logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра іноземної філології та перекладу
logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
img

Наукова робота

іноземної філології та перекладу

18 лютого 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція на тему: «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти».
Співзасновники конференції: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. І.МЕЧНИКОВА, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. Н. КАРАЗІНА, ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ФРАНКА, МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІДГУ, НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ІДГУ
ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

☑️популяризація дистанційного та змішаного навчання;
☑️формування готовності педагогічних працівників застосовувати сучасні технологічні та методичні досягнення в педагогічній практиці;
☑️виявлення проблем дистанційного навчання іноземних мов;
☑️обмін досвідом використання дистанційних освітніх технологій навчання іноземних мов.
Відкрили конференцію та виступили з вітальним словом: ректор Ізмаїльського державного гуманітарного інституту, доктор педагогічних наук, професор Кічук Ярослав Валерійович, віце-президент НАПН України, директор інституту педагогіки НАПН України, академік Тупузов Олег Михайлович, начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради Волканець Жанна Михайлівна.
На пленарному засіданні прозвучали ґрунтовні та змістовні доповіді щодо дистанційної системи навчання: Князян Маріанна Олексіївна – д. пед.н., проф. кафедри французької філології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Зварич Ірина Миколаївна – д. пед. н., проф. кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного університету, Москалюк Марина Борисівна, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи №1 ім. О.В. Суворова з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїла й Ізмаїльського району, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, Рябушко Світлана Олексіївна – к. пед. н., доцент, завідувач кафедри романо-германської філології та методики навчання іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Засідання в секціях відбулося за такою тематикою:
☑️традиційна і цифрова педагогіка в сучасному освітньому просторі;
☑️методика і дидактика цифрової освіти;
☑️електронне навчання та інтерактивні технології у викладанні іноземних мов;
☑️цифрові технології у формуванні компетенцій перекладача;
☑️новітні технології дистанційного навчання зарубіжної літератури;
☑️роль і функції педагога в синхронному й асинхронному навчанні та мережевій соціалізації;
☑️організація дистанційного навчання іноземних мов в закладах загальної середньої освіти.
У теплій та дружній атмосфері, у колі однодумців відбулися плідні дискусії щодо дистанційної системи навчання. Учасники конференції підкреслили переваги цієї системи навчання та виокремили її недоліки. Із великим бажанням у майбутньому продовжити роботу конференції із філології щодо актуальних проблем навчання іноземних мов, учасники конференції залишили платформу Google-meet і повернулися до своїх професійних обов’язків. Всі учасники залишилися задоволені і щиро подякували Ізмаїльському державному гуманітарному університету за плідну роботу та ґрунтовний внесок до наукової діяльності вишів Укаїни.

Кафедрою іноземної філології та перекладу разом із зовнішнім партнером міжнародною освітньою компанією Dinternal Education
17 лютого 2021 року був проведений міжвузівський науково-методичний семінар «Дистанційне навчання в глобалізованому світі» з метою обговорення питань, пов’язаних з дистанційним навчанням в умовах пандемії, обміну набутим практичним досвідом та з нагоди святкування 75-річчя Київського національного торговельно-економічного університету.Викладачі кафедри також взяли участь у вебінарі «The Perks of using Pearson English Portal for Higher Education teaching», який провела академічний консультант Юлія Киянець.
Такі семінари проводяться на кафедрі щороку й дозволяють викладачам обмінятися набутим практичним досвідом. За результатами семінару підготовлено електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей, підготовлених викладачами кафедри східноєвропейських мов Національної академії Служби безпеки України, кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій, кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України, кафедри романської і новогрецької філології та перекладу Київський національний лінгвістичний університет, кафедри англійської філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка».

               


Міжвузівський науково-методичний семінар «Soft 
skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті»

На кафедрі іноземної філології та перекладу 21 лютого 2020 року був проведений міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів «Soft skills  –  невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті». Доповіді підготували викладачі кафедр сучасних європейських мов і філософських та соціальних наук КНТЕУ; кафедри східноєвропейських мов Національної академії Служби безпеки України; іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету; іноземних мов Київського державного університету телекомунікацій; ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій; англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Основна увага на семінарі була приділена обговоренню підходів до формування універсальних навичок, які реалізуються у всіх сферах діяльності і стають сьогодні надзвичайно популярними, адже спрямовані на розширення особистісних та професійних компетенцій, як-от: креативність, інтелектуальний розвиток, критичне мислення, комунікабельність, уміння працювати в команді.

