logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Оголошеннявсі

Методичне забезпечення в навчальному процесі

комп'ютерних наук та інформаційних систем

МЕТОДИЧНА РОБОТА


На 2021/2022 рік заплановано видання наступних методичних робіт:

 • програм та робочих програм — 3 видань;
 • опорних конспектів лекцій — 1 видання;
 • методичних рекомендацій до лабораторних робіт — 4 видання;
 • збірників тестових завдань — 7 видання.
 • методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів — 3 видання.
 • методичних рекомендацій до написання практичних робіт студентів  — 1 видання.

Методичні розробоки кафедри:

 1. Пурський О.І., «Теорія і практика наукових досліджень», Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. КНТЕУ. – 2020. – 95 с.
 2. Демідов П.Г. Програма «Нечіткі моделі та мережі». К.: КНТЕУ, 2020.-9с.
 3. Демідов П.Г., Селіванова А.В. Програма «Штучний інтелект». Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології». К.: КНТЕУ, 2020. -9с.
 4. Демідов П.Г., Селіванова  А.В. Робоча програма «Штучний інтелект». Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки». К.: КНТЕУ, 2020. -9с.
 5. Демідов П.Г., Селіванова  А.В. Робоча програма «Штучний інтелект». Спеціальність 126 126 «Інформаційні системи і технології».К.: КНТЕУ, 2020. -9с.
 6.  Демідов П.Г. Програма «Теорія алгорит-мів». Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології» К.: КНТЕУ, 2020.-9с.
 7. Демідов П.Г. Робоча програма «Теорія алгоритмів». Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології» К.: КНТЕУ, 2020.-13с.
 8. Пурський О.І., Програма «Методологія і організація наукових досліджень», ОС Магістр. Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», К.: КНТЕУ, 2020.-10с.
 9. Пурський О.І., Робоча програма «Методологія і організація наукових досліджень», ОС Магістр. Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», К.: КНТЕУ, 2020.-15с.
 10.  Пурський О.І., Програма «Вступ до комп’ютерних наук», ОС Бакалавр. Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», К.: КНТЕУ, 2020.-10с.
 11.  Пурський О.І., Програма «Основи теорії інформаційних систем», ОС Бакалавр. Спеціальності: 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-12с.
 12. Дивак В.В. Програма дисципліни «Інформаційні технології у професійній діяльності» ОС «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент персоналу»
 13. Дивак В.В. Робоча програма дисципліни «Інформаційні технології у професійній діяльності» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент персоналу»
 14. Дивак В.В. Програма дисципліни «Інформаційні технології в професійній діяльності» ОС «молодший бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»
 15. Дивак В.В. Робоча програма дисципліни «Інформаційні технології в професійній діяльності» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»
 16. Дивак В.В. Програма дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» ОС «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі».
 17. Дивак В.В. Робоча програма дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» ОС «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі».
 18. Дивак В.В. Програма дисципліни «Інформаційні системи в ритейлі» ОС «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетинг».
 19. Дивак В.В. Робоча програма дисципліни «Інформаційні системи в ритейлі» ОС «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетинг».
 20. О.І. ПУРСЬКИЙ, Г. Т. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Ю.Ю. ЮРЧЕНКО Програма «RAID-масиви даних та розподілені серверні системи», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-11с.
 21. О.І. ПУРСЬКИЙ, Г. Т. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Ю.Ю. ЮРЧЕНКО Робоча Програма «RAID-масиви даних та розподілені серверні системи», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-15с.
 22. О.І. ПУРСЬКИЙ, А.В. СЕЛІВАНОВА, Шклярський С.М. Програма «Машинне навчання», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-12с.
 23. О.І. ПУРСЬКИЙ, А.В. СЕЛІВАНОВА, Т.О. ФІЛІМОНОВА Т.О. Програма «Чисельні методи програмування», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-12с.
 24. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Програма «Комп’ютерні технології обробки та візуалізації даних», ОС Бакалавр. Спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», К.: КНТЕУ, 2020.-11с.
 25. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Програма «Проектування інформаційних систем», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-11с.
 26. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Програма «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-11с.
 27. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Програма «Системи адміністрування корпоративних мереж», ОС Бакалавр. Спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології», К.: КНТЕУ, 2020.-11с.
 28. САМОЙЛЕНКО, А.В. СЕЛІВАНОВА, Ю.Ю. ЮРЧЕНКО Програма «Адміністрування серверних систем», ОС Бакалавр. Спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», К.: КНТЕУ, 2020.-11с.

24.02.2020
41883
1342
остання редакція 12.01.2022
41883