logo
Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи
logo
Кафедра банківської справи
img

Викладацький склад

банківської справи

Професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи сформований з високоосвічених фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

ШУЛЬГА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Посада:
 завідувач кафедри банківської справи, професор кафедри банківської справи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор кафедри банківської справи 
Адреса e-mail: kbs@knteu.kiev.ua 

Освіта. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині - КНЕУ) за спеціальністю "Фінанси і кредит" у 1977 році, кваліфікація «економіст».
Тема кандидатської дисертації: "Фінансування наукових досліджень і розробок у сільському господарстві та шляхи його удосконалення".
У березні 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю , 08.09.01 – економіка, організація та управління підприємствами. Тема докторської дисертації: «Інтегрована система контролінгу в управлінні банком". Пройшла стажування за програмою Світового банку (США), а також в університетах Клермон-Феран (Франція), Лафборо та Бірмінгема (Великобританія), німецькому банку Berliner – Handels – Frankuft – Bank (за програмою німецького уряду «Transform»). Підвищення кваліфікацї: 1). АТ Банк «Фінанси і кредит», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Організація банківського контролінгу та ризик-менеджменту в банку», 31.10.2013. 2) ПАТ «ТАСКОМБАНК», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Банківський контролінг», 22.06.2018.

Діяльність. З 1977 по 1980 р.р. працювала в Міністерстві фінансів України; з 1980 по 1983 р.р. навчалася в аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка; з 1983 по 1987 р.р. працювала старшим науковим  співробітником НДС КНЕУ.
Викладацьку діяльність  розпочала у Київському торговельно-економічному інституті в 1987 році. З 2002 року - професор кафедри банківської справи КНТЕУ.
На посаді завідувача кафедри банківської справи працює з грудня 2006 року.
Нагороджена грамотою НБУ та срібною гривнею за участь у розробці методичного забезпечення міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку в банках України.
Член спеціалізованої Вченої ради К. 26.055.03 (спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси та кредит).

Згідно з Указом Президента України №533/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року» від 01.12.2016 р. за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю у 2017 році нагороджена  медаллю «За працю і звитягу».

Науково-методична робота. Бере активну участь у науково-дослідній роботі, консультуванні банків та інших фінансових установ. Керує підготовкою докторантів, аспірантів та здобувачів за науковими спеціальностями кафедри. Під керівництвом Н.П.Шульги захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук і 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Має більше 300 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких наукові монографії «Банківський контролінг: теорія, практика, методологія», «Управління вартістю банку», «Інтегрована система управління ризиками банку»; підручник «Банківський контролінг», навчальні посібники «Внутрішній аудит в банку», «Банківське депозитне обслуговування населення», «Фінанси підприємства», «Оцінка вартості банку», «Управління ризиками банку» та інші, підготовлені в співавторстві.

Дисципліни:  Банківський контролінг (28 лекційні години), Управління банківськими ризиками (28 лекційних годин), Фінансовий контролінг (28 лекційних годин), Управління фінансовими ризиками (2лекційних годин)

Наукові інтереси: Банківський контролінг, управління ризиками у фінансово-кредитних установах.

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

АВАНЕСОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Ph.D in economics
Наукове звання: доцент кафедри банківської справи
Адреса e-mail: i.avanesova@knute.edu.ua

Освіта. Має дві вищі освіти: у 1986 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут (нині: Національний транспортний університет) за спеціальністю "Економіка і організація автомобільного транспорту", кваліфікація «інженер-економіст»; у 1995 році - Національну академію управління за спеціальністю "Фінанси і кредит", спеціалізація - фінансовий менеджмент, кваліфікація «економіст».
Кандидатську дисертацію, на тему "Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин" (науковий керівник – д.е.н., проф. Н.П.Шульга), захистила 14 червня 2006 р. у спеціалізованій раді Науково дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D, in economics).
Атестат доцента отримала у 2008 році.
Проходила стажування в університетах Великобританії (Бірмінгем та Лафборо - 1998).

У 2007-2009 роках навчалась у міжнародній освітянській програмі "THE EDUCATIONAL LEADERSHIP FORMATION - International Jesuit Education Leadership Project" у Польщі, що підтверджено Сертифікатом Centrum Arrupe.

