logo
Кафедра комп'ютерних наук
Кафедра комп'ютерних наук
logo
Кафедра комп'ютерних наук
img

Події кафедри

комп'ютерних наук

  • 26.06.2018: Досягнута усна домовленість про розробку меморандуму про співпрацю з акціонерним товариством Трозус Технолоджі.

  • 26.06.2018 на кафедрі було проведено обговорення зборів трудового колективу університету.

  • 21-22.06.2018: Проведений захист випускних кваліфікаційних робіт на кафедрі інформаційних технологій. 

Екзаменаційна комісія № 43 із захисту випускних кваліфікаційних робіт Київського національного торговельно-економічного університету:

Голова Екзаменаційної комісії №43 – Полумієнко Сергій Констянтинович, доктор фізико-математичних наук, завідуючий відділом прикладної інформатики Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору. 

Члени комісії: Краскевич В.Є. – завідувач кафедри інформаційних технологій, Криворучко О.В. - завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних систем,  Самойленко Г.Т. – доцент кафедри інформаційних технологій.

На засіданні Екзаменаційної комісії №43 представили свої випускні кваліфікаційні роботи студенти напрямку 6.050101 "Комп'ютерні науки" Київського національного торговельно-економічного університету.

3-4 грудня 2018 року.

На кафедрі інформаційних технологій відбулося засідання екзаменаційної комісії №8 з приводу проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт.

До захисту випускного кваліфікаційного проекту (роботи) було допущено 19 осіб. Захистилися 19 осіб. Серед яких на оцінку «відмінно» - 7 осіб, на оцінку «добре» - 12 осіб, на оцінку «задовільно» немає. Всі роботи відповідають вимогам ДСТУ, оформлені належним чином, наглядно продемонстровані таблицями, графіками та малюнками.

Роботи присвячені вирішенню актуальних завдань: розробці прикладних web-орієнтованих систем (студентка Леонтович К.О.), забезпеченню безвідмовної роботи сервера при створенні інформаційної системи підприємства (студент Тімофєєв В.О.), розробці 3D переглядача радіологічних зображень (студент Янін Д.Е.), оптимізації роботи пошукових систем (студент Матвійчук Д.І.), розробці інформаційної системи підприємства (студент Терещенко В.А.), проектуванню корпоративної мережі ІТ-компанії (студент Родина С.С.), створенню та проектуванню автоматизованої системи управління підприємством на базі інформаційного комплексу КНТЕУ (студент Миронець О.С.), розробці системи керування бездротовою мережею навчального комплексу КНТЕУ (студент Колісніченко Р.В.), розробці інформаційної моделі автомобільних перевезень (студент Діденко Е.Е.) та ін..

Роботи мають наукову та практичну цінність. Так наприклад студентка О.О. Радовіченко розробила абсолютно нове програмне забезпечення для ефективного управління складними об'єктами, яке наразі вже впроваджено у роботу підприємства. А студент С.С. Родина спроектував комп’ютерну мережу підприємства, яка успішно використовується офісом підприємства.

Слід також відзначити роботи, що були виконані саме на основі інформаційних баз КНТЕУ та впроваджені у роботу інформаційно-комунікаційної системи навчальних корпусів університету. Результати ВКР знайшли своє застосування, як на різних виробничих підприємствах (ТОВ «Рент-хаус», м. Київ; ТОВ «СМП-Автоматика»; Raccoon Technologies, Inc, м. Київ; ТОВ «Олта», м. Київ; ТОВ «Dicom-Hub»; Міжнародна транспортна компанія «ZAMMLER»; ФОП «Остролуцька О.М.», м. Київ; ФОП «Шмалько Р.О.»; ТОВ «Прайм-груп», м. Київ; ПАТ «Українська фінансова група»; ТОВ «Спецмонтажприлад»; ПП «NEMI», м. Київ; DataArt Solutions, Inc, м. Київ), так і у Київському національному торговельно-економічному університеті.У порівнянні з минулорічним захистом за рахунок розробки більш деталізованого графіку етапів виконання випускних кваліфікаційних робіт та поглибленого контролю за його виконанням науковими керівниками було досягнуто своєчасне виконання результатів затвердженого плану студентами.

01.07.2018
453429
541
остання редакція 17.12.2018
41883