logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
img

Оголошеннявсі

Кулик Марія Володимирівна

менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

КУЛИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

e-mail: m.kulyk@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Scopus 
Web of Science ResearcherID
Google Scholar 
ORCID 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ Фундаментальні і прикладні дослідження оцінювання результатів господарсько-фінансової діяльності готелів і ресторанів, бізнес-планування, управління доходами в готелях і ресторанах.
​ДИСЦИПЛІНИ Revenue менеджмент, Економіка готелів і ресторанів, Revenue management, Corporate management in the hotel and restaurant business (для магістерських програм англійською мовою викладання).
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, 2012 р.
 • кандидат економічних наук, 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка», тема дисертації: " Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери ", 2006 р.
 • менеджер-економіст (ОС «спеціаліст» за спеціальністю «Менеджмент організацій»), Луцький державний технічний університет, 2002 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2013 – 2015 рр.
 • доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Інституту вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2007 – 2013 рр.
 • асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту Луцького державного технічного університету МОН України, 2005 – 2007 рр.
 • аспірант Луцького державного технічного університету МОН України, 2002 – 2005 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Google Scholar

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Стажування у Вищій школі педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008р
 • Стажування в Національній академії державного управління при Президентові України (Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів) , 2013
 • Cтажування в Університеті Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія) в рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) мобільність», Cертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2, 2017.
 • Тренінг та отримання Міжнародного сертифікату за результатами стажування по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa, 2018 р
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Київський національний торговельно-економічний університет, 2019 р.
 • Міжнародне стажування в Словаччині «European Integration: Models of Students' Practical Training» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , сертифікат № 14-17 жовтня, 2019 р.
 • Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020;
 • Підвищення кваліфікації за програмою підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, травень-червень 2021;
 • сертифікат IELTS 6.5 BritishCouncil, вересень 2023
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • експерт Державної служби якості освіти України з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;
 • експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 051 «Економіка» , 073 «Менеджмент», 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, з 2019 р. до цього часу;
 • відповідальна за розподіл навантаження викладачів кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

«KIRKLAND RESEARCH PROGRAM»
Польсько-американський фонд свободи, фонд «Лідери змін»
24 лютого – 30 червня 2023 року
Університет імені Марії Склодовської Кюрі (Люблін)

Участь у наукових заходах, а саме:

 • Europejski Kongres Gospodarczy 24.04-26.04.2023 (Катовіце)
 • Konferencja Top Young 100 „Digital Talent- the key for competitive advantage” 27.04.2023 (Катовіце)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», 11.05.2023 (Чернівці)
 • Three Seas Local Government Congress 16-17.05.2023 (Люблін)
 • Festiwal Sektor 3.0 – 17-18.05.2023 (Варшава) online
 • III International Scientific and Practical Conference "TOURISM OF THE XXI CENTURY: GLOBAL CHALLENGES AND CIVILIZATION VALUES" 23.05.2023 (Київ)
 • 5th EECME conference 25.05.2023 (Любляна, Словенія)
 • II ogólnopolska konferencja pt. Podnoszenie poziomu obsługi turystów jako główny czynnik dostosowania się do zmian na rynku usług turystycznych oraz zmian oczekiwań́ turystów 30-31.05.2023 (Варшава)
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”12-13.06 (Краків)

Налагоджено співпрацю з Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

ХОБІ подорожі, кулінарія, психологія.

15.02.2021
43220
2402
остання редакція 14.05.2024
43059