Міжнародний мовний сертифікат IELTS (International English Language Testing System) за рівнем В2 – Academic Modul отримала у «Британська Рада (Україна)» (British Council), Київ, 25.06.2016
Освітня програма «Суспільно-політична етика», 2015-2016 н.р., індивідуальна тема «Особа фінансового посередника», Українська соціальна академія, м.Київ, Сертифікат УСА від 11.06.2016. Міжнародна інноваційна навчально-тренінгова програма «Школа академічного письма: від теорії до практики», 26-28.05.2017, Київ, ГО «Освітні тренди», Сертифікат учасника.

Підвищення кваліфікації. Асоціація українських банків, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з регулювання фінансових послуг, звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Практика регулювання ринків фінансових послуг в Україні», січень-лютий 2004. Національна комісія з регулювання фінансових послуг, звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Практика регулювання діяльності з надання фінансових послуг», лютий 2011. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Захист прав споживачів фінансових послуг», травень 2016.

Діяльність. Працювала з 1983 року по 1991 роки за фахом у державних установах. З 1991 по 1996 рік працювала у бізнес-структурах на посадах: бухгалтера, регіонального директора, фінансового менеджера та фінансового директора.Науково-викладацьку діяльність розпочала у Київському державному торговельно-економічному університеті (нині: КНТЕУ) у 1996 році на посаді старшого викладача.З 2006 року працює на посаді доцента кафедри банківської справи.У 2007-2009 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри банківської справи.У 2009-2019 рр. – гарант освітньої бакалаврської програми спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (фінансове посередництво).З 2019 року – гарант освітньої магістерської англомовної програми “Financial Intermediation” Specialty 072 Finance, Banking and Insurance Specialization

Науково-методична робота. Має наукові та науково-методичні публікації (з 2001 по 2020 рр. – більше 110 публікацій), серед яких - навчальний посібник авторського курсу "Фінансові послуги" (Гриф МОН), який є першим з цієї дисципліни в Україні (перша редакція – 2007 р., друга редакція (доповнена, виправлена) – 2012 р.), статті у фахових виданнях, тези доповідей.Авторські навчальні дисципліни (одноосібно розроблено повне методичне забезпечення, щорічно оновлюється): «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції (1998), «Фінансові послуги» (2002), «Захист прав споживачів фінансових послуг» (2012), «International Trade Finance» (2013), «Ринок фінансових послуг» (2018), «Financial Services Market» (2018)

Дисципліни: : "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Фінансові послуги, Захист прав споживачів фінансових послуг, Ринок фінансових послуг, «International Trade Finance», «Financial Services Market»

Наукові інтереси: Підвищення якості надання фінансових послуг.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

ПЛІСАК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА


Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри бухгалтерського обліку

Освіта. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут (нині: КНТЕУ) у 1973 році за спеціальністю "Економіка торгівлі", кваліфікація «економіст».
Кандидатську дисертацію на тему "Вдосконалення бухгалтерського обліку у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами" захистила у 1983 році (під науковим керівництвом проф. Горєлкіна В.Г.) за спеціальністю 08.00.12 – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.
Звання доцента кафедри бухгалтерського обліку отримала у 1986 році. Підвищення кваліфікації: АТ «Державний ощадний банк України», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Звітність комерційного банку», 28.02.2018

Діяльність. Після закінчення навчання працювала у торгівлі, зокрема заступником головного бухгалтера Київської обласної контори "Укропттекстильторг". Викладацьку діяльність розпочала у 1978 році: пройшла трудовий шлях від асистента до доцента і завідувача кафедри, тривалий час працювала заступником декана, виконувала різноманітні громадські доручення.
З 1997 року по 2006 рік була першим завідувачем кафедри банківської справи.
Нагороджена званням "Відмінник освіти" та Подякою київського міського голови.

Науково-методична робота. Має численні наукові та науково-методичні публікації, серед яких навчальний посібник "Облік та аналіз діяльності комерційного банку" (у співавторстві).

