logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра іноземної філології та перекладу
logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
img

Головна сторінка

іноземної філології та перекладу

"Межі знання мови є межами знання світу"...

 

"You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once".

 

До уваги студентів!

Презентація вибіркових дисциплін: "Практичний курс другої іноземної мови (німецька/іспанська)" та "Друга іноземна мова" (німецька, французька, польська, новогрецька)

Німецька мова

Новогрецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Польська мова

Латинська мова


Профілі кафедри в інформаційно-пошуковій системі та соціальних мережах

                                         


Місія кафедри:

Здійснення освітньої, наукової, міжнародної і соціально-культурної діяльності у справі підготовки лінгвіста нового покоління, що володіє 2-3 іноземними мовами і принципами  їх функціонування у різних сферах мовної комунікації.

Очолюваний доц. Латигіною А.Г. колектив кафедри спрямовує свої зусилля на удосконалення процесу викладання іноземних мов відповідно до вимог підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних сучасних фахівців. Кафедра першою в Україні створила навчально-методичне забезпечення та перейшла на викладання дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)". Досвідчені викладачі кафедри здійснюють комплексну підготовку студентів до складання міжнародного іспиту IELTS.


           

                   

Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою й готує фахівців ОС "Бакалавр" за спеціальністю «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»  та
ОС "Магістр" за спеціальністю "Філологія" (освітні програми: "Прикладна лінгвістика".  "Лінгводидактика. Англійська мова";  "Прикладна лінгвістика".  "Політична лінгвістика. Англійська мова"). 

035 «Філологія»
ОС «Магістр»

Освітня програма «Прикладна лінгвістика. Політична лінгвістика. Англійська мова»


035 «Філологія»
ОС «Магістр»

Освітня програма «Прикладна лінгвістика. Лінгводидактика. Англійська мова
»На кафедрі викладають такі дисципліни:


- іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька, французька);
- ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька);
- друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, польська);
- латинська мова;
- практична стилістика;
- теорія і практика перекладу;
- практичний курс першої іноземної мови (англійська);
- практичний курс другої іноземної мови (німецька);
- практика перекладу з першої іноземної мови;
- лінгвокраїнознавство;
- стилістика першої іноземної мови;
- вступ до перекладознавства;
- історія першої іноземної мови;
- переклад іноземної комерційної документації;
- семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів.

На кафедрі не тільки здійснюється плідна педагогічна діяльність, але й ведеться активна перекладацька робота, пов’язана з міжнародними зв’язками ДТЕУ. Кафедра бере активну участь у всіх міжнародних проектах, ініційованих ректоратом та випусковими кафедрами. Переважна більшість викладачів кафедри пройшла стажування за кордоном: у Великій Британії, США, Франції, Бельгії, Греції, Німеччині.

Перебуваючи за кордоном, викладачі зібрали оригінальний матеріал, який використали під час написання підручників та посібників з іноземних мов для студентів ДТЕУ.

Сьогодні студенти всіх фахів ДТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з іноземних мов професійного спрямування, створеними викладачами кафедри.


ЖИТИ ЯСКРАВО ТА ЦІКАВО - ЦЕ ПО-НАШОМУ!!!

                                         

20.09.2016
41100
11748
остання редакція 22.12.2022
42224