ


КИРИЧЕНКО ГАННА ЮРІЇВНА

Студентка ФІТ 4-9

Лаборант кафедри комп'ютерних наук

БРОВЧЕНКО АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Студентка ФІТ 4-9

Лаборант кафедри комп'ютерних наук

05.04.2018
438237
12992
остання редакція 18.03.2020
41883