На семінарі виступила Тетяна Шелепко, консультант Cambridge University Press ELT, з презентацією «Preparing Students for Future», у якій зосередили свою увагу на формуванні Soft skills у студентів.

Такі семінари проводяться на кафедрі щороку й дозволяють викладачам обмінятися набутим практичним досвідом, ознайомитися з сучасними інноваційними розробками провідних фахівців у сфері викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. За результатами семінару підготовлено електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей усіх учасників семінару.

      


Міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів
"Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов"

На кафедрі відбувся міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів "Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов".

Тези доповідей

Такі семінари стали традиційними на кафедрі, адже дають змогу ознайомитися з новими методами й методиками, які широко використовуються у світовій освітній практиці, обмінятися набутим досвідом, проанонсувати нову методичну літературу.

Семінар, який відбувся 21 березня 2018 року, відкрила завідувач кафедри доц. Латигіна А. Г., зазначивши, що процес удосконалення професійної діяльності відбувається упродовж всього життя. Основна увага на семінарі була зосереджена навколо питань, пов’язаних з основами, особливостями та складовими сучасної навчальної гібридної методики (blended learning), яка займає провідне місце в освітньому процесі в різних країнах світу. На семінарі виступила методист видавництва Кембриджського університету Тетяна Шелепко з презентацією "B2 First Cambridge English Qualification Preparation Tips", у якій вона висвітлила різні види вправ та завдань для мотивації та стимулювання студентів у вивченні англійської мови.

Було підготовлено 35 тез українською та англійською мовами викладачами кафедри та нашими колегами зі структурних підрозділів (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ), викладачами ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", Національного університету "Львівська політехніка", Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Змістовними й цікавими були презентації про використання платформи  KAHOOT (доповідачі: доц. Білоус Н. П., ст. викл. Чала Н. М.), про змішане навчання як форму ефективної організації мовної освіти у вищому навчальному закладі (доповідачі: доц. Дроздова Ю. В., ст. викл. Колот Л. А.), про використання мобільних пристроїв для вивчення іноземної мови (доповідач: ст. викл. Мойсієнко О. Б.).  

За результатами семінару буде видано електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей, підготовлені всіма учасниками семінару.

Проведення таких заходів сприяє вдосконаленню викладання іноземної мови в КНТЕУ та його структурних підрозділах, дозволяє ознайомитися з сучасними методиками, які сприяють оптимізації освітнього процесу у вищій школі.

 

 

Професійний розвиток наших викладачів

У серпні 2017 року викладач Чала Н.М. пройшла курс підготовки «Викладання з технологіями» у Wimbledon School of English, Лондоні, Великобританії. Курс охоплював теорію та методику викладання англійської мови з використанням сучасних технологій (новітнього програмного забезпечення, віртуальних класів, подкастів, вебквестів тощо).  Під час навчання Чала Н.М. також мала можливість спостерігати за практичними заняттями британських викладачів, пересвідчитись у тому, що Британія має передовий досвід у галузі освіти та привезти багато нових ідей для студентів КНТЕУ.

24 лютого 2017 року викладач кафедри Дячук Людмила Сергіївна захистила дисертацію на тему “Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах” на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук (за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство) в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вітаємо її та бажаємо плідної, цікавої роботи та подальших наукових здобутків.

Результати проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities»/ «Нові ідеї. Нові можливості» 2017

4 травня 2017 року було оголошено результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities» «Нові ідеї. Нові можливості», що проводився Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. У конкурсі взяли участь студенти всіх курсів, більш ніж 14 вищих навчальних закладів м. Києва та 4 областей України: Вінницької, Львівської, Київської та Волинської. За рішенням конкурсної комісії студентка другого курсу факультету міжнародної торгівлі та права КНТЕУ Рупчева Анастасія Олегівна зайняла друге місце. Наукові керівники: Головня Юлія Ігорівна, к.е.н., доцент; Гуща Галина Валеріївна, к.п.н., доцент.

