logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Оголошеннявсі

Викладацький склад

комп'ютерних наук та інформаційних систем

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 

ПУРСЬКИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформацыйних систем

Доктор фізико-математичних наук, професор

E-mail: o.pursky@knute.edu.ua

Викладає дисципліни: «Теорія і практика наукових досліджень», «Інформаційні системи і технології в економіці», «Інформаційні системи і технології», «Прикладний системний аналіз», «Офісні комп’ютерні технології».

Детальну інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogleScholarResearchIDOrcid

Резюме:
Укр, Eng

У 1993 році закінчив фізичний факультет Дніпропетровського державного університету.

З 1993 по 2001 роки працював на посадах завідувача лабораторії та асистента кафедри загальної фізики Черкаського державного технологічного університету. З 1995 по 1998 роки при цій же кафедрі навчався в аспірантурі.

У 2001 році в спецраді Фізико-технічного інституту низьких температур НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 2001 по 2006 роки працював на посаді доцента кафедри вищої математики та інформатики Черкаського інституту банківської справи НБУ.

Із 2006 по 2009 роки навчався в докторантурі Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 2010 році в спецраді Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

З 2010 по 2011 роки працював на посадах професора, завідувача кафедри інформаційних систем та медичних технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

Із 2011 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

З квітня 2019 року очолює кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем КНТЕУ.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  Автор понад 220 наукових та навчально-методичних праць. Брав участь, в якості керівника або виконавця, у виконанні ряду держбюджетних науково-дослідних робіт із напрямків: дослідження моделювання соціально-економічних систем, розробка інформаційних технологій управління та дослідження теплофізичних властивостей молекулярних речовин. Є членом редколегії міжнародного наукового журналу “International Journal of Economic Theory and Application” та рецензентом двох міжнародних журналів: "International Journal of Modern Physics (B)" та "Heat Transfer". Науковий керівник аспірантів за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки» та 051 «Економіка». Входить до складу Спеціалізованої Вченої Ради К 73.736.01 з присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Член наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом "Інформатика і кібернетика".

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Комп’ютерне і математичне моделювання процесів управління соціально-економічними системами; розробка прикладних інформаційних систем управління бізнес-процесами; моделювання механізмів функціонування ринку електронної торгівлі; розробка інформаційних систем дистанційної функціональної діагностики, розробка моделей, методів та інформаційних технологій моніторингу соціально-економічних систем, експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання процесів теплопереносу в молекулярних кристалах та рідинах в області низьких температур.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД: Розробник інформаційно-аналітичної Web-системи моніторингу показників соціально-економічного розвитку регіонів України. Розробник інтегрованої Web-системи управління бізнес-процесами в електронній торгівлі. Досвід роботи з кріогенним обладнанням під високим тиском. Розробник експериментальних установок з дослідження теплопровідності молекулярних кристалів і рідин в області низьких температур. Програми: Pascal, MikTeX 2.9, Python 3.6, MS Office, VBA, СУБД MySQL.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

 • «Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі», номер державної реєстрації 0117U000507, термін 2017-2019р (керівник проекту).
 • «Моделювання організаційно-економічного механізму управління підприємствами торгівлі та сфери послуг», номер державної реєстрації 0114U00324, термін 2014-2016р. (керівник проекту).
 • «Розробка і впровадження сучасних інформаційних систем і технологій в соціально-економічну сферу», номер державної реєстрації 0112U000635, термін 2012-2014р. (керівник проекту).
 • Joint NAS Ukraine and Russian Foundation for Basic Research Project (Agreement No. 10-2012, Agreement N7/H - 2013) «Metastable states of simple condensed systems», термін 2012-2014р. (учасник проекту).
 • «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності», номер державної реєстрації 0107U001146, термін 2011-2015р. (учасник проекту).
 • Project No. 0107U000941 «Molecular solids and nanoframes at low temperatures». This study was supported by the Ukrainian Ministry of Education and Science., термін 2007-2009р. (учасник проекту).
 • «Вплив радіаційно-індукованих структурних властивостей сольових розчинів на функціонування реакторів нового покоління», номер державної реєстрації 07ДФ051-01 К-8-375, термін 2007-2009р. (учасник проекту).
 • «Низькотемпературна динаміка простих молекулярних твердих тіл», номер державної реєстрації 0104U003038, термін 2004-2006р. (учасник проекту).

