logo
Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін
logo
Кафедра загальноправових дисциплін
img

Головна сторінка

загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін (до лютого 2016 року кафедра правознавства) була створена відповідно до постанови Вченої ради університету від 30 вересня 1999 р. наказом ректора КДТЕУ №1536 від 30 вересня 1999 р. з метою удосконалення навчального процесу студентів на спеціальність «Правознавство».

На початку своєї діяльності кафедра здійснювала функції забезпечення навчального процесу в КНТЕУ в цілому, викладаючи дисципліни «Основи права» та «Основи конституційного права» для студентів всіх спеціальностей і всіх форм навчання.

В у 2000 р. започатковано спеціалізацію «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності», кафедра стала випускаючою і забезпечує близько 30 навчальних дисциплін.

Кафедра правознавство в 2002/2003 н.р. вперше організовує судову практику студентів ІІІ курсу. Основними завданнями практики є знайомство з організацією роботи первинної ланки судової системи України – місцевого суду. Кафедрою проведено роботу по методичному забезпеченню відповідного виду практики. Розроблена програма практики та методичні рекомендації для проходження практики в судових установах.

Під керівництвом завідувача кафедри к.ю.н. проф. Крегула Ю.І. проведено 10 наукових досліджень аспірантами, що набуло ознак наукової школи за напрямом дослідження «Адміністративно-правове регулювання управлінських відносин і безпекознавства.

Кафедрою правознавства за період 2010-2016 р. створено 215 наукових та навчально-методичних робіт: монографій – 4; наукових статей - 93; підручників - 2; навчальних посібників - 41; опорних конспектів лекцій – 6; інші види навчально-методичних видань – 69.

На кафедрі працюють 20 викладачів, з них: 4 доктори наук, 16 кандидати наук, 2 з вченим званням професора, 12 з вченим званням доцент.

Викладачами кафедри забезпечується викладання понад 30-ти правових дисциплін: "Правознавство", "Історія держави і права зарубіжних країн", "Історія держави і права України", "Аграрне право України", "Екологічне право", "Земельне право", "Кримінологія", "Криміналістика", "Кримінальне право України", "Конституційне право", "Державне право зарубіжних країн", "Безпека кадрової роботи", "Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності", "Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки", "Безпека бізнесу" та інші. Кафедра є фундатором підготовки фахівців зі спеціалізації "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності".

Спеціальність "Право". Спеціалізація "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності".

"Бакалавр":

Опис спеціалізації: Спеціальність дає можливість проводити експертну оцінку державно-правових та суспільно-політичних подій на основі знань міжнародного та національного законодавства та практики його застосування. Кваліфікувати правопорушення, засвідчувати юридичні факти, тлумачити правові акти, формулювати юридичні висновки з питань правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Партнери освітньої програми: Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.

Бази практик: Міністерство юстиції України, м. Київ; Київський апеляційний господарський суд, м. Київ; Міністерство соціальної політики України, м. Київ; Консалтингова компанія «Сидкон», м. Київ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес і безпека», м. Київ.

Дисципліни навчального плану:  Судові і правоохоронні органи України; Адміністративне право і процес; Кримінальне право; Кримінальне-процесуальне право; Цивільне процесуальне право; Трудове право; Криміналістика; Кримінологія; Фінансове право; Господарське право; Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності; Митне право; Аграрне право; Земельне право; Адвокатура і нотаріат; Господарське процесуальне право; Організація безпеки підприємницької діяльності; Банківське право; Історія держави і права України; Теорія держави і права; Історія держави і права зарубіжних країн; Іноземна мова спеціальності; Конституційне право; Державне право зарубіжних країн; Цивільне право.

Можливості працевлаштування: Відповідальний секретар судової колегії; Державний виконавець; Державний уповноважений службовець (недержавні установи юриспруденції); Секретар судового засідання, секретар суду; Секретар судової колегії, судовий виконавець; Судовий розпорядник; Організатори діловодства (система судочинства, державні установи, види економічної діяльності); Помічник адвоката; Помічник нотаріуса; Помічник нотаріуса державного; Помічник судді; Помічник слідчого;Помічник юриста; Спеціаліст державної служби; Спеціаліст-юрисконсульт; Юрист; Юрисконсульт.

"Магістр":

Опис спеціалізації: Спеціальність дає можливість проводити фахову оцінку державно-правових явищ на основі знань міжнародного та національного законодавства, юридичної практики, досягнень правової науки; кваліфікувати злочини та проступки у сфері безпеки бізнесу, засвідчувати юридичні факти, тлумачити законодавчі та інші нормативно-правові акти, формулювати юридичні висновки з питань правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Партнери освітньої програми: Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.

Бази практик: Адвокатське об’єднання «Пріве», м. Київ; Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві; Товариство з обмеженою відповідальністю «Київінвестбуд», м. Київ; Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕКО-ТРЕЙД», м. Київ та інші.

Дисципліни навчального плану: Податкове право; Юридична компаративістика; Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки; Тлумачення правових актів; Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві; Безпека кадрової роботи; Міжнародний комерційний арбітраж; Конкурентне право; Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності; Судова експертиза бухгалтерських документів; Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності; Міжнародна безпека; Методика викладання у вищій школі; Правове забезпечення інформаційної безпеки; Захист комп’ютерних систем і мереж; Юридична психологія; Правове регулювання альтернативних методів вирішення юридичних спорів; Захист прав в Європейському суді з прав людини; Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки; Міжнародний механізм захисту прав людини.

Можливості працевлаштування: Керівник департаменту з правових питань та безпеки банку; Відповідальний секретар судової колегії; Керівник відділу кадрів підприємства; Державний виконавець; Секретар судового засідання, секретар суду; Керівник підрозділу безпеки підприємства; Помічник адвоката; Керівник підрозділу комерційної розвідки підприємства; Помічник нотаріуса; Помічник судді; Помічник слідчого; Помічник юриста;Спеціаліст державної служби; Керівник служби охорони підприємства; Юрист; Юрисконсульт.

22.04.2013
JuliaGajdaj
11132
остання редакція 14.06.2018
456287