logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Вступнику

Інститут вищої кваліфікації

МАГІСТР

для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

 Термін навчання – 1 рік 4 міс.

  Термін навчання – 1 рік 10 міс. / 2 роки 3 міс.

ДИСТАНЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ДЛЯ  ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ  для здобуття ступеня МАГІСТРА

Проходь тестування з 20 червня 2022 року

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

 • отримай на особисту електронну пошту підтвердження про допуск до участі та інструкцію про подальші дії щодо проходження тестування.
 • Виконай завдання (online тестування з фаху обраної спеціальності) 
 • Отримай результати на особисту електронну пошту

Позитивні результати Оцінювання, за заявою вступника, можуть бути зараховані, як результати вступних іспитів для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб (додаток 17 до Правил прийому на навчання до ДТЕУ для здобуття вищої освіти в 2022 році)

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (посилання)

БАКАЛАВР

для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста:

 • Психологія
 • Комерційне право
 • Цивільне право і процес

Термін навчання – 1 рік 10 міс.

Зарахування: за результатами вступних випробувань

Форма навчання:  заочна

Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вступників

 • для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, з числа осіб які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, здійснюється у такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Терміни проведення етапів вступної компанії

І сесія

ІІ сесія

ІІІ сесія

ІV сесія

Початок прийому заяв та документів

29 липня

30 серпня

29 вересня

31 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня

до 28 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Строки проведення вступних випробувань

не пізніше 02 вересня

до 29 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 02 вересня

до 29 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 07 вересня

до 30 вересня

до 28 жовтня

до 29 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 09 вересня

до 30 вересня

до 31 жовтня

до 30 листопада

Для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081 «Право»:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Терміни проведення етапів вступної компанії

І сесія

ІІ сесія

ІІІ сесія

ІV сесія

Початок прийому заяв та документів

16 серпня

16 вересня

29 вересня

31 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

до 15 вересня

до 28 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Строки проведення вступних випробувань

до 19 вересня

до 28 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників

до 20 вересня

до 29 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Термін виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 24 вересня

до 30 вересня

до 28 жовтня

до 29 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 25 вересня

до 30 вересня

до 31 жовтня

до 30 листопада

 • Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Строки проведення вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

Основний етап

Додатковий етап прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Реєстрація для складання магістерського комплексного тесту (МКТ):

початок

27 червня

закінчення

о 18:00 годині 18 липня

Проведення магістерського комплексного тесту (МКТ)
 основна сесія з 10 серпня до 17 серпня
 додаткова сесія з 07 вересня до 10 вересня
 спеціально організова сесія  у терміни встановлені МОНУ
Прийом заяв та документів для участі  в індивідуальній усній співбесіді замість МКТ з 16 серпня до 23 серпня
Проведення індивідуальних усних співбесід замість МКТ з 25 серпня до 31 серпня
Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників з 01 серпня
Прийом заяв та документів з 16 серпня до 18:00 15 вересня з 16 до 28 вересня з 29 вересня до 27 жовтня з 31 жовтня до 28 листопада
Надання рекомендацій для зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 20 вересня

до 29 вересня

до 27 жовтня

до 28 листопада

Виконання вимог для зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00   24 вересня

до 30 вересня

до 28 жовтня

до 29 листопада

Видання наказу про зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 вересня

до 30 вересня

до 31 жовтня

до 30 листопада

 • для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби,здійснюється у строки визначені державним замовником у відповідності до Порядку прийому на навчання за освітньо-ппрофесійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 № 789.

Перелік документів:

 • заява про вступ встановленого зразка;
 • копії документа про вищу освіту та додатка до нього (для документа про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється в установленому МОН порядку.);
 • документ,  що  посвідчує особу, передбачений Законом  України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (копії);
 • копія реєстраційного  номера  облікової  картки  платника податків;
 • свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах – паспорті, дипломі тощо);
 • копія трудової  книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) пред’являються особисто;
 • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

28.04.2022
433884
6346
остання редакція 20.07.2022
41630