logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Оголошеннявсі

Вступнику

Інститут вищої кваліфікації

МАГІСТР

для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

 Термін навчання – 1 рік 4 міс.

Термін навчання – 1 рік 10 міс. / 2 роки 3 міс

Форма навчання:  денна, заочна

 Зарахування: за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (ЄВІ та ЄФВВ)

Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів

БАКАЛАВР

для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста:

 • Психологія
 • Комерційне право
 • Цивільне право і процес

Термін навчання – 2 роки

Зарахування: мотиваційний лист, фахове вступне випробування

Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів

Форма навчання:  заочна

Особливості вступу до магістратури
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, або ОКР спеціаліста
Спеціальності (освітні програми)
Вступ на основі  магістра/спеціаліста або бакалавра
Шифр
Назва
051
Економіка 
Економіка та безпека бізнеу
ЄВІ+ЄФВВ
053 Психологія ЄВІ+ЄФВВ
071
Облік і оподаткування
Облік і податковий консалтинг
Фінансовий контроль та аудит
ЄВІ+ЄФВВ
073
Менеджмент
- Бізнес-адміністрування
- Міжнародне бізнес-адміністрування
- Управління закладами охорони здоровя
ЄВІ+ЄФВВ
075
Маркетинг
Рекламний бізнес
ЄВІ+ЄФВВ
281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
ЄВІ+ЄФВВ
193
Геодезія та землеустрій
Землеустрій та кадастр
ЄВІ + фаховий іспит в ДТЕУ  (співбесіда з іноземної мови та фаховий іспит в ДТЕУ для магістрів/спеціалістів)
081
Право
Комерційне право
ЄВІ+ЄФВВ для осіб з базовою правовою освітою
ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.
ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).
Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у закладі вищої освіти у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання вступників
 • для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністюз числа осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або бакалавра на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється у такі строки:

Крок 1. 07-29 травня – реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ.

             ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

Крок 2. 24 червня-15 липня – основна сесія ЄВІ/ЄФВВ

 КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЄВІ/ЄФВВ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
Терміни проведення етапів вступної компанії
Основна сесія
І чергова сесія
ІІ чергова сесія
Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ або фаховому іспиті
01 - 31 липня
01 - 25 вересня
27 вересня - 25 жовтня
Проведення співбесід замість ЄВІ, фахового іспиту замість ЄФВВ або фахового іспиту 17 липня - 16 серпня 01 - 26 вересня 27 вересня - 28 жовтня
Реєстрація заяв та прийом документів
01 - 22 серпня
01 - 26 вересня
27 вересня - 28 жовтня
Надання рекомендації до зарахування
 24 серпня
26 вересня
28 жовтня
Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
до 30 серпня
до 27 вересня
до 29 жовтня
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
30 серпня
27 вересня
29 жовтня
 • для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питаньдержавної служби,здійснюється у строки визначені державним замовником у відповідності до Порядку прийому на навчання за освітньо-ппрофесійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 № 789.
 • для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, з числа осіб які здобули ступінь бакалавра або магістра / ОКР спеціаліста, здійснюється у такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Терміни проведення етапів вступної компанії

Основна сесія

І чергова сесія

ІІ чергова сесія

Реєстрація заяв на участь у фаховому іспиті

03 - 25 липня

01 - 25 вересня

з 27 вересня до 25 жовтня

Проведення фахового іспиту 08 - 31 липня 01 - 26 вересня з 27 вересня до 28 жовтня

Реєстрація заяв та прийом документів

19 - 31 липня (18.00)

01 - 26 вересня

з 27 вересня до 28 жовтня

Надання рекомендації до зарахування

з 05 серпня

26 вересня

28 жовтня

Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

08-29 серпня

27 вересня

29 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

10-30 серпня

27 вересня

29 жовтня

Перелік документів:

 • МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 • заява про вступ встановленого зразка;
 • копії документа про вищу освіту та додатка до нього (для документа про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється в установленому МОН порядку.);
 • документ,  що  посвідчує особу, передбачений Законом  України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (копії);
 • копія реєстраційного  номера  облікової  картки  платника податків;
 • свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах – паспорті, дипломі тощо);
 • копія трудової  книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) пред’являються особисто;
 • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

28.04.2022
433884
12724
остання редакція 29.04.2024
41630