logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра іноземної філології та перекладу
logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
img

Головна сторінка

іноземної філології та перекладу

Знання однієї мови дозволяє вам увійти в коридор життя, 
двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі. 

Франк Сміт

 

До уваги студентів!

Презентація вибіркових дисциплін: "Практичний курс другої іноземної мови (німецька/іспанська)" та "Друга іноземна мова" (німецька, французька, польська, новогрецька)

Німецька мова

Новогрецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Польська мова

Латинська мова


Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі


Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою й готує фахівців за спеціальністю «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», а саме: перекладачів, перекладачів-референтів, перекладачів-редакторів, перекладачів науково-технічної літератури, котрі здійснюватимуть процес усної й письмової комунікації у різних галузях господарства, науки, культури.


Оголошено набір на ОС "Бакалавр"
Спеціалізація "Германські мови та література (переклад включно) перша - англійська"

             

Пріоритетні завдання кафедри:

- підготовка висококваліфікованих філологів-перекладачів,
- вдосконалення викладання іноземних мов з урахування загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,
- забезпечення максимальної адаптації мовної підготовки студентів до умов майбутньої діяльності. 

Очолюваний доц. Латигіною А.Г. колектив кафедри спрямовує свої зусилля на удосконалення процесу викладання іноземних мов відповідно до вимог підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних сучасних фахівців. Кафедра першою в Україні створила навчально-методичне забезпечення та перейшла на викладання дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)". Досвідчені викладачі кафедри здійснюють комплексну підготовку студентів до складання міжнародного іспиту IELTS.

На кафедрі викладають такі дисципліни:


- іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька, французька);
- ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька);
- друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, новогрецька, польська);
- латинська мова;
- практична стилістика;
- теорія і практика перекладу;
- практичний курс першої іноземної мови (англійська);
- практичний курс другої іноземної мови (німецька);
- практика перекладу з першої іноземної мови;
- лінгвокраїнознавство;
- стилістика першої іноземної мови;
- вступ до перекладознавства;
- історія першої іноземної мови;
- переклад іноземної комерційної документації;
- семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів.

На кафедрі не тільки здійснюється плідна педагогічна діяльність, але й ведеться активна перекладацька робота, пов’язана з міжнародними зв’язками КНТЕУ. Кафедра бере активну участь у всіх міжнародних проектах, ініційованих ректоратом та випусковими кафедрами. Переважна більшість викладачів кафедри пройшла стажування за кордоном: у Великій Британії, США, Франції, Бельгії, Греції, Німеччині.

Перебуваючи за кордоном, викладачі зібрали оригінальний матеріал, який використали під час написання підручників та посібників з іноземних мов для студентів КНТЕУ.

Сьогодні студенти всіх фахів КНТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з іноземних мов професійного спрямування, створеними викладачами кафедри.

На кафедрі створений Клуб «Lingual English Cafe» (Speaking Club), який працює за наступними секціями:

Секція 1 – «My Way to Success»;
Секція 2 – «Cinema Fans»;
Секція 3 – «Major in Interpreting»;
Секція 4 – «Speak Tour».

20.09.2016
41100
10338
остання редакція 08.12.2021
42224