Дисципліни: Бухгалтерський облік в банках (36 лекційних годин), Звітність банку (14 лекційних годин), Фінансовий облік у банках (46 лекційних годин), Аналіз звітності емітента (14 лекційних годин).

Наукові інтереси: бухгалтерський облік і звітність банків.

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

НЕДЕРЯ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри банківської справи

Освіта. У 1975 році закінчила Київський інститут  народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині - КНЕУ) за спеціальністю "Бухгалтерський облік у промисловості".
У 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Аналіз витрат на управління промисловим підприємством" у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка (науковий керівник -професор, д.е.н. Найдьонов В.С.).

Діяльність. Чотири роки працювала молодшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування.
З 1982 по 1994 роки працювала, асистентом, старшим викладачем у Київському інституті народного господарства.
Впродовж 1994-1999 рр. працювала на посаді доцента у Вищій школі економіки та ділового підприємництва Банку АЖІО.
Доцент кафедри банківської справи КНТЕУ - з 1999 року.

Науково-методична робота. Має численні наукові та науково-методичні публікації , серед яких 2 одноосібних посібника та 5 навчальних посібників у спіавторстві.  

Дисципліни: Бухгалтерський облік у фінансових установах (36 лекційних годин), Контроль та аудит у банку (26 лекційних годин), Аудит діяльності фінансових посередників (26 лекційних годин), Оцінка вартості банку (18 лекційних годин), Банківські операції (18 лекційних годин)

Наукові інтереси: бухгалтерський облік  та аудит діяльності фінансових посередників.  

Резюме

Google Scholar 

ORCID

ResearcherID

МАСЛОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри банківської справи

Освіта.  В 1994 р. закінчила Донецький інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Технологія ЖБК”, а в 1997р. - Донецький інститут підприємництва, спеціальність “Фінанси та кредит” спеціалізація “Банківській та фінансовий менеджмент” кваліфікація «економіст-фінансист». У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційних банків” за спеціальністю 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами. У 2015 р. навчалась по програмі MBA SIC у Британскій Академії MBASIC let's study та отримала  міжнародний диплом Master of Business Administration (MBA) SIC (№ SIC.MBA.18-02-234 від 27 березня 2015). підвищення кваліфікації: АТ «Райффайзен банк Аваль», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Маркетинг фінансових послуг», 25.06.2018

Діяльність. З 1996р. працювала в Донецькому кооперативному економіко-правовому технікумі, викладач циклу економіко-облікових дисциплін, 1998 р. - асистент кафедри банківської справи КНТЕУ з 1999 р. - ст. викладач кафедри банківської справи, КНТЕУ. З 2006 р. – доцент кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична та організаційна робота. Загальна кількість праць – 96 (57 наукових та 39 методичних, в т.ч. одноосібний навчальний посібник «Маркетинг у банку» (гриф МОН 2012 р.) та навчальний  посібник «Управління банківськими ризиками» (розділ «Нефінансові ризики банку» 2015 р.). Здійснює організацію та керівництво науковою роботою студентів на кафедрі  (відповідальна за студентську науку).

Дисципліни:  Маркетинг у банку (14 лекційних годин), Конкуренто-спроможність фінансових установ (12 лекційних годин), Управління конкуренто-спроможністю банку (12 лекційних годин), Технологія збуту фінансових послуг (24 лекційні години), Монетарна політика центрального банку (12 лекційних годин)

Наукові інтереси: Управління якістю обслуговування клієнтів, комунікаційна стратегія банків, клієнтські технології в бізнесі, бренд-менеджмент банку, корпоративний імідж і ділова репутація фінансових установ.

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

СУШКО НАТАЛІЯ МАР’ЯНІВНА

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри банківської справи

Освіта. У 1986 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Політична економія" кваліфікація «економіст, викладач політичної економії».
Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Зайнятість працездатного населення в умовах становлення ринкових відносин" за спеціальністю 08.00.01 - політична економія Підвищення кваліфікації: . ПАТ «ВіЕйБі (VAB) Банк», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Банківська справа», 14.02.2013. Стажування в АТ «Ощадбанк», тема: «Банківське регулювання та нагляд», 19.11 – 19.12.2018.

