logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу

комп'ютерних наук та інформаційних систем

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ОС "ДОКТОР ФІЛОСОІФЇ"

Нормативні документи

Навчальний план 2017

Навчальний план 2020

Освітньо-наукова програма 2017

Освітньо-наукова програма 2020

Робочий навчальний план 2017

Робочий навчальний план 2020

Рецензії на ОНП

Програми

Робочі програми

Елементи навчально-методичного забезпечення дисциплін фахового спрямування

Силабуси:

Іноземна мова академічного спрямування
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інтелектуальний аналіз даних
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація iнтелектуальної власностi
Математичне моделювання в наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна статистика
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Проектування складних систем
Сервіс-орієнтовані технології
Системно-методологічні основи інформаційного простору
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Стохастичне моделювання
Технології аналізу даних
Філософський світогляд ХХІ століття
Філософський світогляд ХХІ століття-2020-2021
Штучний інтелект

Архів


06.04.2020
41883
2179
остання редакція 18.09.2020
443230