Відзнаки: Подяки та грамоти Ректора КНТЕУ, Деснянської державної адміністрації в м. Києві, Київського міського голови та  Подяка Міністерства освіти та науки України (протягом часу роботи в КНТЕУ – з 2011 року).


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД


КРАСКЕВИЧ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

E-mail: v.kraskevich@knute.edu.ua

Відомий та визнаний як в Україні, так і за кордоном вчений, є автором та співавтором більше 60 наукових і науково-методичних праць, у тому числі два навчальні посібники з грифом МОН. 

У 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1972 році закінчив аспірантуру на кафедрі технічної кібернетики. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика» (1984 р.), тема дисертації «Структурно-параметрична ідентифікація об’єктів з розподіленими параметрами» (1986 р.).

Працював в Київському політехнічному інституті - асистентом, доцентом, професором кафедри технічної кібернетики. Під час роботи в КПІ відкрив проблемну лабораторію адаптивних систем.

З 1999 по 2005 роки робота в Італії в інвестиційній компанії Financial investmenteng ineering.

З 2005 по 2010 роки завідувач кафедри «Інформаційні технології проектування» Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління.

З 2006 по 2010 роки  професор кафедри вищої математики та інформатики Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

З 2010 року завідувач кафедри інформаційних технологій Українськогодержавного університету фінансів та міжнародної торгівлі. В 2015 році по конкурсу знову обрано на посаду завідувача кафедри інформаційних технологій.

З 2016 по 2019 роки – завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2019 року – професор кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

В 2011 році на кафедрі комп'ютерних наук та інформаційних систем зі студентами 2 - 4 курсів створив Студентське наукове товариство, яке бере участь в розробці алгоритмічного програмного і технічного забезпечення для навчального Ситуаційного центру, що створюється в університеті.

Викладає дисципліни: "Імітаційне моделювання", "Ситуаційне моделювання ризиків", «Управління в інформаційних система», «Інформаційні технології в міжнародних фінансах».

Науковий керівник аспірантів: 

 • Юрченко Юрій Юрійович (3 рік навчання).
 • Тищенко Ігор Анатолійович (2 рік навчання).

Інформація про наукову діяльність: 