Діяльність. Трудовий шлях розпочала у 1978 році, працювала інспектором-ревізором у системі Держтрудощадкас. Тривалий час працювала на викладацьких посадах в Уманській аграрній академії. З 1998 року - доцент кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. загальна кількість праць – 65, в т.ч. 3 навчальні посібники, з яких 1- електронний та 1 – у співавторстві.

Дисципліни: Гроші та кредит (54 лекційні години), Банківське регулювання та нагляд (18 лекційних годин), Банківська справа (14 лекційних годин), Регулювання та нагляд за діяльністю фінансових установ (12 лекційних годин).

Наукові інтереси: грошово-кредитна політика НБУ, фінансовий ринок, діяльність недержавних пенсійних фондів.

Google Scholar

Резюме

ORCID

ResearcherID

СИДОРЕНКО  ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри банківської справи

Освіта: в 1983 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за фахом інженер-механік, в 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, кваліфікація «магістр із обліку і аудиту в банках». З 2008 року по 2011рік – здобувач Університету банківської справи НБУ. Кандидат економічних наук (2011 рік), спеціальність 08.00.08.- гроші, фінанси і кредит, тема дисертації: «Кредитний процес у комерційних банках України». Звання доцент отримав у 2013 році.

Підвищення кваліфікації: Національна асоціація кредитних спілок України, звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Кредитний менеджмент», 30.04.2018.

Діяльність : з 1983 року по 1986 рік працював на інженерних та керівних посадах підприємств Міністерства сільського господарства України.З 1986 року по 1991 рік працював у громадських молодіжних організаціях. З 1991року по 1993 рік- робота в комерційних структурах. З 1993 року по 2003 рік працював у банківській сфері: заступником керівника філії АБ «Брокбізнесбанк» та заступником керівника Київського філіалу АППБ «Аваль». Надалі перебував на державній службі: працював радником Голови Державної судової адміністрації України із соціально-економічних питань, після цього – заступником директора Державного центру  зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України із фінансових та економічних питань. З кінця 2006 року на науково-викладацькій роботі, з 2008 працює на кафедрі банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота: автор 36 публікацій, серед яких: одна колективна монографія, одна одноосібна монографія, 16 статей у фахових виданнях, 9 тез доповідей, 9 навчально-методичних праць, з них один навчальний посібник з грифом МОН України. Приймає активну участь в рецензуванні та  опануванні на захистах кандидатських дисертацій , керує магістерськими роботами студентів.

Дисципліни: Кредитний менеджмент (28 лекційних годин), Банківська система (32 лекційні години), Банківська безпека (16 лекційних годин), Кредитний аналіз (28 лекційних годин).

Наукові інтереси: дослідження проблематики розвитку банківської системи України, удосконалення кредитного процесу в банках, безпека банківської діяльності.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

КІРЄЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри банківської справи

 Освіта. В 2000 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю  «Банківська справа» та кваліфікацією магістр з банківського менеджменту. В 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит». Тема кандидатської дисертації: «Регулювання банківського капіталу».

Підвищення кваліфікації: ПАТ «Уні-кредитбанк», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Казначейські операції банків», 31.01.2013. Заплановано підвищення кваліфікації у АТ«Ощадбанк», тема: «Банківські операції», 21.01–20.02.2019.

Діяльність. З 2000 по 2006 р. працювала в Акціонерному поштово-пенсійному банку «Аваль» та паралельно навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в КНЕУ; з 2006 по 2013 р. працювала викладачем на кафедрі банківської справи КНЕУ ім.В.Гетьмана та за сумісництвом в ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК».

Викладацьку діяльність  розпочала у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана у 2006 році. З 2012 року – доцент кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім.В.Гетьмана. На посаді доцента кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету з вересня 2013 року.

Науково-методична робота. Має 24 публікації, з них 21 наукового та 3 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 у фахових виданнях; співавтор 2 навчально – методичних посібників один з яких з грифом Міністерства освіти і науки України. Приймає активну участь в рецензуванні та  опануванні на захистах кандидатських дисертацій , керує магістерськими роботами студентів.

