logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Гайдай Світлана Іванівна

фізичної культури та спорту

ГАЙДАЙ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри фізичної культури

e-mail: s.haydai@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

GoogleScholar
ORCID
Researcher

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Проблеми формування засад здорового способу життя та стану здоров’я студентської молоді

ДИСЦИПЛІНИ

«Фізичне виховання. Фітнес»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
  • Старший викладачкафедрифізичноїкультуриКиївськогонаціональноготорговельно-економічногоуніверситету
ДОСВІД РОБОТИ

Старший викладач кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету МОН України з 2005 р. до цього часу.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Короп М.Ю., Гамов В.Г., Черепов О.В., Гайдай С. І., Дембіцька О.О.Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів-волейболістів Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 53 (106). – С. 373-379.

2. Гамов В.Г., Гайдай С.І., Ковальова А.О., Приходько В.М. Ефективність застосування тестування студентів у закладі вищої освіти. Актуальныенаучныеисследования в современноммире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. 6 – С. 31-34.

3. Корольова О.А., Гайдай С.І.Фізична підготовленість студентів першокурсників / Наука і вища освіта : тези доповідей XXVII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 14 листопада 2018 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – С. 419. 

 4. Самоленко Т.В., Ковальова А.О., Янченко І.М.,Головіна С.С., Гайдай С.І., Чайченко Н.Л. Особливості підготовки студентів-легкоатлетів в умовах навчання у закладі вищої освіти. / Медико- біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІV наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 лютого 2019 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ 2019. – С. 103-105.

 5. Швець А.О., Гайдай С.І. Особливості використання новітніх фітнес-трекерів для самоконтролю за станом здоров’я. / Наука і вища освіта : тези доповідей XXVIII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 14 листопада 2019 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – С. 432.

6. Чорнокозинська Я.П., Гайдай С.І. Оздоровчий фітнес. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 25 березня 2020 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – С. 314-315.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  • Центр фізичного здоров’я населення, м. Києва «Спорт для всіх» Деснянського р-ну, 03.09–29.09.2012 р.
  • Центр фізичного здоров’я населення, м. Києва «Спорт для всіх» Деснянського р-ну, 01.03-02.04.1918 р.
  • 20 th  Nike Training  Club Convention, Kyiv, 16-17 March,2019.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Заступник декана зі спортивно-масової роботи факультету торгівлі та маркетингу

ХОБІ

подорожі

18.02.2021
43220
316
остання редакція 01.03.2021
43220