logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та адміністрування
logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
img

Головна сторінка

публічного управління та адміністрування

Кафедру створено 17 квітня 2018 року згідно наказу від 13.04.2018 р. № 1266

Кафедра публічного управління та адміністрування призначена випусковою кафедрою, відповідальною за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Профіль кафедри в Google Scholar

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» розроблена з урахуванням положень національних нормативно-правових документів. Програма націлена на підготовку фахівців у галузі публічного управління та адміністрування у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій соціально-економічного розвитку; планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників розвитку країни; визначає основні засади та рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями ДТЕУ/КНТЕУ, політики підготовки фахівців факультетом економіки, менеджменту і психології, заснованої на засадах формування національної самосвідомості, патріотичної та всебічно обізнаної особистості.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування», що розроблена з урахуванням останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку світового та українського суспільства, готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування. 

Бакалаврат

Магістратура

Основні дисципліни: аграрна політика, адміністративні послуги, аналітика у публічному управлінні, державна служба, державне регулювання економіки, економіка України, електронне урядування, публічні фінанси, публічне управління та адміністрування, управління містом, управління публічними закупівлями, управління розвитком сільських територій

Основні дисципліни: аналіз державної політики, екологічна політика держави, економічна політика держави, державна кадрова політика, інформаційна політика держави, методологія та організація наукових досліджень, місцеві ініціативи, національна безпека держави, публічні комунікації, регіональна політика держави, стратегічне планування, стратегія публічного управління, управління державними проектами та програмами, цифрова економіка України

Ключовими напрямами майбутньої діяльності є:

 • стратегічне управління національною економікою;
 • управління у публічному секторі;
 • розробка планів та прогнозів розвитку національної економіки;
 • експертна оцінка політико-правових документів та програм;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади;
 • антикризове управління на макро- та мікрорівнях;
 • надання адміністративних послуг;
 • моніторинг та оцінка державної політики;
 • законотворча діяльність;
 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • організаційно-управлінська діяльність;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Вибір програми «Публічне управління та адміністрування» відкриває перед Тобою можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів державної влади; законодавці); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальній сферах).

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 9 викладачів, у т.ч.: 1 професор, 6 доцентів та 1 асистент, 1 старший викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня "доктор філософії"
Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Проект освітньо-наукової програми 281 Публічне управління та адміністрування

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну пошту: n.l.novikova@knute.edu.ua

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

17.04.2018
41886
4515
остання редакція 29.06.2022
42694