logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

АЛЬОНКІН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

правового забезпечення безпеки бізнесу

АЛЬОНКІН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу

e-mail: o.alenkin@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Orcid
Google Scholar
ResearcherID

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

правове забезпечення економічної безпеки, міжнародне право прав людини, компаративістика, конституційне право, права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

ДИСЦИПЛІНИ

конституційне право, правознавство

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

кандидат юридичних наук, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», тема дисертації: "Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання та гарантії його реалізації в Україні", 2010 р.

юрист, правознавство (ОС «спеціаліст»), Українська академія внутрішніх справ, 1994 р.

ДОСВІД РОБОТИ

доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, з 2017 р. по теперішній час.

викладач, старший викладач, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, 2005 - 2014 рр.

викладач-методист, старший викладач-методист, начальник відділення з навчальної та наукової роботи факультету Національної академії внутрішніх справ, 1995 - 2002 рр.

ОСНОВНІ
ПУБЛІКАЦІЇ
 • Альонкін О. Мирні зібрання в Україні: забезпечення права. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 1. С.74-82.
 • Дешко Л. М., Альонкін О. А., Буличева Н. А., Дерунець Н. О., Михайловський В. І. Міждержавне співробітництво України в газовій сфері. Право і суспільство. 2020. № 2. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua.
 • Дешко Л. М., Буличева Н. А., Альонкін О. А., Михайловський В. І., Галай В. О. Міжнародно-правові засади забезпечення газової безпеки у Європейському Союзі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020. № 2. URL: http://apnl.dnu.in.ua.
 • Дешко Л. М., Альонкін О. А., Буличева Н. А., Галай В. О., Михайловський В. І. Теоретико-правові підходи щодо розуміння міжнародного трансферу технологій. Порівняльно-аналітичне правознавство. 2020. № 2. URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja.
 • Дешко Л. М., Буличева Н. А., Дерунець Н. О., Галай В. О., Альонкін О. А. Роль біржових інститутів у розвитку міжнародної співпраці України в газовій сфері. Право та державне управління. 2020. № 1. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/pro-zhurnal.
 • Дешко Л. М., Буличева Н. А., Альонкін О. А., Дерунець Н. О., Михайловський В. І. Міжнародний трансфер інформаційних технологій, принцип мережевого нейтралітету та їх роль в розвитку цифрової економіки. Порівняльно-аналітичне правознавство. 2020. № 1. URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja.
 • Дешко Л. М., Галай В. О., Альонкін О. А., Буличева Н. А., Дерунець Н. О. Правові аспекти та пріоритетні напрями стратегічного партнерства Україна-ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи. Юридичний бюлетень. 2019. № 11. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua.
 • Alonkin O. The State of Implementation of International Labor Law Standards in Ukraine. Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). Kyiv : KNUTE. P. 620-622.
 • Альонкін О., Корецький С. Охорона культурних прав людини в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С.17-24.
 • Альонкін О., Колодій О. Конституційно-правовий статус Українського народу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 1. С.5-12.
 • Альонкін О. Загальна декларація прав людини – правовий базис розвитку людства. 70 років Декларації прав людини: здобутки та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6 груд. 2018 р.) / відп. ред. Ю. А. Ведєрніков. Київ : Університет сучасних знань, 2018. С.9-13.
 • Альонкін О. Міжнародні стандарти права людини на працю в Українському законодавстві // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права [Електронний ресурс] : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 лист. 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С.286-288.
 • Альонкін О. Забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю в Україні // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти [Текст]: Зб. матеріалів VIII науково-практичної конференції (Київ, 22 березня 2018 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С.3-7.
 • Альонкін О. Україна – ЄС: спільна політика інтеграції ромської меншини // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 лист. 2017 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – С.331-333.
 • Альонкін О. Міжнародні стандарти та українське законодавство щодо забезпечення протидії дискримінації // Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.) – К.: ККІБП, 2017, 3 т. – С.5-8.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України, у т.ч.:

медаль «Ветеран служби», 2014 р.
медаль «За сумлінну службу» І ступеня, 2007 р.
медаль «За сумлінну службу» ІІ ступеня, 2003 р.
медаль «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, 2002 р.
нагрудний знак «За відзнаку в службі», 2002 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», сертифікат про підвищення кваліфікації, 2018 р.

Інститут післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ МВС України, свідоцтво про підвищення кваліфікації, 2014 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

головний спеціаліст Управління забезпечення прав людини Національної поліції України, 2016 - 2017 рр.

ветеран Міністерства внутрішніх справ України, 2015 р.

служба в Збройних силах та органах внутрішніх справ України, 1986 - 2014 рр.

ХОБІ

історія Європи, класичне мистецтво, подорожі

31.03.2021
443230
342
остання редакція 18.05.2021
Сонюк Ольга Василівна