logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Новини кафедри


Новини

світової економіки

Викладачі та аспіранти кафедри світової економіки відвідали сучасний бібліотечний комплекс Університету. Жвавий інтерес викликали можливості SMART-бібліотеки як унікального інноваційного центру, а саме зали з можливістю використання новітніх технологій, зали з доступом до повнотекстових електронних ресурсів міжнародних баз даних Scopus.
Сучасні, технологічні, і водночас привітні зали SMART-бібліотеки створюють нові можливості для формування потенціалу розвитку викладачів, аспірантів та студентів.


Протягом 02-03 грудня на факультеті міжнародної торгівлі та права відбулась одна з найважливіших подій новоствореної кафедри світової економіки — захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів англомовної програми навчання за спеціальністю 051 "Економіка", спеціалізацією "Міжнародна економіка".
Головою екзаменаційної комісії виступила Яценко О.М. (Olha Yatsenko), заступник завідувача кафедри, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор. Членами комісії були: Кравець К.П. (Екатерина Кравец), доцент кафедри світової економіки, к.е.н.; Мазаракі Н.А. (Natasha Mazaraki), завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, д.ю.н., доцент; Пурденко О.А. (Елена Пурденко), доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, к.е.н. Секретар – Попова Т.В. (Татьяна Попова) провідний спеціаліст кафедри світової економіки.
Сьогодні до захисту приступило 9 випускників, 8 з яких за результатами комісії отримали найвищий бал – відмінно. Засідання екзаменаційної комісії відвідав декан факультету міжнародної торгівлі та права - Пальчук Петро Миколайович (Петро Пальчук). Особливу увагу прикув до себе студент – Сененко Владислав Сергійович (Vlad Senenko), науковий керівник: Кравець К.П., доцент кафедри світової економіки, к.е.н. Його робота та вміння презентувати були високо відмічені комісією і колегіально оцінені на 95 балів.
Вітаємо наших студентів із успішним захистом ВКР та бажаємо подальших успіхів!!!


16 вересня 2019 р.

A new phase of cooperation with our Japanese colleagues

The Kyiv National University of Trade and Economics (KNUTE) has long-standing relationships with its Japanese partners. For more than 10 years, there have been Japanese language courses organized by teachers at Soka University, that have been completed by several hundreds of our students In this decade. The rector of KNUTE, A.A. Mazaraki, has been an Honorary Professor of that university for many years.

At the invitation of KNUTE, on the initiative of the Head of the World Economy Department Ganna Duginets, Professor Takahashi Tomohiko from the Takushoku University of Tokyo visited the University and gave a lecture on "Features of the Banking System of Japan" for students of  “International Economics”, “Management of Foreign Economic Activities” bachelor programs, as well as “Customs”, “Financial Mediation” master programs, as well as for PhD-students and teachers. The lecture facilitated intellectual dialogue on the relevance of cooperation with Asian countries, while preserving civilizational ties to Europe.

Considering that the Japanese guest professor is also a member of the editorial board of KNUTE’s journal, he had conversations with the vice-rectors Svitlana Melnichenko and Valeriy Say, and discussed potential prospects of further cooperation in an open conversation with the rector, Anatolii Mazaraki.

At Takahashi Tomohiko’s meeting with heads of World Economy and Banking Departments, possibilities of cooperation in specific areas of scientific research were discussed.


05.09.2019
42265
465
остання редакція 17.12.2019
41666