logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

К 26.055.04

Спеціалізовані вчені ради

Інформація про захист дисертації у листопаді 2018 року

Спеціалізована вчена рада К 26.055.04 за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Автореферат

Дисертаційна робота

Науковий консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Жовнер

Віталій

Юрійович  

Психологічні особливості розвитку конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу  

Автореферат

Дисертація

д.психол.н.,

професор

Корольчук М.С.

д. психол.н., професор

Савчин М.В.

к.психол.н., доцент

Березовська Л.І.

Спеціалізована вчена рада К 26.055.04 за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Автореферат

Дисертаційна робота

Науковий консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Приймук

Олеся Олександрівна

Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої освіти

Автореферат

Дисертація

д.психол.н.,

професор

Корольчук В.М.

д. психол.н., професор

Томчук М.І.

к.психол.н., доцент

Сингаївська І.В.

Спеціалізована вчена рада К 26.055.04 за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Автореферат

Дисертаційна робота

Науковий консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Старова

Юлія Василівна

Психологічний супровід професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу

Автореферат  

Дисертаційна робота

д.психол.н., професор Корольчук М.С.

д.психол.н., професор

Іванова Н.Г.,

к.психол.н.

Шмерко О.П.

Мельніченко

Оксана Іванівна  

Психологічні чинники прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу  

Автореферат

Дисертаційна робота

д.психол.н.,

професор

Корольчук В.М.

Член кореспондент НАПН України, д.психол.н., професор

Карамушка Л.М.,

к.психол.н.,

Толков О.С.

Спеціалізована вчена рада К 26.055.04 за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Автореферат

Дисертаційна робота

Науковий консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Кушніренко

Катерина Олегівна

Психологічні особливості професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери

Автореферат

Дисертаційна робота

д.психол.н.,

професор

Корольчук М.С.

д.психол.н., професор

Тімченко О.В.,

к.психол.н. доцент

Креденцер О.В.

Арзуманян

Каріна Каренівна

Формування психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств до розв’язання професійних конфліктів

Автореферат

Дисертаційна робота

д.психол.н.,

професор

Корольчук В.М.

д.психол.н., професор

Потапчук Є.М.,

к.психол.н., доцент

Березовська Л.І.

                                     

  Дисертаційні роботи, що захищені у 2014 р.

          

05.11.2014
Vita
8265
остання редакція 12.06.2020
shestack