logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра іноземної філології та перекладу
logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
img

Головна сторінка

іноземної філології та перекладу

Знання однієї мови дозволяє вам увійти в коридор життя, 
двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі. 

Франк Сміт

 

До уваги студентів!

Презентація вибіркових дисциплін: "Практичний курс другої іноземної мови (німецька/іспанська)" та "Друга іноземна мова" (німецька, французька, польська, новогрецька)

Німецька мова

Новогрецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Польська мова

Латинська мова


Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі


           

                   

Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою й готує фахівців ОС "Бакалавр" за спеціальністю «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»  та
ОС "Магістр" за спеціальністю "Філологія" (спеціалізація "Прикладна лінгвістика". Освітня програма "Лінгводидактика. Англійська мова"; спеціалізація "Прикладна лінгвістика". Освітня програма "Політична лінгвістика. Англійська мова").


Оголошено набір на ОС "Бакалавр"
Спеціалізація "Германські мови та література (переклад включно), перша - англійська"

Освітня програма «Германські мови та література
(переклад включно), перша – англійська»


 

035 «Філологія»
ОС «Магістр»
Спеціалізація «Прикладна лінгвістика»
Освітня програма «Прикладна лінгвістика (політична лінгвістика, англійська мова)»


035 «Філологія»
ОС «Магістр»
Спеціалізація «Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова)»
Освітня програма «Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова)»


Пріоритетні завдання кафедри:

- підготовка висококваліфікованих філологів-перекладачів,
- вдосконалення викладання іноземних мов з урахування загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,
- забезпечення максимальної адаптації мовної підготовки студентів до умов майбутньої діяльності. 

Очолюваний доц. Латигіною А.Г. колектив кафедри спрямовує свої зусилля на удосконалення процесу викладання іноземних мов відповідно до вимог підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних сучасних фахівців. Кафедра першою в Україні створила навчально-методичне забезпечення та перейшла на викладання дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)". Досвідчені викладачі кафедри здійснюють комплексну підготовку студентів до складання міжнародного іспиту IELTS.

На кафедрі викладають такі дисципліни:


- іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька, французька);
- ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька);
- друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, польська);
- латинська мова;
- практична стилістика;
- теорія і практика перекладу;
- практичний курс першої іноземної мови (англійська);
- практичний курс другої іноземної мови (німецька);
- практика перекладу з першої іноземної мови;
- лінгвокраїнознавство;
- стилістика першої іноземної мови;
- вступ до перекладознавства;
- історія першої іноземної мови;
- переклад іноземної комерційної документації;
- семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів.

На кафедрі не тільки здійснюється плідна педагогічна діяльність, але й ведеться активна перекладацька робота, пов’язана з міжнародними зв’язками ДТЕУ. Кафедра бере активну участь у всіх міжнародних проектах, ініційованих ректоратом та випусковими кафедрами. Переважна більшість викладачів кафедри пройшла стажування за кордоном: у Великій Британії, США, Франції, Бельгії, Греції, Німеччині.

Перебуваючи за кордоном, викладачі зібрали оригінальний матеріал, який використали під час написання підручників та посібників з іноземних мов для студентів ДТЕУ.

Сьогодні студенти всіх фахів ДТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з іноземних мов професійного спрямування, створеними викладачами кафедри.

На кафедрі створений Клуб «Lingual English Cafe» (Speaking Club), який працює за наступними секціями:

Секція 1 – «My Way to Success»;
Секція 2 – «Cinema Fans»;
Секція 3 – «Major in Interpreting»;
Секція 4 – «Speak Tour».


20.09.2016
41100
11463
остання редакція 04.07.2022
42224