logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Гамов В’ячеслав Георгійович

фізичної культури та спорту

ГАМОВ В’ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ

завідувач кафедри фізичної культури

e-mail: v.hamov@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

ORCID

ResearcherID

Google Scolar

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Спорт найвищих досягнень у галузі фізичної культури і спорту,  дослідження особливостей фізичного розвитку студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості.

ДИСЦИПЛІНИ

«Фізичне виховання. Атлетична гімнастика»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету, 2015 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • Директор Броварського вищого училища фізичної культури та спорту, заступник Директор зі спортивно ї роботи, тренер-викладач,1982-2002 рр.
 • Директор Республіканського вищого училища фізкультури та спорту, 2002- 2006 рр
 • Голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, 2006-2012 рр.
 • Головний консультант комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Верховна Рада України, 2013-2015 рр.
 • Завідувач кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету, 2016 р.  до цього часу.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Безпека життєдіяльності у фізичній культурі спорті: навч. посібник / Г.П. Грибан, В.Г. Гамов, В.Р. // Збірник: за ред. Г.П. Грибана. – Житомир: Вид-во «Рута», 2012. – 536 с. 
 • Гамов В.Г. Вплив особливостей особистості на адаптацію: стратегія подолання. // Збірник наукових праць інституту психології. – Київ, 2003. – №5,  – С. 21-28.
 • Гамов В.Г. До проблеми дослідження особливостей адаптації особистості // Збірник наукових праць інституту психології. – Київ, 2003. – №5. – С. 33-39.
 • Гамов В.Г. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у ЦНЗ // Збірник наукових праць інституту психології. – Київ, 2004. – №7. – С. 19-27.
 • Гамов В.Г., Петренко С.В. Психологічна компетентність керівника і його взаємовідносини з підлеглими // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Вінниця, 2007. – №2. – С. 136-140.
 • Гамов В.Г., Кузовик В.Д. Застосування гепатопротектору з антидепресивною активністю у екстремалів // Наукові дослідження в Антарктиці. – Київ, 2008. – С.35-39.
 • Гамов В.Г., Кузовик В.Д. Побудова топологічної моделі за допомогою мереж Петрі // Наукові дослідження в Антарктиці. – Київ, 2008. – С.44-53.
 • Гамов В.Г. Дослідження вестибулярної функції в умовах експедиції // Наукові дослідження в Антарктиці. –- Київ, 2008. – С.82-87.
 • Гамов В.Г., Булигіна О.В. Новітні засоби оцінки психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності // Транспортна академія України. – Київ, 2008. - №11. – С. 31-38.
 • Гамов В.Г., Булигіна О.В. Концептуальні моделі оцінювання психофізіологічного стану операторів  екстремальних видів  діяльності.   –   К.: Транспортна  академія України, 2010. –  № 13. – С. 152-162.
 • Гамов В.Г., Булигіна О.В. Концептуальні модель оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності / V Міжнародна конференція, 2011. – К.: НАНУ. – С. 79-80.
 • Гамов В.Г. Визначення відношення майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в інклюзивному класі / Г.Ю. Куртова, О.А. Архипов, М.Ю. Короп, О.В. Вертель// Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту: Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: збірник. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – Випуск 147. –Т. 2. – С. 312-315.
 • Гамов В.Г. Основні аспекти проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді в Україні. / А.В. Онаколо // Наука і вища освіта : тези доповідей XXV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених /  Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 7 квітня 2017 р. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 476.
 • Гамов В.Г. Харчування і пропорційність розвитку студентської молоді / Н.Р. Овчаренко // Наука і вища освіта : тези доповідей XXVI Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 15 листопада  2017 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя :  КПУ, 2017. – С. 358-359.
 • Гамов В.Г.Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів-волейболістів  Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) / М. Ю. Короп,  О. В. Черепов, С. І., Гайдай, О. О.Дембіцька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.   [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 53 (106). – С. 145-153.
 • Гамов В.Г. Ефективність застосування тестування студентів у закладі вищої освіти. / С.І. Гайдай, А.О. Ковальова, В.М.Приходько. // Актуальне научныеисследования в современноммире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 4(36), ч. 6 – С. 31. –Включен в наукометрическиебазы: GoogleScholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus.
 • Гамов В.Г. Рівень фізичної підготовленості студентів в процесі навчання у закладі вищої освіти. / А.Е. Есаулова // Всеукраїнська науково-практична конференція  «Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика» м. Запоріжжя     (17 травня 2018 року). – Запоріжжя, 2018. – С. 46-48.
 • Куксова А.С., Самоленко Т.В., Гамов В.Г., Черепов О.В. Порівняльний аналіз результатів тестування студентів-волейболістів в підготовчий період в макроциклі / Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорту. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, №2 2019. – С. 121-126. (0,36)
 • Скотаренко В. Р., Самоленко Т. В., Гамов В.Г. Науково-дослідницька діяльність студентів кафедри фізичної культури. / Актуальныевызовысовременной науки // Сб. научныхтрудов - Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(33), ч. 1 – С. 84-87.  

Перелік об’єктив інтелектуальної власності

 • Патент на корисну модель № 123592, «ПРИСТРИЙ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ З ДОДАТКОВИМ ОБТЯЖЕННЯМ» / О.В. Черепов В.Г. Гамов, А.А. Пивоваров. Видано відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.03.2018.
 • Патент на корисну модель: Тренажер для рук плечового поясу «Струнка хода», № 132466, 25.02.2019. Черепов О.В., Мазур О.О., Гамов В.Г., Самоленко Т.В.
 • Патент на корисну модель: Пристрій для збору тенісних м’ячів  № 136699, 27.08.2019. Черепов О.В., Пивоваров А.А., Гамов В.Г., Самоленко Т.В., Чайченко Н Л.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Заслужений працівник освіти України, 2000 р.
 • Почесна грамота Верховної Ради України, 2006 р.
 • Орден «За заслуги» 3-го ступеня, 2007 р.
 • Почесна відзнака Федерації футболу України «За заслуги», 2007р.
 • Почесний працівник фізичної культури та спорту України, 2009 р.
 • Подяка Прем’єр-Міністра України, 2010 р.
 • Почесний громадянин м. Славута, Хмельницької області, 2011 р.
 • Орден «За заслуги» 2-го ступеня, 2012 р.
 • Відзнака «За заслуги» ФТС «Динамо», 2012 р.
 • Орден Преподобного Іллі Муромця
 • Орден Великомученика Георгія Побідоносця
 • Орден Святого Володимира І ступеня
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • НУФВСУ,  12 СПК   №  679599   від 22.11.2012
 • ФСТ «Динамо Україна», 10.01.-30.01.2016 р. , м. Київ, вул. Інститутська, 29/3, довідка №1/39
 • НУФВСУ, 16.05 - 21.05.2016 р. , свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ        № 136417
 • Футбольна асоціація студентів м. Києва,2018 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Позаштатний радник Комітету молоді та спорту Верховної Ради України
 • Член виконкому спортивної студентської спілки  України
ХОБІ

Футбол, більярд, джоггінг

18.02.2021
43220
540
остання редакція 14.03.2021
42363