logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

Головна сторінка

правового забезпечення безпеки бізнесу


Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності».

 

Спеціальність  081 «Право


Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності (Бакалавр)
Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності (Магістр)

 ЧОМУ СЛІД ОБРАТИ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

"ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ?

Правовий захист підприємницької діяльності є необхідною складовою успіху і стабільного розвитку кожного сучасного бізнесу, що викликає нагальну потребу у фахівцях публічного і приватного права для захисту інтересів юридичних, фізичних осіб та держави.

Освітній процес за запропонованою програмою передбачає  отримання комплексних теоретичних знань і умінь правозастосування у сфері забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, правового захисту їх інтересів у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, судах різних форм юрисдикції та інстанцій,  міжнародних судових органах та установах.

Під час навчання студенти опановують навички застосування юридичних механізмів протидії непередбачуваним загрозам, що існують унаслідок правопорушень кримінального, господарського та  цивільно-правового характеру, недотримання правил конкурентної боротьби, порушень інформаційної безпеки, нестабільного законодавства, рейдерства тощо.

Отримані результати навчання дозволяють випускникам мати високу конкурентоздатність на ринку праці, у тому числі внаслідок формування індивідуальних освітніх траєкторій і поглиблених спеціалізацій з широкого спектру вибіркових дисциплін, секторальних юридичних клінік, практикумів з кримінального, кримінального процесуального, цивільного, сімейного, фінансового та інших галузей права.

Обов’язкові та вибіркові дисципліни освітньої програми «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» створюють модель навчання максимально наближену до вимог юридичної практики та адаптовану до міжнародних освітніх стандартів, а також надають можливість підготовки універсальних спеціалістів із правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ:  начальниками управлінь та підрозділів протидії корупції міністерств та інших органів державної влади; суддями, слідчими, адвокатами, нотаріусами; керівниками юридичних служб, керівниками підрозділів правового захисту та фінансово-економічної безпеки, юрисконсультами підприємств, банків, страхових компаній; обіймають посади керуючих (старших) партнерів юридичних й адвокатських компаніях; здійснюють наукову та науково-педагогічну діяльність у провідних закладах вищої освіти.

І ЩЕ БЕЗЛІЧ ПЕРЕВАГ: 

Висококваліфіковані викладачі: провідні науковці і практикуючі юристи, доктори і кандидати юридичних наук, розробники законопроектів, діючі адвокати, нотаріуси, судді Верховного Суду, автори підручників, посібників та монографій, учасники міжнародних правових проектів.

Практична підготовка протягом всього періоду навчання: участь у роботі Юридичної клініки, Правничого клубу, наукових гуртків,  проходження практики в Школі прикладної юриспруденції, в провідних адвокатських та інших юридичних компаніях, судах, державних органах, юридичних службах бізнес-структур тощо.

Регулярні майстер-класи та тренінги відомих юристів-практиків, керівників юридичних фірм, адвокатів, керівників та співробітників міністерств і відомств забезпечують прикладний характер здобутих знань, умінь і навичок майбутнього юриста у сфері захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності

Постійне вдосконалення знання іноземної мови (Legal English); студентські наукові конференції; дебатний клуб «Polemic Union»; розробка стартапів та  бізнес-планів спільно з Бізнес-інкубатором ДТЕУ.

Доступ до світової літератури і сучасних правових досліджень: SMART-бібліотека (мультимедійна бібліотека, доступ до електронних повнотекстових баз документів).

Інноваційні простори для ефективного використання часу: унікальна VR-студія з окулярами віртуальної реальності; зона для кіберспортсменів – Cybersport zone; коворкінги – сучасні простори для творчої інтелектуальної креативної роботи,  «SUTE HUB» та  «PHYGITAL HUB».

Сучасна матеріально-технічна база: 51 комп’ютерний кабінет; аудиторії оснащені Led – екранами.

А також, в ДТЕУ (єдиному кампусі) є власні комфортабельні гуртожитки, їдальні, сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, тенісні корти, дві сучасні ігрові зали, тренажерна зала, зала боксу та боротьби, зали для фітнесу, 17 різних спортивних секцій. А якщо спорт - це не твоє, то зможеш вдосконалити свої творчі здібності в рамках культурно-мистецького центру (народний студентський камерний академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та сучасної музики, фольклорно інструментальний ансамбль «At libitum».

Також кафедра пропонує навчання в аспірантурі. Більш детальну інформацію можна отимати за посиланням:

  mail ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ  

Чому навчальний план складається з обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором?
Що таке кредит ЄКТС?
Яка кількість кредитів відповідає навчальному навантаженню повного навчального року?
Скільки дисциплін в семестрі є обов’язковими, а скільки за вибором?
Як мені спланувати свою індивідуальну освітню траєкторію?
З ким я можу проконсультуватися щодо вибору дисциплін?
Дисципліни за вибором обмежуються лише цим списком?
Яка процедура вибору дисциплін, і як я дізнаюсь, що мій вибір підтвердили?

*пререквізити – дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається

  Довідник студента

21.04.2013
JuliaGajdaj
15124
остання редакція 21.02.2023
shestack