logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Головна сторiнка

економічної теорії та конкурентної політики

Сторінки кафедри у Facebook та Instagram Google Академiя.

З питаннями щодо вступу на наші спеціальності звертатись сюди​.

Кафедральний день – середа.


Кафедра економічної теорії та конкурентної політики є однією з базових кафедр університету. Вже понад 30 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання не лише у межах університету, а й у межах країни. Кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та науково-методичними розробками з таких дисциплін, як: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка" та ін. Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як "Економіка України", "Фінанси України", "Банківська справа" тощо.


Кафедра готує фахівців за освітніми програмами:
1. Економіка (спеціальність 051 "Економіка", ОС молодший бакалавр);
2. Економіка галузевих ринків (спеціальність 051 "Економіка", ОС  бакалавр);
3. Менеджмент антимонопольної діяльності (спеціальність 073 "Менеджмент", ОС бакалавр, магістр);
4. Економіка (спеціальність 051 "Економіка" ОС доктор філософії).

Економіка (спеціальність 051 "Економіка", ОС молодший бакалавр)

Детально інформацію по спеціальності "Економіка"можна переглянути у Інформаційному пакеті:


Економіка галузевих ринків (спеціальність 051 "Економіка", ОС  бакалавр)

Особливості програми. Поглиблене вивчення системи організації товарних й галузевих ринків, стратегій поведінки ринкових гравців. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та галузевих органів державної влади. Залучення відомих фахівців у сфері галузевої політики до навчального процесу.

Посади: ринковий аналітик; інспектор; економіст; економічний радник; економіст- аналітик; консультант з економічних питань; економіст з праці; економіст по плануванню галузевих виробництва; спеціаліст з бюджетного планування; фахівець з питань ціноутворення; начальник планово-економічного відділу; керівник підприємства; спеціаліст зі стратегічного планування; консультант з ефективності підприємництва тощо.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті:  

«Економіка галузевих ринків» освітній ступінь «бакалавр».

Менеджмент антимонопольної діяльності (спеціальність 073 "Менеджмент", ОС бакалавр, магістр)

Особливості програми. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та органів державної влади, насамперед Антимонопольного комітету України. Залучення відомих фахівців у сфері конкурентної політики до навчального процесу.

Посади: експерт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті: «Менеджмент антимонопольної діяльності» освітній ступінь «бакалавр».

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті: «Менеджмент антимонопольної діяльності» освітній ступінь «магістр».


Економіка (спеціальність 051 "Економіка" ОС доктор філософії)Основний фокус освітньої програми: створення нового знання у галузі економіки, оновлення методології економічного аналізу, розробки на цій основі практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, організацій, установ, а також підвищення ефективності економічної політики держави в цілому.


Посади: викладач університетів та закладів вищої освіти, професіонал державної служби, економіст, керівник економічного підрозділу, науковий співробітник.


При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 14 викладачів, у т.ч.: 5 професорів, 8 доцентів, 1 ст.викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.06.2013
chronon
12700
остання редакція 03.09.2021
41046