logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

Головна сторінка

правового забезпечення безпеки бізнесу


Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності».

 

Спеціальність  081 «Право»

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

                                      Вступні випробування

08

Право

081 Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності
Офіційна назва освітньої програми


«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи в юридичній сфері.
 • Двотижнева практична підготовка упродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка упродовж останнього року навчання у підрозділах правового захисту підприємств, установ та організацій, юрисдикційних державних та судових органах, у суб’єктів адвокатської діяльності та юридичних кампаніях.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом  8 семестрів.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Офіційна назва освітньої програми

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

МАГІСТР

(Тривалість навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи в юридичній сфері, забезпечення прав та законних інтересів учасників господарсько-правових відносин;
 • шеститижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах, у суб’єктів адвокатської діяльності, підрозділах правового захисту підприємств різних форм власності.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЧОМУ СЛІД ОБРАТИ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ?

Якісний рівень підготовки майбутніх фахівців із правового захисту підприємницької діяльності досягається завдяки особливій системі здійснення освітнього процесу із застосуванням новітніх технологій та інноваційних методів, що дозволяє випускникам мати достатній попит та високу конкурентоздатність на ринку праці.

Також, студенти КНТЕУ отримують знання та розуміння цінності права у сучасному світі, усвідомлення міри можливої та дозволеної поведінки, й окрім професійних здібностей отримують навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу, формулювання власного бачення шляхів розв'язання практичних ситуацій.

Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію, використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у важливих сферах фінансової діяльності.

Нормативна та спеціальна частини змісту "Освітньої програми" «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» має поліваріантний правовий характер економічної спрямованості та дозволяє створити таку модель навчання, що максимально наближена до вітчизняної юридичної практики та адаптована до міжнародних освітніх стандартів, а також дає можливість підготовки універсальних спеціалістів із правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності.

Безпека у сфері господарської діяльності передбачає наявність юридичних механізмів протидії непередбачуваним загрозам, що існують унаслідок криміналізації бізнесу, розкрадання, шахрайства, корупції, фальсифікації тощо. Стабільне функціонування та розвиток підприємницької діяльності незалежно від форми власності викликає нагальну потребу у фахівцях нової формації публічно-приватного права для захисту інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Їх діяльність спрямовується не лише на забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, а й правовий захист їх інтересів у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, судах різних форм юрисдикції та інстанцій,  міжнародних судових органах та установах. 

НАШІ ВИПУСКНИКИ ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ:  начальниками управлінь та підрозділів протидії корупції міністерств та інших органів державної влади; суддями, слідчими, адвокатами, нотаріусами; керівниками юридичних служб, підрозділів правового захисту та фінансово-економічної безпеки, юрисконсультами підприємств, банків, страхових компаній; обіймають посади керуючих (старших) партнерів юридичних й адвокатських компаніях; здійснюють наукову та науково-педагогічну діяльність у провідних закладах вищої освіти.

І ЩЕ БЕЗЛІЧ ПЕРЕВАГ: 

 • Висококваліфіковані викладачі: провідні науковці і практикуючі юристи, доктори і кандидати юридичних наук, розробників законопроектів, діючих адвокатів, нотаріусів, суддів Верховного Суду! Більше того, вони є авторами підручників, монографій, наукових статей, розробниками інноваційних наукових досліджень, а їх досвід, знання та індивідуальний підхід до студента не зможуть залишити вас байдужими до юриспруденції!
 • Практична підготовка протягом всього періоду навчання: участь у роботі Юридичної клініки, Правничого клубу, наукових гуртків,  проходження практики в Школі прикладної юриспруденції, в провідних адвокатських та інших юридичних компаніях, судах, державних органах, юридичних службах бізнес-структур тощо.
 • Можливості постійного вдосконалення: Регулярні майстер класи та відкриті лекції фахових представників вітчизняної та зарубіжної юриспруденції (адвокати, нотаріуси, судді, керівники юридичних департаментів та відділів в органах державної влади); постійне вдосконалення знання іноземної мови (Legal English); студентські наукові конференції; дебатний клуб « Polemic Union»; розробка стартапів та  бізнес-планів спільно з Бізнес-інкубатором КНТЕУ.
 • Доступ до прогресивної літератури: SMART-бібліотека (мультимедійна бібліотека, доступ до електронних повнотекстових баз документів).
 • Інноваційні простори для ефективного використання часу: унікальна VR-студія з окулярами віртуальної реальності; зона для кіберспортсменів – Cybersport zone; коворкінги – сучасні простори для творчої інтелектуальної креативної роботи,  «KNUTE HUB» та  «PHYGITAL HUB».
 • Сучасна матеріально-технічна база: 51 комп’ютерний кабінет; аудиторії оснащені Led – екранами.
 • А також, в КНТЕУ (єдиному кампусі) є власні комфортабельні гуртожитки, їдальні, сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, тенісні корти, дві сучасні ігрові зали, тренажерна зала, зала боксу та боротьби, зали для фітнесу. Можливість обрання з поміж 17 спортивних секцій. А якщо спорт це не твоє, то зможеш вдосконалити свої творчі здібності в рамках культурно-мистецького центру (народний студентський камерний академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та сучасної музики, фольклорноінструментальний ансамбль «At libitum».

22.04.2013
JuliaGajdaj
12894
остання редакція 23.04.2021
453766