 Дисципліни: Банківська система (50 лекційних годин), Банківські операції (36 лекційних годин), Гроші та кредит (34 лекційні години).

Наукові інтереси: регулювання банківського капіталу, монетарна політика НБУ, платіжні системи та розрахунки

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

ГЕРБИЧ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 

Посада: доцент кафедри банківської справи, заступник завідувача кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. У 1997 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 2001 - 2004 роки – аспірантура Київського національного торговельно-економічного університету. У 2002 р. пройшла навчання в Навчальному центрі НБУ з протидії відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом.

22 грудня 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. екон. Наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації «Управління портфелем іпотечних кредитів банку». Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульга Н.П.

Підвищення кваліфікації: АТ «Райффайзен Банк Аваль», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Банківський менеджмент», 30.03.2013 р. АТ «Райффайзен Банк Аваль», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Аналіз діяльності фінансових посередників», 31.10.2018.

Діяльність. З 1 вересня 1997 року по теперішній час працює на кафедрі банківської справи КНТЕУ на посадах: асистента – з вересня 1997 року до серпня 2015 року, старшого викладача – з вересня 2015 року до серпня 2016 року, доцента – з  вересня 2016 року.

Науково-методична робота. За весь період трудової діяльності опубліковано 63 наукових та 51 методичних робіт. Є одноосібним автором навчального посібника "Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн",  співавтором монографії "Інтегрована система управління ризиками банку" та навчального посібника «Управління ризиками банку». Результати наукових досліджень оприлюднено на 45 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також впроваджено в практичну діяльність трьох банків.

Дисципліни:  Фінансовий моніторинг у банку, Антикризове управління банком, Антикризове управління фінансовою установою, , Аналіз діяльності фінансових посередників, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

Наукові інтереси: Управління кредитним портфелем банку.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

ЖУРАХОВСЬКА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині - КНЕУ), планово-економічний факультет у 1982 р. з відзнакою за спеціальністю «планування промисловості», кваліфікація «економіст».

Кандидатську дисертацію на тему «Статистичний аналіз ефективності функціонування трудових колективів (на матеріалах підприємств Полтавського обласного управління місцевої промисловості)»  захистила у 1989 році за спеціальністю 08.00.11 – Статистика.
Отримала ступінь MBA-PM (Master of Business Administration in Project Management) у Київській бізнес школі у 2010 році.

Діяльність. Значний досвід практичної роботи:

 • Віце-президент з маркетингу (за сумісництвом), Binartus Software (USA).
 • Проректор з міжнародного розвитку та корпоративного партнерства, Київський інститут інвестиційного менеджменту.
 • Координатор проекту «Розвиток стандартів GIPS в Казахстані та Грузії» (за сумісництвом), за підтримки East-West Management Institute (США),  Програма «Партнерство для фінансової стабільності».
 • Ініціатор розвитку стандартів GIPS в Україні: представник України у RIPS EMEA, керівник Об’єднаної робочої групи УАІБ-УТФА зі стандартів GIPS. 
 • Фінансовий радник, координатор робочої групи Проекту Світового банку та Фонду Держмайна «Банкрутство та ліквідація», компанія Arcadis BMB Management Consultants (Нідерланди).
 • Віце-президент з розвитку, керуючий портфелем, директор Аналітичного центру, Інвестиційна група «GPI – Інвестиції, Фінанси».

Призер Всеукраїнського конкурсу  аналітиків та трейдерів 1998 р. «Купити не можна продавати», «Топ-менеджер 1998» («Інвестиційна газета», 1998). Переможець конкурсу "Сompany profile-1999".

Науково-методична робота. Наукові інтереси: Глобальні стандарти результативності інвестування GIPS; управління портфелем цінних паперів (теорія і практика); оцінка та прогнозування вартості акцій та облігацій; оцінка вартості бізнесу; маркетинг фінансових послуг; управління ризиками.
Публікації: загальна кількість праць – 91, в т. ч. 1 навчальний посібник (у співавторстві).

