logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Кулик Марія Володимирівна

готельно-ресторанного бізнесу

КУЛИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

e-mail: m.kulyk@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Scopus 
Web of Science ResearcherID
Google Scholar 
ORCID 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ Фундаментальні і прикладні дослідження оцінювання результатів господарсько-фінансової діяльності готелів і ресторанів, бізнес-планування, управління доходами в готелях і ресторанах.
​ДИСЦИПЛІНИ Revenue менеджмент, Економіка готелів і ресторанів, Revenue management, Corporate management in the hotel and restaurant business (для магістерських програм англійською мовою викладання).
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, 2012 р.
 • кандидат економічних наук, 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка», тема дисертації: " Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери ", 2006 р.
 • менеджер-економіст (ОС «спеціаліст» за спеціальністю «Менеджмент організацій»), Луцький державний технічний університет, 2002 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2013 – 2015 рр.
 • доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Інституту вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2007 – 2013 рр.
 • асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту Луцького державного технічного університету МОН України, 2005 – 2007 рр.
 • аспірант Луцького державного технічного університету МОН України, 2002 – 2005 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Google Scholar

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Стажування у Вищій школі педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008р
 • Стажування в Національній академії державного управління при Президентові України (Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів) , 2013
 • Cтажування в Університеті Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія) в рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) мобільність», Cертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2, 2017.
 • Тренінг та отримання Міжнародного сертифікату за результатами стажування по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa, 2018 р
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Київський національний торговельно-економічний університет, 2019 р.
 • Міжнародне стажування в Словаччині «European Integration: Models of Students' Practical Training» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , сертифікат № 14-17 жовтня, 2019 р.
 • Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020;
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 051 «Економіка» , 073 «Менеджмент», 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, з 2019 р. до цього часу;
 • відповідальна за розподіл навантаження викладачів кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
ХОБІ подорожі, кулінарія, психологія.

15.02.2021
43220
1784
остання редакція 31.05.2023
43059