logo
Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи
logo
Кафедра банківської справи
img

Молодший бакалавр

банківської справи

Кафедра банківської справи ДТЕУ запрошує до навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем «молодший бакалавр»!

Ступінь молодшого бакалавра надає можливість отримати професійні навички за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» напочатковому (короткому) циклі вищої освіти.

Молодший бакалавр — це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фаховоїпередвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Умови вступу до навчання за ОКР «молодший бакалавр»:

1) атестат про повну загальну середню освіту;

2) ЗНО лише з 2-х предметів.

Переваги навчання за ОКР «молодший бакалавр»:

термін навчання складає лише 2 роки; спеціалізовані предмети вивчаються вже з першого рокунавчання; можливість отримання сучасної економічної спеціальності таотримання базових професійних навичок у сфері банківської справи та фінансового посередництва; можливість продовження навчання на бакалаврському рівні вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Основні (фахові) компетентності здобувача ОКР «молодший бакалавр»:

- здатність оперувати сучасними економічними категоріями і поняттями;

- здатність розуміти сутність економічних явищ та природу економічних відносин;

- здатність аналізувати побудову економічної системи та особливості формування взаємозв’язків у ній;

- здатність прогнозувати напрями соціально-економічного розвитк України;

- здатність оцінювати професійну діяльність на ринку фінансових послуг.

18.02.2023
442224
2309
остання редакція 18.02.2023
442224