Дисципліни: Портфельне інвестування (укр. та англ. мовами), Управління активами інституційних інвесторів (укр. та англ. мовами), Управління ризиками ЗЕД (англ.мова), Управління інвестиційним портфелем банку, Управління відносинами з інвесторами, Депозитарна діяльність, Фінансовий ринок, Торгівля цінними паперами.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


СЕРАЖИМ ЮЛІАН ВІТАЛІЙОВИЧ

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. Закінчив у 2000 році Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Математика», кваліфікація «математик, викладач» та у 2002 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет», спеціальність «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», кваліфікація «магістр з менеджменту зовнішньо-економічної діяльності».

Підвищення кваліфікації: .АТ «Ощадбанк», звіт про підвищення кваліфікації, тема «Фінанси, гроші та кредит», 19.10.2018. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр іноземних мов, сертифікат №26-17 про здобуття рівня мовної компетентності В2, тема: «Англійська мова для професійних цілей», 2017.

Діяльність. Працював в комерційних банках у відділах кредитування та оцінки кредитних ризиків. Наразі працює на посаді доцента кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. Має науково-методичні праці

Дисципліни: Аналіз фінансових ринків (28 лекційних годин), Фінанси, гроші та кредит (32 лекційні години), Фінансова біржова діяльність (12 лекційних годин), Валютний ділінг (24 лекційні години).

Наукові інтереси: Саморегулювання фінансових ринків, ринок цінних паперів, інвестування (портфельне).

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

ЕРКЕС ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. У 2009 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси», здобула кваліфікацію магістра фінансів, економіста-фінансиста.

   У 2013 році закінчила аспірантуру КНТЕУ.

   У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». Тема дисертації «Фінансово-економічний механізм оздоровлення проблемних банків».

Підвищення кваліфікації.

 • Стажування у АТ «УкрСиббанк», 2018р.
 • Навчання з курсу «Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні» (м. Київ, Національний банк України), 2018р.
 • Отримання сертифікату володіння англійською мовою на рівні В2 (Pearson), 2018р.
 • Програма вивчення англійської мови на рівні Upper-Intermediate (150 год.). Центр Європейської освіти КНТЕУ, 2017р.
 • Науково-практичний семінар «Викладач-студент: психологічні особливості ефективної взаємодії в процесі навчання» (м. Київ, КНТЕУ), 2017р.
 • Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, 2017р.

Діяльність. Свою кар’єру розпочала у 2006 році, займаючи посаду провідного економіста управління супроводження клієнтських операцій ВАТ «Перший Інвестиційний Банк». Далі працювала економістом департаменту обслуговування клієнтів ТОВ «КБ «Дельта».

В період з 2008 по 2014 роки працювала в Логістичній компанії «Група «Берег», займала посади операційного бухгалтера (2008-2010рр.), головного бухгалтера та заступника фінансового директора за сумісництвом (2010-2014рр.).

В 2014-2016 рр. займала посаду доцента кафедри товарознавства та комерційної діяльності у будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури.

З 2015 року працює на кафедрі банківської справи КНТЕУ, займала посаду старшого викладача кафедри (2015-2018рр.), на разі працює на посаді доцента.

Дисципліни: Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Інвестиційне кредитування (укр. та англ. мовами), Фінансовий менеджмент (укр. та англ. мовами).

Наукові інтереси: Механізм оздоровлення проблемних банків, антикризове управління банків, критерії життєздатності комерційних банків, банківський нагляд.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

ОЗЕРЧУК ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Посада: старший викладач кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет (нині – КНЕУ ім. Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту в управлінні банками. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему: «Державна фінансова політика регулювання інвестиційної діяльності в Україні» у ПВНЗ «Європейській університет» (науковий керівник - к.е.н., доцент Рязанова Н.С.). У 2015 році пройшла навчання за дистанційними освітніми курсами Міжнародного Валютного Фонду: «Аналіз боргової стійкості» (IMF Online Course «Debt Sustainability Analysis» (DSAx)) та «Фінансове програмування та політика. Макроекономічні рахунки та Аналіз» (IMF Online Course «Financial Programming and Policies. Macroeconomic Accounts & Analysis»).

