logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Головна

комп'ютерних наук та інформаційних систем

СКЛАД КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

 • Завідувач кафедри. Доктор фізико-математичних наук, професор Пурський О.І.;
 • доктори технічних наук, професори — 2 викладача (Краскевич В.Є., Яловець А.Л.);
 • кандидати технічних наук, доценти — 1 викладач ( Демідов П.Г.);
 • кандидати фізико-математичних наук, доценти — 1 викладач (Самойленко А.Т.);
 • кандидати педагогічних наук, доценти — 1 викладач (Дивак В.В.);
 • старші викладачі — 2 викладачі (Селіванова А.В, Юрченко Ю.Ю.);
 • аспіранти — 2 асп. (Юрченко Ю.Ю. Тищенко І.А.);
 • лаборанти — 2 лаб. (Бровченко А.В., Кириченко Г.Ю.).

МЕТОДИЧНА РОБОТА

На 2019/2020 рік заплановано видання наступних методичних робіт:

 • програм та робочих програм — 6 видань;
 • опорних конспектів лекцій — 1 видання;
 • методичних рекомендацій до лабораторних робіт — 1 видання;
 • закордонна наукова монографія  1 видання.

НАУКОВА РОБОТА

У 2018 році завершена робота по науковій темі "Адаптація теорії і практики створення учбового центру ситуаційного моделювання та управління для галузі фінансового і зовнішнього інжинірингу". Реєстраційний номер: 0112U004540.

На кафедрі комп'ютерних наук здійснюються наукові дослідження в рамках двох науково дослідних тематик:

 • "Інформаційні технології для експлуатації голографічних 3D вітрин". Реєстраційний номер: 0119U1004107.
 • "Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі". Реєстраційний номер: 0117U000507

Кафедра комп'ютерних наук  (зав. кафедри – д.ф-м.наук, професор Пурський Олег Іванович) є випусковою для спеціальності  «Комп’ютерні науки » освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр".

Фахівці спеціальності «Комп’ютерні науки» володіють професійними знаннями та навичками налагоджування та експлуатації інформаційних систем та програмних засобів, розробки та створення методів і технології зберігання інформації, обробки та використання інформації в різних сферах людської діяльності, прогнозування процесів в економіці та фінансовій сфері, міжнародній торгівлі та бізнесі.

Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT- проектів, інженером-програмістом та ін.


БАКАЛАВР

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Опис спеціалізації Спеціальність дає можливість отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій. Основною метою навчання є підготовка фахівців для розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій, отримання знань із сучасних мов програмування, проектування, розроблення та супровід програмного забезпечення, надання послуг системного аналізу.
Партнери освітньої програми Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.
Дисципліни навчального плану

Теорія систем і системний аналіз

Алгоритмізація та програмування

Системи автоматизованого проектування

Інженерна та комп’ютерна графіка

Імітаційне моделювання в між­народній торгівлі

Архітектура комп’ютера

Проектування інформаційних систем

Управління ІТ-проектами

Організація баз даних та знань

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Інтелектуальний аналіз даних

Комп’ютерні мережі

Web-технології

Управління динамічними системами

Методи та системи штучного інтелекту

Захист комп’ютерних систем і мереж

Інформаційна безпека

Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності посідають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та інформатики, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук

Контакти

e-mail: kafmat_ta_iit@ukr.net


МАГІСТР

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Магістр
Опис спеціалізації Магістр комп’ютерних наук здійснює професійну діяльність, спрямовану на розробку, модифікацію, експлуатацію, супровід та адміністрування розподілених інформаційних управляючих систем, проектування прикладного забезпечення на основі інформаційних технологій із застосуванням інструментальних засобів.
Партнери освітньої програми Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простру НАН України, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), транснаціональні корпорації, провідні міжнародні та вітчизняні ІТ-компанії.
Дисципліни навчального плану

Ситуаційне моделювання фінансових ризиків

Інформаційні технології у реінжинірингу бізнес-процесів

Технології комп’ютерного проектування

Інформаційні технології в міжнародних фінансах

Технології створення розподілених баз даних та знань

Корпоративні інформаційні розподілені системи

Системи підтримки прийняття рішень

Грід-системи та технології хмарних обчислень

Сучасна теорія управління в інформаційних системах

Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності беруть участь у конкурсах з програмування та інформатики, здійснюють презентацію власних продуктів на різних наукових заходах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук

Контакти

e-mail: kafmat_ta_iit@ukr.net

04.02.2016
adv
6621
остання редакція 02.10.2019
41883