logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Корисна інформація

економічної теорії та конкурентної політики

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

СТУДЕНТАМ І-ІІ КУРСІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ «ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ» та «МАКРОЕКОНОМІКУ»

Шановні студенти! Постійне Ваше звертання до статистичних матеріалів та їх знання дозволить Вам більш глибоко і творчо вивчити економічні навчальні дисципліни, правильно оцінювати соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні.

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовий внутрішній продукт (за СНР-2008) (у фактичних цінах), млрд. грн.

544,2

720,7

948,1

913,3

1082,6

1302,1

1408,9

1522,7

1586,9

1988,5

2383,2

2983,9

3558,7

3974,6

2

Індекс валового внутрішнього продукту (% до попереднього року)

107,3

107,9

102,3

85,2

104,1

105,2

100,2

100,1

93,2

90,2

102,3

102,9

119,2

104,6

3

Кількість постійного населення (на кінець року), млн.

46,9

46,6

46,4

46,1

46,0

45,8

45,6

45,6

45,4

42,9

42,8

42,6

42,2

41,9

4

Кількість зайнятих (у віці 15-70 років), млн.

20,7

20,9

20,9

20,2

20,2

20,3

20,3

20,4

18,3

16,4

16,3

16,2

16,1

16,6

5

Індекс споживчих цін (темп інфляції), %

109,1

112,8

125,2

115,9

109,4

108,0

100,6

100,5

124,9

143,3

112,4

113,7

109,8

104,1

6

Доходи Зведеного бюджету, млрд. грн.

171,8

219,9

297,9

273,0

314,5

398,6

445,5

442,7

456,1

652,0

782,9

1017,0

928,1

998,3

7

Дефіцит Зведеного бюджету, млрд. грн.

3,7

7,7

14,1

37,3

64,7

23,1

50,8

64,7

72,0

30,9

54,8

42,1

59,3

78,0

8

Експорт товарів і послуг, млрд. дол. США

45,9

58,3

78,7

49,3

63,2

82,2

82,4

76,5

64,1

46,8

45,1

52,6

59,0

45,9

9

Імпорт товарів і послуг, млрд. дол. США

48,8

65,6

92,0

50,6

66,2

88,8

91,4

84,6

60,8

43,0

44,6

55,1

70,5

55,3

10

Сальдо зовнішньоторговельного балансу, млрд. дол. США

-2,9

-7,3

-13,3

-1,3

-3

-6,6

-9,0

-8,1

3,3

3,8

0,5

-2,5

-11,5

-9,4

11

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн.

1041

1351

1806

1906

2239

2633

3026

3265

3480

4195

5183

7104

10573

10497

12

Мінімальна заробітна плата працівників на кінець періоду, грн.

400

515

605

869

941

1073

1134

1147

1218

1378

1600

3200

3723

5000

13

Рівень безробіття населення, % (за методологією МОП)

6,8

6,4

6,4

8,8

8,1

7,9

7,5

7,6

9,3

9,1

9,3

9,5

8,8

8,2

14

Оптовий товарооборот, млрд. грн.

631,2

812,2

998,6

817,5

993,7

1107,3

1093,3

1074,7

987,9

1244,2

1556,0

1908,6

2195,7

2322,2

15

Роздрібний товарооборот, млрд. грн.

130,0

178,2

246,9

231,0

280,9

350,1

405,1

433,1

438,3

487,6

556,0

587,8

667,0

793,5

17.09.2014
Vita
2283
остання редакція 11.01.2021
433884