Вітаємо Анастасію та бажаємо нових цікавих ідей та проектів!

Конкурс на кращий переклад ліричного вірша  Дж. Байрона 
“She walks in beauty”

27 квітня кафедрою іноземної філології та перекладу було проведено літературний проект «Джордж Байрон – англійський романтик ХІХ століття». У рамках цього заходу був оголошений конкурс на кращий переклад ліричного вірша Д. Байрона «She walks in beauty» («Вона іде у всій красі»). У конкурсі взяли участь 30 студентів із трьох факультетів – ФТМ, ФРГТБ та ФМТП КНТЕУ. Журі визначило переможців: ними стали Шарапова Олександра (ФМТП, 3-13), Турлай Василина (ФТМ, 4-2в), Івкова Ніна (ФМТП, 1-5), Зінченко Дарина (ФМТП, 2-11) та Беріна Тетяна (ФМТП, 2-9). Вітаємо переможців та бажаємо подальших творчих звершень!

Найкращі переклади вірша Байрона

Семінар для викладачів французької мови

26 квітня 2017 року відбувся семінар від видавництва Didier та компанії Лінгвіст за участі Stephane Leroy для викладачів французької мови. Тема семінару: Edito. Les documents authentiques et les outils riches et complets. Викладач кафедри іноземної філології та перекладу Дячук Л.С. відвідала семінар та отримала сертифікат від видавництва.

                                                                    

Звіт про проведення міжвузівського науково-методичного семінару «Педагогічні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери торгівлі»

04 квітня 2017 року, на кафедрі іноземної філології та перекладу, був проведений міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів «Педагогічні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери торгівлі». У семінарі взяли участь двадцять сім викладачів кафедри іноземної філології та перекладу КНТЕУ, методисти видавництва Cambridge University Press, а також представники кафедр іноземних мов УТЕІ, ОТЕУ КНТЕУ, іноземних мов та міжкультурної комунікації факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Нещодавно було підписано договір про співпрацю між КНТЕУ та видавництвом Cambridge University Press, тож на семінар завітали методисти з цікавими презентаціями – «Opening up the world of opportunities with Cambridge English First» (Дарина Сіжук) та «Blended learning as an essential part of the curriculum» (Анна Шовкалюк). Такі семінари проводяться на кафедрі щороку й дозволяють викладачам обмінятися набутим практичним досвідом, ознайомитися з сучасними  інноваційними розробками провідних фахівців у сфері викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Основна увага на семінарі була приділена обговоренню інноваційних методів викладання іноземної мови у вищих начальних закладах, зокрема, змішаного та кооперативного навчання, аналізувалися стилі професійної взаємодії, основи педагогічного спілкування, мотивації студентів, розглядалися переваги використання мобільних пристроїв, додатків та онлайн-сервісів.

За результатами семінару підготовлено електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей, підготовлених учасниками семінару. Проведення таких заходів сприяє вдосконаленню викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у КНТЕУ та його підрозділах, дозволяє узагальнити методи, які вже активно застосовуються у навчальному процесі та сприяє впровадженню інновацій у викладанні іноземних мов.

Інформація про проведення науково-практичної студентської конференції з іноземної мови “Пізнання світу через діалог культур

2 березня 2017 року кафедрою іноземної філології та перекладу було проведено студентську науково-практичну конференцію за темою “Пізнання світу через діалог культур”. У конференції взяли участь студенти І-ІІІ курсів у кількості 44 осіб. У доповідях та повідомленнях студентів на основі огляду літературних джерел та інтернет-ресурсів були висвітленні виклики процесів глобалізації ті їх впливу на національні культури, проблеми масової еміграції до високорозвинених країн, труднощі міжнаціональних шлюбів, поняття культурного шоку та інші тенденцій сучасного світу. Більшість виступів були заслухані з високою зацікавленістю та викликали обговорення. Найкращими стали наступні доповідачі:

