logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторiнка

економічної теорії та конкурентної політики

Сторінки кафедри у Facebook та Instagram Google Академiя.

З питаннями щодо вступу на наші спеціальності звертатись сюди​.

Кафедральний день – середа.


Кафедра економічної теорії та конкурентної політики є однією з базових кафедр університету. Вже понад 30 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання не лише у межах університету, а й у межах країни. Кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та науково-методичними розробками з таких дисциплін, як: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка" та ін. Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як "Економіка України", "Фінанси України", "Банківська справа" тощо.


Кафедра готує фахівців за освітніми програмами:
1. Економіка (спеціальність 051 "Економіка", ОС молодший бакалавр);
2. Економіка галузевих ринків (спеціальність 051 "Економіка", ОС  бакалавр);
3. Менеджмент антимонопольної діяльності (спеціальність 073 "Менеджмент", ОС бакалавр, магістр);
4. Економіка (спеціальність 051 "Економіка" ОС доктор філософії).

Економіка (спеціальність 051 "Економіка", ОС молодший бакалавр)

Детально інформацію по спеціальності "Економіка"можна переглянути у Інформаційному пакеті:


Економіка галузевих ринків (спеціальність 051 "Економіка", ОС  бакалавр)

Особливості програми. Поглиблене вивчення системи організації товарних й галузевих ринків, стратегій поведінки ринкових гравців. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та галузевих органів державної влади. Залучення відомих фахівців у сфері галузевої політики до навчального процесу.

Посади: ринковий аналітик; інспектор; економіст; економічний радник; економіст- аналітик; консультант з економічних питань; економіст з праці; економіст по плануванню галузевих виробництва; спеціаліст з бюджетного планування; фахівець з питань ціноутворення; начальник планово-економічного відділу; керівник підприємства; спеціаліст зі стратегічного планування; консультант з ефективності підприємництва тощо.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті:  

«Економіка галузевих ринків» освітній ступінь «бакалавр».

Менеджмент антимонопольної діяльності (спеціальність 073 "Менеджмент", ОС бакалавр, магістр)

Особливості програми. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та органів державної влади, насамперед Антимонопольного комітету України. Залучення відомих фахівців у сфері конкурентної політики до навчального процесу.

Посади: експерт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті: «Менеджмент антимонопольної діяльності» освітній ступінь «бакалавр».

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті: «Менеджмент антимонопольної діяльності» освітній ступінь «магістр».


Економіка (спеціальність 051 "Економіка" ОС доктор філософії)Основний фокус освітньої програми: створення нового знання у галузі економіки, оновлення методології економічного аналізу, розробки на цій основі практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, організацій, установ, а також підвищення ефективності економічної політики держави в цілому.


Посади: викладач університетів та закладів вищої освіти, професіонал державної служби, економіст, керівник економічного підрозділу, науковий співробітник.


При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 14 викладачів, у т.ч.: 5 професорів, 8 доцентів, 1 ст.викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.06.2013
chronon
12698
остання редакція 03.09.2021
41046