Діяльність. Свою кар’єру розпочала у 1999 році на посаді старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку в Державному інституті управління та економіки водних ресурсів. З 2002 по 2010 рр. працювала в установах фінансового сектору України, а саме – в АТ «Індекс-банк», ВАТ «Міжнародний комерційний банк», ЗАТ «Просто-страхування», ІГ «АРТ-Капітал». Впродовж 2010-2016 рр. працювала на посаді старшого наукового співробітника відділу податкової системи НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», з 2016 року працює на кафедрі банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. Має більше 60 опублікованих наукових праць, у тому числі – 4 в колективних монографіях, 25 статтей у фахових наукових виданнях. Результати наукових досліджень Озерчук О.В. оприлюднені на 30 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є розробником навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем банку».

Дисципліни: Управління інвестиційним портфелем банку (18 лекційних годин), Організація брокерської діяльності (28 лекційних годин).

Наукові інтереси: інвестиції, управління інвестиційним портфелем банку, реструктуризація податкової системи України згідно вимог законодавства ЄС, маркетинг, реклама та зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

ГВОЗДЬ ВІТА СТЕПАНІВНА

Посада: старший викладач кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. Український державний університет економіки і фінансів (2006), спеціальність «облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту». Кандидат економічних наук (2013), 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема дисертації: «Оцінка впливу зовнішніх факторів на динаміку ВВП України».

Підвищення кваліфікації: Заплановано підвищення кваліфікації у АТ «Ощадбанк», тема: «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», вересень 2019.

Дисципліни: Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції (24 лекційні години).

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Резюме

КАЛИТА ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Посада: старший викладач кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. Київський національний торговельно-економічний університет, 2011, спеціальність «фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів». Кандидат економічних наук, 08.00.08. – фінанси, гроші і кредит, тема дисертації: «Механізм рефінансування банків в Україні».

Наукові праці: співавтор монографії «Рефінансування банків», автор 7 публікацій у фахових наукових виданнях.

Дисципліни: Гроші та кредит, Банківська система.

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Резюме

НЕТРЕБЧУК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: старший викладач кафедри банківської справи, заступник завідувача кафедри банківської справи
Адреса e-mail: netlar@ukr.net 

Освіта. У 1998 році закінчила КДТЕУ за спеціальністю "Облік та аудит" (спеціалізація "Облік і аудит в банках").
Проходила стажування в установах: Національного банку України, банків, кредитних спілок. Має сертифікат викладача-тьютора.

Підвищення кваліфікації: ТОВ «Бенефіт Сістемс», звіт про стажування, тема: «Платіжні системи», 31.03.2017.

Діяльність. Після закінчення навчання працює викладачем кафедри банківської справи.
Громадська робота - відповідальна за розробку навчальних планів, директор Клубу випускників кафедри банківської справи, відповідальна за створення навчального банку кафедри. Виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії за фаховим спрямуванням.
З 2009 р. – виконує обов’язки заступника завідувача кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. Працює над написанням дисертаційної роботи "Управління якістю кредитного портфеля банку" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Наукові праці: співавтор навчальних посібників «Облік та аналіз діяльності комерційного банку», «Аналіз банківської діяльності», «Система банківського менеджменту»; автор більше 10 публікацій у фахових виданнях.
Приймала участь у чотирьох держбюджетних та двох госпдоговірних темах кафедри банківської справи.
Має більше 36 методичних розробок, в т.ч. опорних конспектів з дисциплін: «Банківські інформаційні технології», «Електронні пластикові картки», «Аналіз діяльності комерційного банку», «Портфельне інвестування», «Кредитування і контроль».

Дисципліни: (проводить практичні заняття) Платіжні системи, Аналіз діяльності банку, Інформаційні системи і технології у банківській сфері, Кредитний аналіз, Кредитний менеджмент.

Наукові інтереси: Особливості управління кредитним процесом у банку, методологія аналізу діяльності банку, дослідження технологій здійснення банківських процесів.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

КОТЕНКО УЛЯНА МИХАЙЛІВНА

Посада: старший викладач кафедри банківської справи

Освіта. У 1994 році закінчила КДТЕІ за спеціальністю «Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні», кваліфікація «економіст-організатор».