  

Секції англійської мови

Секція №1

1

Мохнюк Вікторія

ФТМ 1-2

2

Заботкіна Катерина

ФМТП 1-10

3

Кравчук Вікторія

ФМТП 1-2

Секція №2

1

Рупчева Анастасія

ФМТП 2-10

2

Ковальчук Юлія

ФМТП 2-9

3

Булавіна Влада

ФМТП 2-8

Секція №3

1

Гуринович Альона

ФТМ 3-8

2

Прожогін Дмитро

Златогорський Валентин

ФРГТБ 3-1

ФМТП 3-12

3

Недашківська Ілона

ФРГТБ 3-12

Секція німецької мови

1

Ріненко Дар’я Антонівна

ФРГТБ 1-5

2

Дерепа Тетяна Владиславівна

ФРГТБ 4-8

3

Гугайло Катерина Сергіївна

ФРГТБ 1-12


грудня відбувся практичний семінар для викладачів німецької мови кафедри іноземної філології та перекладу. Тема семінару: методика викладання німецької мови з використанням сучасних навчальних матеріалів, у тому числі підручника Motive видавницва Hueber. Ведуча: Ірина Михайлова, офіційний представник видавництва Hueber, доцент кафедри романо-германської філології, Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук.

24 – 26 листопада 2016 року викладачі кафедри іноземної філології та перекладу відвідали навчально-демонстраційну сесію «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту: новітні світові практики»  та тренінг-марафон «Навчання – Якість – Моніторинг», що відбулися у рамках ХІ-ої Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Заходи були організовані за підтримки Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладів України та Європи. Спеціальні гості – експерти Європейської комісії з питань освіти і культури, представники міжнародних освітніх програм.

Під час роботи  провідні науковці та викладачі українських та іноземних вищих навчальних закладів обговорювали здобутки, проблеми та перспективи інтеграції вищої та професійної освіти України до європейського освітнього простору. У ході проведення майстер-класів, презентацій-прев’ю, творчих майстерень досвідчені практики  ділились власним досвідом: презентували нові форми та методи роботи, представляли нові інноваційні програмні продукти. Доповідачі: працівники сфери освіти, педагоги, психологи, спеціалісти ІТ-сектору – приділили увагу наступним темам:

 • Тренінгові технології та новітні тренінгові техніки.
 • Метод Case-study (метод кейсів) та коучингові техніки у роботі викладача.
 •  Інтерактивна лекція: способи забезпечення та реалізації.
 • Мультимедійний пул викладацьких практик.
 • Стратегічне планування і стратегічний менеджмент в освітньому закладі.
 • Проектний менеджмент в освітній практиці.
 • Академічна мобільність: ефективні засоби і техніки.
 • Університет майбутнього»: технології згуртування.
 • Системи освіти на основі ООР и MOOC.
 •  Хмарні технології, 3D-комунікації та 3D-інтернет в освіті.
 •  Онлайн-навчання: вебінар чи відео-конференція.
 • Електронні освітні ресурси в сучасному освітньому закладі.
 • PREZI та інші сучасні альтернативи мультимедійних презентацій.  
  Викладачі отримали Сертифікати участі, що засвідчують підвищення кваліфікації.

   
 

Науково-практична конференція "Концепція змішаного навчання іноземних мов з використанням онлайн платформи Lingva.Skills"

18 листопада 2016 р. викладачі кафедри іноземної філології та перекладу відвідали науково-практичну конференцію "Концепція змішаного навчання іноземних мов з використанням онлайн платформи Lingva.Skills" для фахівців з мовної підготовки навчальних закладів України на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою конференції було представлення нової онлайн платформи для вивчення англійської мови. Її використання забезпечить вищу мобільність, структуризацію навчання, зробить процес опанування мовою цікавим. На думку доповідача Ове Уруп-Медсена, керівника програми професійної підготовки PDP NATO, в умовах глобалізаційних процесів, людям по всьому світу потрібно володіти однією спільною мовою - англійською. Це і є головною метою створення нової онлайн платформи. Викладачі кафедри ознайомились з методологією платформи, можливостями її впровадження, взяли участь у дискусійному обговореннї її переваг і недоліків, та отримали сертифікати учасників конференції. Застосування подібних розробок дозволить перетворити нашу державу на експортера інтелектуальних продуктів. 