 • Динамічні моделі бізнеспроцесів для учбового ситуаційного центру / М.А. Бєліков, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів. – Київ: ДП Видавництво «Зовнішня торгівля». – 2013.– С. 394 – 395.Краскевич В.Є.
 • Використання CASE технологій як засіб автоматизіції бонківського обслуговування / Б.П. Дятленко, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів, Київ, ДП «Видавництво «Зовнішня торгівля», - 2013.- С. 395-397.
 • Фінансова модель для компанії «Вантажні перевезення» / Л.М. Хомич, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів, Київ, ДП «Видавництво «Зовнішня торгівля». - 2013.- С. 399-400.
 • Концепція створення учбового ситуаційного центру для фінансового, правового і зовнішньоторгового інжинірингу/ В.Є. Краскевич, Литвинов В.В., Луцик С.Л., Кривогуб А.М. // Ж.: Математичні машини і системи – 2015. – № 1. – С. 124–129.
 • Моделювання процеса оцінки ризиків на прикладі інвестиційних проектів / А.В. Селиванова, В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів. – Київ:УДУФМТ – 2015. – С. 297 – 300.
 • Фінансовий інжиніринг як інструмент інноваційної діяльності в інвестиційних проектах/ В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова // Ж.: Математичні машини і системи – 2016. – №1 – С. 71–78.
 • Фінансовий інжиніринг в інноваційних проектах/ В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова// IV Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – XXI століття: управління, технології, моделі» 11-12 травня 2017 р. Київ, Україна.
 • Інформаційні технології для інноваційного інжинірингу / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова// Математичне моделювання в економіці (прийнято до редакції)
 • Innovation engineering as the instrument of decision-making support / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова // Екологічна безпека та природокористування – 2017/ – № 3-4(9) – с. 23-27
 • Застосування методології фінансового інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів / Краскевич В.Є, Селіванова А.В., В.П. Шварц // Екологічна безпека та природокористування – 2017/ – №3-4(24) – с. 44-49.
 • Краскевич В.Є., Юрченко Ю.Ю. Використання навчальних ситуаційних центрів для управління ресурсами. Математичні машини і системи. 2019. № 4.
 • Краскевич В.Є., Тищенко І.А. Інформаційні технології в голографії. Математичне моделювання в економіці. 2019. №1. 
 • KRASKEVICH Valeriy Evgenovych Ph.D., TYSCHENKO Ihor Anatoliiovych, PYLYPENKO Iryna Dmytrivna. 3D technology in holography. International Journal of Business and Applied Social Science. Re f : VOL : 5 , ISSUE : 8. 2019
 • Computer Support System for Choosing the Optimal Managing Strategy by the Mutual Investment Procedure in Smart City /  Lakhno Valeriy, Malyukov Volodimir, Roskladka Andrii, Rzaieva Svitlana, Gamaliy Volodymir, Valeriy Kraskevich, and Olha Kasatkina // Advances in Intelligent Systems and Computing, Proceedings of the 14th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2020) – Volume 1194, 2020. – P. 278-287 (Scopus).
 • Автоматизована система маршрутизації логістичних потоків торговельного підприємства / С. Рзаєва, Д. Рзаєв, А. Роскладка, В. Краскевич, В. Гамалій // Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 2020. - Том 3, №7. - С. 72-84.
 • Особливості розробки інформаційної системи automatic sales funnel / С. Рзаєва, Д. Рзаєв, А. Роскладка, В. Краскевич, В. Гамалій // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – № 1 (17). – С. 87-91.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogle Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
УкрEng


САМОЙЛЕНКО АННА ТИМОФІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем 

E-mail: h.samoylenko@knute.edu.ua

Фахівець з інформатики, автор понад 30 науково-методичних праць.

Після закінчення з відзнакою факультету кібернетики КДУ ім. Т.Г.Шевченко працювала на кафедрі теорії програмування та обчислювальному центрі факультету кібернетики КДУ.

В 1989 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фіз.-мат наук.

В 1991 році  групою співробітників факультету кібернетики було створено спільне підприємство МККУ України та потім - МККУ-мережі з ІТ-технологій, де працювала директором з маркетингу.

З 2000 р. працювала в Академії зовнішньої торгівлі (потім - УДУФМТ) на кафедрі ІТ-технологій.

З 2016 р. працює на кафедрі інформаційних технологій Київського національного торговельно-економічного університету.

Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
УкрEng


СЕЛІВАНОВА АННА ВІТАЛІЇВНА

Старший викладач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем 

E-mail: selivanova_av@knute.edu.ua

Старший викладач кафедри Селіванова А.В. працює на кафедрі з 2013 року. 

У 2014 р. отримала кваліфікацію «Інженер-аналітик комп'ютерних систем», у 2016 р. отримала кваліфікацію «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій».

Працює на кафедрі з 2016р., проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін "Проектування інформаційних систем", "Інформаційні технології у проафесійній діяльності".

З 2020 року навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID, Scopus

Резюме:
УкрEng


ДЕМІДОВ ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем 

E-mail: p.demidov@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід.  У 1981 році закінчив факультет автоматизації будівельного виробництва Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ) за фахом «Автоматизовані системи управління».

Кандидат технічних наук з 1991 року. Дисертацію захищено 19 грудня 1991  року у спеціалізованій вченій раді Д 068.05.04  Київського інженерно-будівельного  інституту  Міністерства освіти  України за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління».

Вчене звання доцента кафедри систем автоматизації проектування та управління присвоєно у 1994 році.

У Київському національному торговельно-економічному університеті почав працювати з  2002 року на посаді доцента кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах понад 30 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

З 1981 по 1998 рік працював у КІБІ на кафедрі систем автоматизації проектування та управління на посадах стажиста-викладача, асистента та доцента.