Підвищення кваліфікації: АТ «Райффайзен банк Аваль», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Іпотечний ринок», 30.03.2018.

Діяльність. Після закінчення навчання в університеті працювала асистентом кафедри фінансів та банківської справи. З 2003 року - старший викладач кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. Працює над написанням дисертаційної роботи "Консалтингова діяльність банку" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Бере участь у різних видах кафедральної роботи, відповідає за розробку навчальних планів підготовки фахівців за професійним спрямуванням "Банківська справа".

Дисципліни: (проводить практичні заняття) Іпотечний ринок, Банківські операції.

Наукові інтереси: дослідження методологічних засад та технології здійснення банківських операцій.

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

СУНДУК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Посада:
 асистент кафедри банківської справи

Освіта. У 1991 році закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність «механічна інженерія», кваліфікація «інженер-механік». У 2001 році - Харківський інститут управління, спеціальність «облік і аудит», кваліфікація «бухгалтер-економіст». Аспірантура КНТЕУ (2001-2003 рр.). Має сертифікат викладача-тьютора.

Підвищення кваліфікації: Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Фінанси, гроші та кредит», 23.05.2014. ПАТ Банк «Фінанси та кредит»,  звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Гроші та кредит» 13.06.2014. Заплановано підвищення кваліфікації у АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  тема: «Гроші та кредит», 01.03 – 01.04.2019.

  Діяльність. Викладацьку діяльність у Київському торговельно-економічному інституті розпочала у 2003 році. На сьогодні виконує обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»

Науково-методична робота. Має 15 публікацій, 10 методичних видань, серед яких: збірник тестових завдань з дисципліни «Гроші та кредит», практикум з дисципліни «Гроші та кредит», збірник тестових завдань з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін: «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит»; методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін: «Гроші та кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» та «Банківська система»; методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін: «Гроші та кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» та «Фінансовий ринок»; програми вступних іспитів до магістратури за спеціальностями: «Банківська справа», «Фінансове посередництво», «Фінансове інвестування», «Лізингова діяльність»; програми вступних іспитів для молодших спеціалістів за напрямом «Гроші та кредит»

Дисципліни: (проводить практичні заняття) Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит, Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн, Іпотечне кредитування, Банківська система.

Наукові інтереси: Розвиток мережі банків, управління структурними підрозділами банку.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

СТЕПАНИК АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада:
 старший викладач кафедри банківської справи

Освіта. У 1998 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” (спеціалізація „Економіст з обліку і аудиту в банках”).

Підвищення кваліфікації: АТ «Державний ощадний банк України», звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Звітність комерційного банку», 30.11.2017.

Діяльність. Після закінчення навчання працює асистентом кафедри банківської справи.

Науково-методична робота. Кількість опублікованих праць – всього 44; у т.ч. науково-методичні праці – 25, наукові праці - 19

Дисципліни: (проводить практичні заняття) Аналіз звітності емітента, Фінансовий облік у банках, Фінансовий ринок, Гроші та кредит, Бухгалтерський облік у банках

Наукові інтереси: Звітність та облік у фінансових установах, ринок платіжних карток

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


БЕЛЯНКО ЛІДІЯ ЛЕОНІДІВНА

Посада: асистент кафедри банківської справи

Адреса e-mail: galaxie@ukr.net

Освіта. У 2013 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «банківська справа». Того ж року  розпочала навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У 2019 році захистила дисертацію на тему «Стрес-тестування кредитного ризику банків» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Діяльність. Після закінчення навчання працювала на посаді менеджера з кредитування у ТОВ «ММК-Україна».

Науково-методична робота. Кількість опублікованих праць –  22. Співавтор навчального посібнику «Управління ризиками банку» та монографії «Інтегрована система управління ризиками банку», автор 7 публікацій у фахових наукових виданнях.

Приймала участь у госпдоговірній темі кафедри банківської справи.

Дисципліни: Захист прав споживачів фінансових послуг, Фінансовий ринок, Платіжні системи.

Наукові інтереси: управління ризиками у банках.

Резюме

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

15.10.2013
Vladimir
33711
остання редакція 10.01.2020
442224