logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Клименко Ганна Валеріївна

фізичної культури та спорту

КЛИМЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання

e-mail: h.klymenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

 ORCID          
 GoogleScholar     
 ResearcherID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фізичне виховання, фізична культура, вплив фізичних навантажень на жіночій організм

ДИСЦИПЛІНИ

фізичне виховання, загальна-фізична підготовка, медико-біологічне забезпечення професійного спорту, спортивна фізіологія

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Кандидат наук з фізичного виховання і спорту. 24. 00. 02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тема дисертації: "Організаційно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання студенток, з урахуванням оваріально-менструального циклу". 2002р.
 • Аспірантура Національного університету фізичноговиховання та спорту України. 1997р.
 • Спеціальність: викладач фізичного виховання, тренер з кінного спорту;Національний університет фізичного виховання та спорту України (1992-1996).
ДОСВІД РОБОТИ
 • Доцент кафедри фізичної культури. Київського Національноготоргівельно-економічного університету.2020р. до цього часу.
 • Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології (Тренер збірної команди університету з волейболу). Київський університет імені Бориса Грінченка. 2019-2020 рр.
 • Старший викладач кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. Київського університету імені Бориса Грінченка. 2017-2019рр.
 • Викладач з фізичної підготовки, кафедри оперативно-тактичної підготовки. Української військово-медичної академії. 2012-2017рр.
 • Доцент кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини, на циклі ЛФК та спортивна медицина. Київського медичного університету УАНМ. 2016-2017рр.
 • Доцент кафедри фізичної підготовки. Тренер збірної команди (чоловіки) ВИТИНТУУ з волейболу. Тренер секції з фітнесу. Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету «КПІ». 2009-2012рр.
 • Старший викладач кафедри фізичного виховання. Національної музичної академії. П. І. Чайковського. 2003-2009рр.
 • Старший викладач з напряму «Здоров'я людини» спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» (Фізична реабілітація). Міжнародного науково-технічного університету. Академіка Ю. Бугая. 2011-2012рр.
 • Старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту; старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту. Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.2002-2003рр.
 • Викладач кафедри фізичного виховання і здоров'я. Тренер з секції фітнес. Національного медичний університету ім. Богомольця.1996-2002рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Клименко Г. В., Філіппов М. М. Програмне забезпечення процесу фізичного виховання в спеціальному медичному відділенні (методичні рекомендації). – Київ: МОЗ України,2001. – 24с.
 • Клименко Г. В. Організація і проведення занять з фізичного виховання зі студентками медичного університету (методичні рекомендації). – Київ : МОЗ України, 2001. – 20с.
 • Клименко Г.В., Філіппов М. М., Мурза В. П. Методичне забезпечення програми фізичного виховання для студентів 1-го і 2-го курсів основного навчального відділення (навчально-методичне видання). – Київ, МОЗ України, 2001. – 28с.
 • Клименко А.В., Пастухова В.А. Краснова С.П., Філіппов М. М. Вплив біологічно активної харчової добавки сбс на киснево-транспортну функцію крові та працездатність юних спортсменів.- Науково-практичний журнал Патологія, реабілітація, адаптація Pathology, Rehabilitation, Adaptation Том 15(2) № 3 2017 Vol 15(2) No 3 2017 (Sep).
 • Клименко Г.В., Імас, Є.В., Пастухова В.А Філіппов, М.М. Організація та ефективність танцювальнооздоровчих занять зі студентками в спортивному навчальному відділенні. - Вісник Черкаського університету (2). Сherkasyuniversitybulletin: biologicalsciencesseries. №2. 2018.- С. 40-48.
 • Клименко Г.В., Філіппов М.М. Освітній аспект фізичного виховання у вищому навчальному закладі. - Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 4 (98)18.- С.92-97.
 • Клименко Г.В., Філіппов М.М., Ільїн В.М., Кузьміна Л.М. Генетична залежність між стійкістю до гіпоксії навантаження, та результативністю спортсменів. - Науковий часопис Національного пед.універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культ. (фізична культура і спорт). – Київ, (2(108)). С. 161-166. 2019.
 • Клименко Г.В., Філіппов М.М. Нейродинамічні зміни у студенток в процесі фізичної підготовки з урахуванням стану.// ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України. Харківська державна академія. – Харків, 2016р. – с.265-276.
 •  Клименко Г. В., Євдокимова Є.Г. Тупиця Ю.І. Оцінка функціонального стану дихальної системи у студенток першого курсу. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики. КУБГ. – Київ, 2018. – С.93-95.
 • Клименко Г. В. Зміни стану серцево-судинної системи і працездатності у студенток, що займаються оздоровчим фітнесом, з урахуванням особливостей жіночого організму. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 16лютого 2018 року. Вип. 40 (40). КУБГ, Київ. - С. 192-196.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Грудень – 2017 р. Національний транспортний університет. Тема курсу: «Розвиток дидактичних вмінь викладача. Засоби та функції ділового спілкування. Деонтологія та загальні питання етики лікаря»

ХОБІ

подорожі, музика, кінний спорт, волейбол, теніс, гірські лижі

19.02.2021
43220
354
остання редакція 20.05.2021
42363