З 1983 по 1986 рік навчався в аспірантурі та захистив дисертацію, присвячену проблемам впровадження автоматизованих систем управління виробництвом та поставками будівельних конструкцій на об’єкти будівництва (1991 р.). 

З другої половини 1998 року по 2002 рік працював у Європейському університеті м. Києва на посадах завідувача науково-дослідної лабораторії із впровадження інформаційних систем, директора обчислювального центру, доцента кафедри інформаційних систем та технологій. 

З 2002 року працює в КНТЕУ,  займав в різні часи посаду доцента кафедр: комп'ютерних наук та інформаційних систем; економічної кібернетики та інформаційних систем. На даний час доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем КНТЕУ.

Викладає дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Штучний інтелект», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Нечіткі моделі та мережі».

Коло наукових інтересів: формалізація організаційно-економічних задач, розроблення автоматизованих інформаційних систем та систем  штучного інтелекту.

Науково-дослідна робота: керує науковою роботою студентів. Бере участь у виконанні наукових тем на кафедрі.

Має 64 публікації: з них 28 наукових та 36 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях.

Підвищення кваліфікації та стажування

 • Компанія BGS Solutions ІТ рішення для бізнесу м. Київ, звіт про підвищення кваліфікації  тема: «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних», 20.01.15 – 20.02.15.
 • ТОВ «Інтелект Сервіс» м. Київ, сертифікат № ТЕУ/П 0018 на право викладання та придбання програми «M.E.Doc», тема: «Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою M.E.Doc для права її викладати на навчальних курсах», 26.11.15.
 • Корпорація Галактика, м. Київ, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 290116/263, тема: «Галактика ERP:Основи функціональності»,18.01.16 – 29.01.16
 • ТОВ «БіДжіЕс Консалтинг» сертифікат № А-000455 тема «1С:Підприємство» модуль «Технології програмування та конфігурація на платформі «1С:Підприємство 8», 30.01.17.

Відзнаки: подяка та грамота Ректора КНТЕУ.

Сертифікати: по результатам стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ДИВАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем

E-mail: v.dyvak@knute.edu.ua

В 2002 році закінчив фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

У 2003 році вчитель економіки та інформатики Вишенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільського р-н, Київської області.

З 2003 по 2009 роки молодший науковий співробітник Інституту засобів навчання АПН України. З 2003 по 2006 роки навчався в очній аспірантурі Інституту засобів навчання АПН України.

З 2009 по 2012 роки старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

З 2012 по 2019 роки доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

З 2019 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті на посаді доцента.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Наукова діяльність В.В. Дивака відзначена сертифікатами учасника науково-практичних, всеукраїнських, міжнародних конференцій, міжкафедральних науково-практичних семінарів. Також В.В. Дивак має сертифікат учасника семінару «Практична медіаосвіта».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: використання медіа інформаційних технологій у змішаному навчанні, застосування сервісів Office 365 в технології змішаного навчання, використання електронних та аудіовізуальних засобів навчання у відкритій педагогічній освіті.

Викладає дисципліни: "Інформаційні технології в професійній діяльності", "Інформаційні системи в ритейлі", "Інформаційні системи та технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю".

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


КОЗЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем

E-mail: v.kozlov@knute.edu.ua

З жовтня 1977 по серпень 1981 Інженер-наладчик Спеціалізованого шахто-монтажного управління.

З серпня 1981 по липень 1983 Командир взводу управління артилерійської батареї артилерійського дивізіонна.

З липня 1983 по серпень 1984 Начальник майстерні з ремонту артилерійського озброєння Київського вищого танкового інженерного училища.

З серпня 1984 по березень 1990 Помічник начальника науково-дослідницького відділу Київського вищого танкового інженерного училища.

З березня 1990 по вересень 1992 Молодший науковий співробітник науково-дослідницької лабораторії Київського вищого танкового інженерного училища.

З вересня 1992 по серпень 1993 Помічник начальника науково-дослідницького відділу Київського вищого танкового інженерного училища.

З серпня 1993 по жовтень 1994 Старший помічник начальника науково-організаційного відділу Київського інституту сухопутних військ.

