logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та адміністрування
logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
img

Головна сторінка

публічного управління та адміністрування

Кафедру створено 17 квітня 2018 року згідно з наказом від 13.04.2018 р. № 1266

Кафедра публічного управління та адміністрування призначена випусковою кафедрою, відповідальною за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 073 "Менеджмент" освітньої програми "Муніципальний менеджмент", 281 "Публічне управління та адміністрування", освітньої програми "Публічне управління та адміністрування".

Профіль кафедри в Google Scholar

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» розроблена з урахуванням положень національних нормативно-правових документів, останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку світового та українського суспільства, готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування. 

Програма націлена на підготовку фахівців у галузі публічного управління та адміністрування у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій соціально-економічного розвитку; планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників розвитку країни; визначає основні засади та рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями ДТЕУ, політики підготовки фахівців факультетом економіки, менеджменту і психології, заснованої на засадах формування національної самосвідомості, патріотичної та всебічно обізнаної особистості.

Бакалаврат

Магістратура

Основні дисципліни: "Аграрна політика", "Адміністративні послуги", "Аналітика у публічному управлінні", "Державна служба", "Державне регулювання економіки", "Економіка України", "Електронне урядування", "Публічні фінанси", "Публічне Управління та адміністрування", "Управління містом", "Управління публічними закупівлями", "Управління розвитком сільських територій"

Основні дисципліни: "Аналіз державної політики", "Екологічна політика держави", "Економічна політика держави", "Державна кадрова політика", "Інформаційна політика держави", "Методологія та організація наукових досліджень", "Місцеві ініціативи", "Національна безпека держави", "Публічні комунікації", "Регіональна політика держави", "Стратегічне планування", "Стратегія публічного управління", "Управління державними проєктами та програмами", "Цифрова економіка України"

Ключовими напрямами майбутньої діяльності є:

 • стратегічне управління національною економікою;
 • управління у публічному секторі;
 • розробка планів та прогнозів розвитку національної економіки;
 • експертна оцінка політико-правових документів та програм;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади;
 • антикризове управління на макро- та мікрорівнях;
 • надання адміністративних послуг;
 • моніторинг та оцінка державної політики;
 • законотворча діяльність;
 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • організаційно-управлінська діяльність;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Вибір програми «Публічне управління та адміністрування» відкриває перед Тобою можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів державної влади; законодавці); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проєктами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальній сферах).

Освітня програма «Муніципальний менеджмент»

Метою освітньої програми "Муніципальний менеджмент" є підготовка фахівців для якісно нового типу управління, орієнтованого на керований розвиток, передові управлінські підходи й технології, соціально визначений результат і партнерський стиль взаємовідносин місцевої влади, бізнесу, громади.

Можливості для працевлаштування (посади):

 • керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • менеджери (управителі) з адміністративної роботи; питань регіонального розвитку; логістики;  кадрової служби; зв'язків з громадськістю;
 • провідний спеціаліст в державних структурах;
 • спеціаліст по стратегічному плануванню;
 • аналітик стратегічних проєктів та програм;
 • фахівець з державних закупівель;
 • консультант, радник в органах місцевого самоврядування.

Роботодавці - партнери освітньої програми, учасники формування змісту навчання і практичної підготовки: Міністерство розвитку громад та територій України, Асоціація міст України, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, ГО «Територіальні ініціативи».

Основні навчальні дисципліни (предмети) освітньої програми: "Інформаційні технології в професійній діяльності", "Державна статистика", "Економіка України", "Муніципальне право", "Муніципальний менеджмент", "Смарт аналітика", "Управління містом", "Муніципальні фінанси", "Управління розвитком сільських територій", "Муніципальний маркетинг", Тренінг-курс "Проєктний менеджмент в публічній сфері", "Іноземна мова за професійним спрямуванням" та інші.

Конкурентні переваги:

- постійне оновлення (осучаснення) змісту освіти;

- стажування в органах місцевого самоврядування;

- інноваційні, практично орієнтовані методики викладання;

- участь в освітньому процесі провідних практиків;

- надсучасна навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, SMART бібліотека, численні коворкінги);

- опановування інформаційними технологіями у професійній діяльності;

- можливість отримання паралельно освіти за кордоном;

- поглиблене вивчення іноземних мов;

- насичене спортивне, громадське та культурне життя.

Адреса електронної пошти: pua@knute.edu.ua                                                                                                                

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 9 викладачів, у т.ч.: 1 професор, 7 доцентів та 1 старший викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня "доктор філософії"
Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Проєкт освітньо-наукової програми 281 Публічне управління та адміністрування

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну пошту: n.l.novikova@knute.edu.ua

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

17.04.2018
41886
4923
остання редакція 22.12.2022
42694