logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Головна

комп'ютерних наук та інформаційних систем


СКЛАД КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК


 • Завідувач кафедри. Доктор фізико-математичних наук, професор Пурський О.І..
 • Доктори технічних наук, професори — 2 викладача (Краскевич В.Є., Яловець А.Л.).
 • Кандидати технічних наук, доценти — 1 викладач ( Демідов П.Г.).
 • Кандидати фізико-математичних наук, доценти — 1 викладач (Самойленко А.Т.).
 • Кандидати педагогічних наук, доценти — 1 викладач (Дивак В.В.).
 • Старші викладачі — 2 викладачі (Селіванова А.В, Юрченко Ю.Ю.).
 • Аспіранти — 2 асп. (Юрченко Ю.Ю. Тищенко І.А.).
 • Лаборанти — 2 лаб. (Бровченко А.В., Кириченко Г.Ю.).

МЕТОДИЧНА РОБОТА


На 2019/2020 рік заплановано видання наступних методичних робіт:

 • програм та робочих програм — 6 видань;
 • опорних конспектів лекцій — 1 видання;
 • методичних рекомендацій до лабораторних робіт — 1 видання;
 • закордонна наукова монографія — 1 видання.

НАУКОВА РОБОТА


У 2018 році завершена робота по науковій темі "Адаптація теорії і практики створення учбового центру ситуаційного моделювання та управління для галузі фінансового і зовнішнього інжинірингу". Реєстраційний номер: 0112U004540.

На кафедрі комп'ютерних наук здійснюються наукові дослідження в рамках двох науково дослідних тематик:

 • "Інформаційні технології для експлуатації голографічних 3D вітрин". Реєстраційний номер: 0119U1004107.
 • "Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі". Реєстраційний номер: 0117U000507

​Кафедра комп'ютерних наук  (зав. кафедри – д.ф-м.наук, професор Пурський Олег Іванович) є випусковою для спеціальності  «Комп’ютерні науки » освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр".

Фахівці спеціальності «Комп’ютерні науки» володіють професійними знаннями та навичками налагоджування та експлуатації інформаційних систем та програмних засобів, розробки та створення методів і технології зберігання інформації, обробки та використання інформації в різних сферах людської діяльності, прогнозування процесів в економіці та фінансовій сфері, міжнародній торгівлі та бізнесі.

Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT- проектів, інженером-програмістом та ін.

Метою освітньої програми є надання якісної освіти в галузі інформаційних технологій з широким доступом до працевлаштування, підготовка студентів із особливим інтересом до інформаційної проблематики, готових до навчання в магістратурі.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»:

 • Здатність до проектної діяльності в професійній сфері.
 • Здатність будувати і застосовувати моделі для опису об’єктів та процесів.
 • Здатність правильно й повно відображати результати професійної діяльності в техніч­ній та інших документаціях.
 • Здатність проводити аналіз об’єкта проектування та предметної області.
 • Здатність розробляти та застосовувати моделі відображення знань, стратегії логічного виведення технологій і інструментальних засобів побудови інформаційних систем.
 • Здатність використовувати сучасні технології проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення.
 • Здатність проектувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні ІСТ у різних галузях людської  діяльності.
 • Здатність управляти якістю продуктів та сервісів ІСТ.
 • Здатність використовувати математичні та комп’ютерні методи та моделі для аналізу та оптимізації людської діяльності.
 • Здатність використовувати серверні технології створення веб-додатків, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування.
 • Здатність розв’язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів в розподілених системах.

Фахівець ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» може займати наступні первинні посади:

 • Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації).
 • Професіонали в галузі обчислювальних систем.
 • Розробники обчислювальних систем.
 • Професіонали в галузі програмування.
 • Розробники комп'ютерних програм.
 • Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.

Кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Опис спеціалізації Спеціальність дає можливість отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій. Основною метою навчання є підготовка фахівців для розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій, отримання знань із сучасних мов програмування, проектування, розроблення та супровід програмного забезпечення, надання послуг системного аналізу.
Партнери освітньої програми Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Теорія систем і системний аналіз.
 • Алгоритмізація та програмування.
 • Системи автоматизованого проектування.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Імітаційне моделювання в між­народній торгівлі.
 • Архітектура комп’ютера.
 • Проектування інформаційних систем.
 • Управління ІТ-проектами.
 • Організація баз даних та знань.
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Web-технології.
 • Управління динамічними системами.
 • Методи та системи штучного інтелекту.
 • Захист комп’ютерних систем і мереж.
 • Інформаційна безпека.
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності посідають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та інформатики, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук

Контакти

e-mail: kafmat_ta_iit@ukr.net


Кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Спеціальність 126 «Інформаційні системи і технології»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Інформаційні системи і технології
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Опис спеціалізації Теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.
Партнери освітньої програми Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Теорія систем і системний аналіз.
 • Алгоритмізація та програмування.
 • Системи автоматизованого проектування.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Імітаційне моделювання в між­народній торгівлі.
 • Архітектура комп’ютера.
 • Проектування інформаційних систем.
 • Управління ІТ-проектами.
 • Організація баз даних та знань.
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Web-технології.
 • Управління динамічними системами.
 • Методи та системи штучного інтелекту.
 • Захист комп’ютерних систем і мереж.
 • Інформаційна безпека.
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю «Інформаційні системи і технології» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності посідають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та інформатики, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук

Контакти

e-mail: kafmat_ta_iit@ukr.net


Кваліфікаційний рівень МАГІСТР

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Термін навчання: 1 рік 6 місяців

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Магістр
Опис спеціалізації Магістр комп’ютерних наук здійснює професійну діяльність, спрямовану на розробку, модифікацію, експлуатацію, супровід та адміністрування розподілених інформаційних управляючих систем, проектування прикладного забезпечення на основі інформаційних технологій із застосуванням інструментальних засобів.
Партнери освітньої програми Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), транснаціональні корпорації, провідні міжнародні та вітчизняні ІТ-компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Ситуаційне моделювання фінансових ризиків.
 • Інформаційні технології у реінжинірингу бізнес-процесів.
 • Технології комп’ютерного проектування.
 • Інформаційні технології в міжнародних фінансах.
 • Технології створення розподілених баз даних та знань.
 • Корпоративні інформаційні розподілені системи.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Грід-системи та технології хмарних обчислень.
 • Сучасна теорія управління в інформаційних системах.
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності беруть участь у конкурсах з програмування та інформатики, здійснюють презентацію власних продуктів на різних наукових заходах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук

Контакти

e-mail: kafmat_ta_iit@ukr.net


Кваліфікаційний рівень ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Опис спеціалізації Забезпечення теоретичних знань і практичних умінь та навичок самостійного проведення наукової дослідницької діяльності. ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра. Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі інформаційних технологій, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та трансферу технологій.
Дисципліни навчального плану
 • Статистичні методи аналізу та прогнозування.
 • Математичне моделювання в наукових дослідженнях.
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), транснаціональні корпорації, провідні міжнародні та вітчизняні ІТ-компанії.
Можливості працевлаштування

Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, університетах МОН України, наукових центрах та високотехнологічних компаніях, відповідних департаментах і відділах державних адміністрацій різного рівня.

Викладання та навчання Лекції, лабораторні заняття, опрацювання публікацій у провідних фахових виданнях технічного профілю, консультації із викладачами, написання рефератів, підготовка дисертаційної роботи.
Компетентності Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інформаційних технологій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук

Контакти

e-mail: kafmat_ta_iit@ukr.net


ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ


Python

C#

C++

Java

R

MS Excel

MS Access

MS Word

TeXnicCenter

Rational Rose

ERwin

ARIS

AnyLogic

LaTeX

Netcracker


ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДО НАС


Для вступу вам необхідні наступні сертифікати:

 • Українська мова і література;
 • Математика;
 • Фізика або Іноземна мова.

Щоб подати заяву необхідно створити особистий кабінет абітурієнта за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua, потім подати заяву.

Зверніть увагу, що згідно правилам прийому, конкурсний бал може бути помножений на відповідні коефіцієнти.


 


МИ НА КАРТІ


04.02.2016
adv
6759
остання редакція 27.01.2020
41883