logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Філімонова Тетяна Олегівна

комп'ютерних наук та інформаційних систем

ФІЛІМОНОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА
 

кандидат фізико-математичних наук, доцент
 

гарант освітньо-наукової програми 1 рівня вищої освіти «Комп’ютерні науки»
 

e-mail: t.filimonova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Чисельні методи програмування, Python, Data Science

ДИСЦИПЛІНИ «Чисельні методи програмування»
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

кандидат фізико-математичних наук, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла», тема дисертації «Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин», 2008 р.

ДОСВІД РОБОТИ

доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету, 2020 р.

доцент кафедри комп’ютерних наук Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій «Університету економіки та права «КРОК», 2010-2020 рр.

асистент кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій Донецького національного університету, 2003-2010 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікації
 1. Korchaha T.A., Selivanova A.V., Filimonova T.O. Practical application of Python possibilities for working with matrixes. Збірник тез XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». ДНУ, Дніпро. 17 – 19.11.21. P.107 -108.
 2. Радзієвський С.В., Селіванова А.В., Філімонова Т.О., Самойленко Г.Т. Розв’язання систем нелінійних рівнянь з використанням Python. Збірник тез XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». ДНУ. Дніпро. 17 – 19.11.21. С 160 - 161.
 3. Філімонова Т.О., Самойленко Г.Т., Селіванова А.В., Радзієвський С.В. Питання розробки програмного забезпечення для аналізу трафіку комп’ютерної мережі. Збірник тез VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект». ХПУ, Харків. 16-19.11.21. С. 139.
 4. Селіванова А.В., Самойленко Г.Т., Філімонова Т.О., Берестовенко О.І. Інформаційно-телекомунікаційна структура інформаційного середовища. Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві. Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції. КНУ, Київ. 30.09.2021. С.223-226.
 5. Філімонова Т.О. Розробка додатка для привітання з днем народження. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум». ДонНУ, м. Вінниця. 04.06.2021. С. 58-59.
 6. Pursky O., Melnyk T., Kharchenko O., Gamaliy V., Filimonova T. Web-based System for Regional Development Level Evaluation. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2866, 22–30 (2021).
 7. Kondratenko L., Samoylenko H., Kiv A., Selivanova A., Pursky O., Buchatska I., Filimonova T. Computer simulation of processes that influence adolescent learning motivation. The 8th Workshop on Cloud Technologies in Education. December 18, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine. P. 495-506.
 8. Філімонова Т.О., Селіванова А.В. Питання цифрової нерівності в Україні. Шляхи подолання. VII International scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development». Kyiv, 21-23 March 2021. C. 420 – 424.
 9. Селіванова А.В., Філімонова Т.О. Вибір платформи програмної реалізації веб-додатку. Emerging Trends in Academic Research Conference Proceedings of the 1st International Conference. February 10-12, 2021, Dublin, Ireland. P. 39 -41.
 10. Філімонова Т.О. Чат-боти як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії//Eurasian scientific congress. Abstract of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. P 160-166.
 11. Филимонова Т.О. Шевченко В.П., Гольцев А.С. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях. Доповіді НАН України. 2007. № 3. С. 77–82.
 12. Филимонова Т.О. Гольцев А.С. Решение задач о термоупругом изгибе ортотропных пластин на основе итерационной теории. Теоретическая и прикладная механика. 2007. Вып. 42. С. 98–103.
 13. Филимонова Т.О. Гольцев А.С. Исследование локального термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе итерационной теории. Труды ИПММ НАН Украины. 2006. Вып. 13. С. 57–64.
 14. Филимонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений термоупругого изгиба ортотропных пластин по итерационной теории. Вісн. Донец. університету. Сер. А. 2006. № 1. С. 115–118.
 15. Методичні рекомендації та завдання для практичних робіт з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» / Т.О. Філімонова, М.В. Касянюк. Університет економіки та права «КРОК». Київ. 2019. 31 с.
 16. Дзендзелівська А.М., Філімонова Т.О. Реалізація алгоритмів та програм розгалуженої структури мовою С++. Збірник тез IX Міжнародної науково-технічної конференції. Інформатика, управління та штучний інтелект. – Харків: НТУ "ХПІ", 11-13.05.2022. – С. 36.
 17. Санжаров Д.Р., Філімонова Т.О. Особливості роботи з багатовимірними масивами мовою програмування С++. Збірник тез IX Міжнародної науково-технічної конференції. Інформатика, управління та штучний інтелект. – Харків: НТУ "ХПІ", 11-13.05.2022. – С. 115.
 18. Шапран О.Ю., Філімонова Т.О. Особливості тестування WEB-технологій та інтернету речей. Збірник тез IX Міжнародної науково-технічної конференції. Інформатика, управління та штучний інтелект. – Харків: НТУ "ХПІ", 11-13.05.2022. – С. 139.
 19. Філімонова Т.О., Коротких В.О. Розробка автоматизованої системи парсингу даних. Науково-технічна конференція ВНТУ, Вінниця, 30-31.05.2022. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/14822/12491
 20. Філімонова Т.О., Шапран О.Ю. Розробка фреймворку тестування Web – сервісів. Науково-технічна конференція ВНТУ, Вінниця, 30-31.05.2022. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/14829/12492
 21. Філімонова Т.О., Самойленко Г.Т., Панченко В.А.  Розв’язування нелінійних рівнянь мовою Python. Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 вересня 2022 р.) / за заг. ред. В. Плескач, В. Зосімов, М. Пирог – К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2022. – С. 249 – 253. 
 22. Філімонова Т.О., Компанець В.С. Інтерполяційний багаточлен Лагранжа з використанням Python.  Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2022): Тези доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 23-25 листопада 2022 р. / Під загальною редакцією О.М. Кісельової. – Дніпро: ДНУ, 2022. – С. 213 – 214.
 23. Філімонова Т.О., Санжаров Д.Р. Наближення функцій поліномом Тейлора з використанням Python. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2022): Тези доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 23-25 листопада 2022 р. / Під загальною редакцією О.М. Кісельової. – Дніпро: ДНУ, 2022. – С. 215 – 216.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні і комунікаційні технології дистанційного навчання». ВНЗ «Університет економіки та права №КРОК», Київ, свідоцтво № КР 04635922/000315-20, 2020

Certificate for the successful completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems, Kyiv, Ukraine №333, 2020

Certificate for the successful completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems, Kyiv, Ukraine № 584, July-August 2021.

Certificate for the successful completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems. August-September 2022. Kyiv, Ukraine №889.

ХОБІ легка атлетика, гра на фортепіано

13.02.2021
433884
1210
остання редакція 20.06.2023
41883