З жовтня 1994 по лютий 1999 Викладач кафедри електрообладнання Київського інституту сухопутних військ.

З лютого 1999 по вересень 2000 Викладач кафедри військової кібернетики ВІКІС Національної академії оборони України.

З вересня 2000 по травень 2005 Викладач кафедри інформатизації штабів Національної академії оборони України.

З вересня 2005 по березень 2008 Доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З березня 2008 по вересень 2015 Завідувач кафедрою інформаційних систем та технологій Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З вересня 2015 по вересень 2020 Доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З вересня 2020 Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Має більш 50 науково-методичних праць. З них: 1 авторське свідоцтво; 1підручник; 4 навчальних посібника.

Викладає дисципліни циклу сучасних інформаційних систем та технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ФІЛІМОНОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем

E-mail:  t.filimonova@knute.edu.ua

У 1999 році закінчила з відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Прикладна математика» та отримала диплом спеціаліста, кваліфікація «математик».

У 2004 році закінчила з відзнакою Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала диплом спеціаліста, кваліфікація «економіст».

З 2000-2003 рр. навчалась у аспірантурі Донецького національного університету.

З 12.2003 по 06.2010 рік працювала на посаді асистента кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій Донецького національного університету.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла та отримала диплом кандидата фізико – математичних наук.

З 09.2010 по 08.2020 рік працювала на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій  «Університету економіки та права «КРОК».

З 09.2020 по теперішній час працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: комп’ютерні науки, інформаційні та цифрові технології

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології у професійній діяльності».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ШКЛЯРСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем

E-mail: Shkliarskiy@knute.edu.ua

Закінчив із відзнакою в 1981 р. Київский інститут народного господарства (нині Національний економічний університет) за фахом інженер-економіст.

У 1984 р. вступив до аспірантури, яку достроково закінчив 1986 р., захистив кандидатську дисертацію, присвячену питанням керування обчислювальними процесами у великих комп’ютерних мережах.

З 1987 р. працював асистентом кафедри автоматизованих систем управління Київського торговельно-економічного інституту, а з 1989 р. очолював Управління інформатизації Госкомісії із сотровипровбування при Міністерстві сільського господарства УРСР, де брав участь у створенні локальної мережі та програмного забезпечення науково-дослідницького призначення. Проходив стажування у наукових закладах Угорщини, Голандії та Німечини.

З 1995 р. процював адміністратором комп’ютерної мережі в українському представництві компанії British American Tobacco, а згодом – у 1996-1997 р.р. в її дочерній компанії у м.Філадельфія (США). Працював над розробленням та впровадженням мережевих та Інтернет-додатків, а також програмним забезпеченням бізнесового призначення.

З 1999 р. працює доцентом КНТЕУ. Був одним із розробників і адміністратором локальної мережі кафедри інформаційних технологій і систем.
Проходив тренінг у Навчальному центрi “Мережеві технології” та має сертифікати слухача курсів:

 • NT-Ladm Installing, Administering and Maintenance of Linux-systems.
 • Newest Microsoft products and technologies Poligon.

Має практичний досвід розробки, впровадження та підтримки широкого спектру програмних додатків бізнесового та фінансового призначення для ряду зарубіжних компаній.

Розробляв  методичне забезпечення та викладав наступні курси:

 • “Інтернет у бізнесі”
 • Економчічна інформатик
 • “Корпоративні інформаційні системи”
 • Інформаційні технології (англ.мовою)
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Веб-дизайн та програмування та ін.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Автор більш ніж 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Прикладний Інтернет для економістів» виданого з грифом МОН України

Проходив вдосконалення практичних навичок  та підвищення наукового рівня на курсах та тренінгах у  всесвітньо відомих університетах та навчальних центрах та має 16 сертифікатів з напрямів машинного навчання, хмарних технологій, мобільної розробки, функціонального програмування та ін.

Викладає дисципліни циклу сучасних інформаційних систем та технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarOrcidResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ЮРЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем 

E-mail: y.yurchenko@knute.edu.ua

З 2017 року навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.