Семінар від видавництва Кембриджського університету для викладачів КНТЕУ

10 листапада 2016 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету за ініціативи кафедри іноземної філології та перекладу відбувся семінар для викладачів англійської мови “Tips for Teaching Business English”, що проводився видавництвом Кембриджського університету (Cambridge University Press).  Під час семінару методист видавництва ознайомила пристутніх з новітньою методикою викладання ділової англійської мови. Викладачі мали змогу ознайомитись з інформаційними матеріалами та літературою для навчання діловій англійській мові. Наприкінці організатори влаштували лотерею за анкетами учасників, призами в якій були методичні матеріали, та вручили сертифікати всім учасникам. Робота семінару відкрила нові можливості співробітництва між викладачами кафедри і видавництвом Кембриджського університету.

 

    

Інформація про проведення круглого столу у вигляді засідання економічного і соціального комітету Генеральної Асамблеї ООН

07 листопада 2016 р. доцентами кафедри Довженко І. В., Цимбалистою О. А. та студентами І – ІІ курсів ФРГТБ (2-9; 2-11) і ФМТП (1-3; 1-19) був проведений круглий стіл за темою «Проблеми здорового харчування». Збереження здоров'я та збільшення тривалості повноцінного життя є пріоритетним завданням як у масштабах країни, так і для кожної людини зокрема.
Здорове харчування є запорукою активного довголіття, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, є ключовою умовою прогресу і якості життя. У рамках цього заходу студенти виступали, як представники держав, які входять до складу Генеральної Асамблеї ООН. Під час дискусії були висвітленні та обговорені проблеми пов’язані з різким зниженням споживання біологічно цінних продуктів, несприятливим екологічним довкіллям та соціальною напруженістю, що негативно впливають на стан здоров'я населення. Виступи студентів супроводжувались презентаціями з використанням новітніх технологій.

  

Роберт Бернс - літературний геній шотландського народу

Роберт Бернс…Мабуть немає у світі поета, якого б так знали, так любили протягом двох століть у рідній Шотландії. Рядки його віршів стали крилатими висловами. Вони увійшли в приказки, прислів’я та пісні, які й досі співаються народом. Р. Бернс прийшов у шотландську літературу наприкінці ХVІІІ століття.

Упродовж свого короткого життя Роберт Бернс (він прожив всього 37 років) написав багато творів, які він присвятив своїй Батьківщині, народу, його незалежності, коханню, дружбі. Він прагнув зберегти його мову, його пісню, розповісти про його землю, природу, найкращих синів і дочок Шотландії.

05 квітня 2016 року кафедрою сучасних європейських мов був проведений літературний проект «Роберт Бернс – літературний геній шотландського народу». У рамках проведення цього заходу та з метою популяризації вивчення англійської мови, підтримки творчої діяльності студентів, розвитку духовних та культурних цінностей студентства КНТЕУ, розкриття поетичного  потенціалу молоді було проведено конкурс на кращий переклад твору Роберта Бернса «My Father Was A Farmer» («Був бідний фермер батько мій»).

Викладачі кафедри іноземної філології та перекладу – постійні учасники міжнародних, національних, регіональних і академічних наукових конференцій та семінарів. 

07 жовтня 2016 року доцент кафедри іноземної філології та перекладу Дроздова Ю.В. увійшла до складу спеціалізованої вченої ради К26.055.04 Київського національного торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України №1222. Вітаємо нашу колегу та бажаємо плідної праці на науковій ниві!

О.Б. Лисак стала  учасником проекту від посольства США «English with an Edge: Innovative Practices for Teachers» (2016 р.). Також вона взяла активну участь у роботі літньої школи TESOL «Modern trends in communicative teaching» та стала учасником тренінгу 1st SOVa Teacher Trainig day.

