logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та адміністрування
logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
img

Головна сторінка

публічного управління та адміністрування

Кафедру створено 17 квітня 2018 року згідно наказу від 13.04.2018 р. № 1266

Кафедра публічного управління та адміністрування призначена випусковою кафедрою, відповідальною за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Профіль кафедри в Google Scholar

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» розроблена з урахуванням положень національних нормативно-правових документів. Програма націлена на підготовку фахівців у галузі публічного управління та адміністрування у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій соціально-економічного розвитку; планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників розвитку країни; визначає основні засади та рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями КНТЕУ, політики підготовки фахівців факультетом економіки, менеджменту і психології, заснованої на засадах формування національної самосвідомості, патріотичної та всебічно обізнаної особистості.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування», що розроблена з урахуванням останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку світового та українського суспільства, готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування. 

Бакалаврат

Магістратура

Основні дисципліни: теорія держави і права, макроекономічна політика, державне управління та місцеве самоврядування, бюджетне право, конституційне право, муніципальне право, електронне урядування,  менеджмент, державна служба, адміністративні послуги, управління публічними закупівлями, національна безпека держави, публічні фінанси, публічне управління, публічне адміністрування, моніторинг та оцінювання державної політики

Основні дисципліни: економічна політика держави, державна кадрова політика, регіональна політика, стратегічне планування, аналіз державної політики, нормотворча діяльність, управління соціально-гуманітарним розвитком, інформаційна політика держави, інформаційні системи і технології в управлінні, конфліктологія та психологія ділового спілкування

Ключовими напрямами майбутньої діяльності є:

 • стратегічне управління національною економікою;
 • управління у публічному секторі;
 • розробка планів та прогнозів розвитку національної економіки;
 • експертна оцінка політико-правових документів та програм;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади;
 • антикризове управління на макро- та мікрорівнях;
 • надання адміністративних послуг;
 • моніторинг та оцінка державної політики;
 • законотворча діяльність;
 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • організаційно-управлінська діяльність;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Вибір програми «Публічне управління та адміністрування» відкриває перед Тобою можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів державної влади; законодавці); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальній сферах).

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 10 викладачів, у т.ч.: 2 професори, 7 доцентів та 1 асистент. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня "доктор філософії"
Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

17.04.2018
41886
3872
остання редакція 27.01.2021
42694