З 02.2017 по 09.2018 рік працював на посаді асистента кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

З 10.2018 по 08.2019 рік працював на посаді асистента кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету.

З 09.2019 по теперішній час працює на посаді асистента кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

Освіта та кваліфікація: У 2017 році закінчив з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні науки» та отримав кваліфікацію «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій»

Підвищення кваліфікації: 

 • Підвищення кваліфікації в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, тема: «Технологія комп'ютерного проектування» 30.10.2017.
 • Пройшов навчання у Вищій школі педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічний університет у 2018 році.

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

 • Метод динамічного програмування в задачі інвестування / Іванюта І.Д., Ю.Ю. Юрченко // Проблеми модернізації економіки України в контексті угоди про Асоціацію з ЄС та їх вирішення (економічний, правовий і фінансовий аспекти) / Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: 16 квітня 2015 р.– К.: УДУФМТ – 2015. – 340 с. – С. 192-193.
 • Інформаційні технології як інструмент реалізації інноваційної політики / Ю.Ю. Юрченко // Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (економіка, фінанси і право) [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 17 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 1084 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 354-358.
 • Служба active directory, як незамінна частина корпоративної комп'ютерної мережі організації / Ю. Ю. Юрченко // Збірник наукових статей студентів. – Київ: КНТЕУ – 2016. – С. 24-27.
 • Технології захисту інформації в економіці / Ю. Ю. Юрченко // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Context of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 лист. 2017 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 508 с. – Укр. та англ. мовами. – С. 461-465.
 • Choosing the method of developing an information system for environmental safety of the company /, М.В. Зайченко, Ю.Ю. Юрченко // Міжнародна наукова конференція «Ділеми» = International Conference / Dilemmas / [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук. конф. (Варшава, 19 листопада 2018 р.). – Варшава:, 2018.
 • Інформаційні технології захисту даних / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2018», [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 28-30 листопада 2018 р.). – Київ:, 2018. –578 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 478 – 479.
 • Використання хмарних технологій в освіті / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 252 с. – Укр. та англ. мовами. – С.240-243.
 • Краскевич В.Є., Юрченко Ю.Ю. Використання навчальних ситуаційних центрів для управління ресурсами. Математичні машини і системи. 2019. № 4.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Проектування інформаційних систем».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng


ТИЩЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем 

E-mail: i.tyshchenko@knute.edu.ua

У 2016 році закінчив бакалаврат Київського національного торговельно-економічного університету. Спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".

В 2018 році закінчив магістратуру Київського національного торговельно-економічного університету. Спеціальність "Комп'ютерні науки в міжнародній торгівлі".

З 2018 року навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2014 по 2015 рік Провідний спеціаліст відділу виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування випускників Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Київ.

З 2018 по 2019 рік Інтернет-маркетолог ТОВ "TSL". Олександрія

З 2019 по 2020 рік Інтернет-маркетолог інвестиційно-девелоперської компанії Budhouse Group, Київ.

З 2020 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті на посаді асистента.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • Розробник і автор першої в Україні маркетингової голограми (голографічної вітрини) «uScreener».
 • Авторський стартап "Інформаційні технології для мультимедійних систем HOLOBOX" увійшов в ТОП 10 кращих стартапів України у 2017 році.
 • Патент на винахінд №122428 "Голографічна 3D-вітрина".

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Краскевич В.Є., Тищенко І.А. Інформаційні технології в голографії. Математичне моделювання в економіці. 2019. №1. 

Стаття у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму за яким готується дисертація

 1. KRASKEVICH Valeriy Evgenovych Ph.D., TYSCHENKO Ihor Anatoliiovych, PYLYPENKO Iryna Dmytrivna. 3D technology in holography. International Journal of Business and Applied Social Science. Re f : VOL : 5 , ISSUE : 8. 2019

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: голографія, web-дизайн, відеомонтаж, постпродакшн, фотообробка, SEO, інтернет-маретинг, стартапи.

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології у професійній діяльності», «Імітаційне моделювання», «Комп'ютерні технології проектування та адміністрування online startup»

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме:
Укр, Eng

05.04.2018
438237
21528
остання редакція 13.02.2021
433884