logo
Кафедра сучасних європейських мов
Кафедра сучасних європейських мов
logo
Кафедра сучасних європейських мов
img

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука XXI століття: виклики сьогодення»

сучасних європейських мов

На кафедрі сучасних європейських мов факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) 16 травня 2019 року відбулася ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука XXI століття: виклики сьогодення».

Відкрив роботу конференції проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Сай В. М., якій французькою мовою привітав учасників від імені ректора університету Мазаракі А. А.  і  відзначив, що проведення студентських наукових конференцій сприяє підвищенню якості професійної підготовки студентів та розширенню їх особистісних і професійних можливостей, а володіння іноземними мовами суттєво збагачує потенціал сучасного фахівця.

З привітальним словом до учасників і гостей конференції звернувся і завідувач кафедри сучасних європейських мов Януш О. Б. , якій відзначив, що володіння іноземною мовою є важливим інструментом реалізації діалогу культур, забезпечення мобільності, налагодження ефективної особистої і професійної комунікації.

У конференції взяли участь понад 160 студентів з 8 навчальних закладів України, серед яких 6 університетів та інститутів, 2 коледжі, а саме: Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Хмельницький національний університет, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ. Для обговорення на конференцію подано 183 доповіді англійською, німецькою та французькою мовами.

Для обговорення питань конференції працювали 7 дискусійних платформ:

  1. Структурні зрушення в економіці України.
  2. Фінанси, банківська справа та страхування в Україні та світі.
  3. Товарознавство та комерційна діяльність.
  4. Юридичні науки як основа формування правової культури.
  5. Інформаційні технології в економіці.
  6. Актуальні питання педагогіки та психології.
  7. Мовна компетенція сучасного фахівця.

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука XXI століття: виклики сьогодення» продемонструвала високий рівень підготовки студентів та висвітлила актуальні проблеми в сфері економіки, інформаційних технологій, гуманітарних і юридичних наук.

16.05.2019
42903
184
остання редакція 16.05.2019
42903