Мойсієнко О.Б. отримала міжнародну стипендію для проходження підвищення кваліфікації в Гете Інституті, Берлін, з 10 по 30 липня 2016 року. Тема: Методика/дидактика викладання іноземних мов з відвідуванням занять викладачів Гете Інституту. Мовною передумовою було володіння німецькою мовою не нижче рівня С1. Вітаємо колегу!

У червні 2015 року викладач кафедри Чала Н.М. пройшла курс підготовки Understanding IELTS: Techniques  for English Language Tests від British Council та склала іспит з англійської мови IELTS Academic на рівень C2. 

16 жовтня 2014 року викладач кафедри Прима Вікторія Валентинівна захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності – 10.02.04. – Германські мови, тема дисертації: «Семантичні та функціональні особливості англомовної туристичної термінології (на матеріалі путівників по Україні) в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечнікова. Вітаємо її та бажаємо плідної, цікавої роботи та подальших наукових здобутків. 

 27 листопада 2014 року Циганок Ольга Михайлівна успішно захистила дисертацію на тему «Генологічні концепції фунеральнгого письменства в Україні ХVII- XVIII століть» на здобуття наукового ступеню доктора філологічних наук в Київському Національному Університеті ім. Т. Г. Шевченка. Щиро вітаємо Ольгу Михайлівну! Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!

Традиційним вже став міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів.

Звіт про проведення міжвузівського науково-методичного семінару для викладачів

«Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін»

14 квітня 2016 року на кафедрі сучасних європейських мов відбувся міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів «Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін». Такі семінари стали традиційними на кафедрі, адже дають змогу ознайомитися з новими методами й методиками, які широко використовують колеги, обмінятися практичним досвідом, проанонсувати нову методичну літературу.

Основна увага на семінарі була зосереджена навколо питань, пов’язаних з педагогічною майстерністю та її значенням для викладачів вищої школи, вдосконаленням шляхів формування мотиваційних основ, підвищення фахової компетентності, попередження та подолання професійного вигорання, були обговорені питання гуманістичної спрямованості та перспективи вдосконалення педагогічної майстерності.

Семінар відкрила завідувач кафедри доц. Латигіна А.Г. зазначивши, що процес удосконалення професійної діяльності відбувається упродовж всього життя.  Було підготовлено 50 доповідей викладачами кафедри та нашими колегами зі структурних підрозділів (УТЕІ КНТЕУ, ОТЕІ КНТЕУ, ВТЕІ КНТЕУ, ХІФ КНТЕУ); заслухано 10 доповідей. Змістовними й цікавими були презентації про використання он-лайн інструментів, позитивні та негативні фактори впливу на ефективність професійної діяльності викладачів вищої школи. На семінарі було представлено інформацію про британське видавництво Dorling Kindersley, яке спеціалізується на друкуванні ілюстрованих путівників Eyewitness travel.

За результатами семінару буде видано електронний збірник матеріалів, до якого увійдуть тези доповідей, підготовлені всіма учасниками семінару.

Проведення таких заходів сприяє вдосконаленню викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у КНТЕУ та його структурних підрозділах, дозволяє ознайомитися з сучасними методиками, які сприяють оптимізації освітньому процесу у вищій школі.

Студентська наука: відбувся ІІ тур конкурсу наукових робіт за напрямом «Романо-германські мови і літератури»

24-25 березня 2016 року на базі Херсонського державного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови і літератури». На розгляд конкурсного комітету надійшло 119 робіт, проте право взяти участь у підсумковому етапі вибороли 30 студентів із різних ВНЗ України.

За рішенням конкурсної комісії другого етапу II туру Конкурсу студентка 3-го курсу вечірньої форми навчання факультету торгівлі і маркетингу КНТЕУ, 1-ї групи спеціалізації «Філологія» Артеменко Альона Володимирівна  отримала дипломи другого ступеня, презентувавши наукову доповідь на тему: «Особливості політ коректних номінацій в англомовному мас-медійному дискурсі».

Науковий керівник – к.філол.н, доц. Білоус Н.П., завідувач та викладачі кафедри сучасних європейських мов КНТЕУ щиро вітають Артеменко Альону  та бажають подальших наукових досягнень!

28.09.2016
41100
6314
остання редакція 20.02.2021
42224