logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Головна

світової економіки

 


"Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може."
Маргарет Тетчер

Навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр» здійснюється українською та англійською мовами викладання


Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
 на основі повної загальної середньої освіти

Більше про освітню програму "Міжнародна економіка" (Бакалавр)
Більше про освітню програму "Міжнародний бізнес" (Бакалавр)
Більше про освітню програму "Міжнародна торгівля" (Бакалавр)

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Поєднання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти з практикою у вітчизняних та міжнародних компаніях, державних та недержавних органах регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародних торговельних організацій. Формування у здобувачів вищої освіти hardskills (професійних навичок) та soft skills (неспеціалізованих, надпрофесійних навичок) на базі Центру бізнес-тренінгів. 

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Інформаційні технології в міжнародній економічній діяльності

6

Іноземна мова за професійним спрямуванням

24

Історія міжнародної торгівлі

6

Зовнішня політика України

6

Теорія держави і права

6

Статистика

6

Міжнародне публічне і приватне право

6

Дипломатична та консульська служба

6

Макроекономіка

6

Мікроекономіка

6

Міжнародні економічні відносини

6

КР з міжнародних економічних відносин

Міжнародне торговельно-економічне право

12

Системи міжнародної торговельно-економічної інформації

6

Економіка підприємства

6

Міжнародна логістика

6

Іноземна мова спеціальності

12

Міжнародна торгівля

6

КР з міжнародної торгівлі

Міжнародний бізнес

4,5   

Митна справа

4,5

Міжнародний маркетинг

6

Практичний курс "Бізнес-симуляція"

9

Міжнародна торгівля в сфері робіт та послуг

6

Вибіркові дисципліни

Безпека життя

6

Діловий протокол та етикет

6

Друга іноземна мова

6

Експертні системи

6

Торговельний менеджмент

6

Електронна торгівля

6

Етика бізнесу

6

Європейська інтеграція

6

Міжнародна виставкова діяльність

6

Історія України

6

Логіка

6

Фінанси зарубіжних корпорацій

6

Інтелектуальна власність в міжнародній торгівлі

6

Публічні закупівлі в міжнародній торгівлі

6

Міжнародні відносини та світова політика

6

Міжнародний туризм

6

Міжнародна торгівля в машинобудівній сфері

6

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

6

Облік та оподаткування

6

Організація зовнішньоторговельних операцій

6

Право ЄС

6

Право Світової організації торгівлі

6

Психологія бізнесу

6

Політологія

6

Релігієзнавство

6

Світова культура

6

Соціологія

6

Світовий ринок товарів та послуг

6

Товарна номенклатура ЗЕД

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6

Філософія

6

Цивільне і комерційне право

6

Web-дизайн і Web-програмування

6

Міжнародна торгівля паливно-енергетичними товарами

6

Міжнародна торгівля в сфері військово-промислового комплексу

6

Міжнародна торгівля в IT сфері

6

Міжнародна торгівля в аграрній сфері

6

Міжнародна торгівля в гірничо-металургійній сфері

6

На підставі положень ст.62 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі можуть вибирати навчальні дисципліни з інших освітніх програм[1]

6

 Більше про освітню програму "Міжнародний маркетинг" (Бакалавр) 

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Практична підготовка 1 та практична підготовка 2 на третьому та на четвертому роках навчання; наявність варіативної компоненти професійно орієнтованих дисциплін впродовж всіх років навчання; поглиблене вивчення двох іноземних мов, освоєння спеціалізованих комп’ютерних програм з аналізу даних маркетингових досліджень.

Формування у здобувачів вищої освіти hardskills (професійних навичок) та soft skills (неспеціалізованих, надпрофесійних навичок) на базі Центру бізнес-тренінгів.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Інформаційні технології в міжнародній економічній діяльності

6

Іноземна мова за професійним спрямуванням

24

Історія міжнародної торгівлі                                                            

6

Зовнішня політика України

6

Теорія держави і права        

6

Статистика

6

Міжнародне публічне і приватне право

6

Дипломатична та консульська служба

6

Макроекономіка  

6

Мікроекономіка

6

Міжнародні економічні відносини

6

КР з міжнародних економічних відносин

Міжнародне торговельно-економічне право

12

Системи міжнародної торговельно-економічної інформації

6

Економіка підприємства

6

Міжнародна логістика

6

Іноземна мова спеціальності

12

Міжнародний маркетинг

6

КР з міжнародного маркетингу

PR в системі міжнародного маркетингу

4,5   

Міжнародний бізнес

4,5

Міжнародна торгівля в сфері робіт та послуг

6

Маркетингові інформаційні системи

6

Практичний курс “Бізнес-симуляція”

9

Вибіркові дисципліни

Безпека життя

6

Діловий протокол та етикет

6

Діджитал маркетинг в міжнародних відносинах

6

Друга іноземна мова

6

Економіка України

6

Економічний аналіз

6

Електронна торгівля

6

Етика бізнесу

6

Європейська інтеграція

6

Історія України

6

Логіка

6

Митна справа

6

Міжнародна виставкова діяльність

6

Міжнародна торгівля в IT сфері

6

Міжнародна торгівля в сфері військово-промислового комплексу

6

Міжнародна торгівля в аграрній сфері

6

Міжнародна торгівля в гірничо-металургійній сфері

6

Міжнародний аудит                            

6

Міжнародний туризм

6

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Міжнародні відносини і світова політика

6

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

6

Облік та оподаткування

6

Організація зовнішньоторговельних операцій

6

Право ЄС

6

Право Світової організації торгівлі

6

Психологія бізнесу

6

Політологія

6

Реклама в системі міжнародного маркетингу

6

Релігієзнавство

6

Світова культура

6

Соціологія

6

Світовий ринок товарів та послуг

6

Товарна номенклатура ЗЕД

6

Торговельний маркетинг

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6

Філософія

6

Цивільне і комерційне право

6

Web-дизайн і web-програмування

6

На підставі положень ст.62 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі можуть вибирати навчальні дисципліни з інших освітніх програм [1]

6

 Більше про освітню програму "Міжнародні відносини та економічна дипломатія" (Бакалавр)

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ТА ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ»

Освітній ступінь

Бакалавр

Тривалість навчання 3 роки 10 місяців

Особливості освітньої програми

  • Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері міжнародних відносин та дипломатії економічного спрямування;
  • Вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання, в тому числі іноземної мови міжнародних документів та теорії і практики перекладу переговорів;
  • Вивчення другої іноземної мови на вибір здобувача вищої освіти протягом двох років. 
  • Можливість обрання дисциплін іноземною мовою викладання;
  • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотиритижнева прак­тична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах різної форми власності, в бізнес структурах, в міністерствах і відомствах, представництвах міжнародних організацій та фондах.
  • Викладання дисциплін професійного спрямування досвідченими дипломатами.
  • Регулярні лекції, майстер-класи, тренінги іноземних фахівців.
  • Можливість виїзду на навчання за кордон за програмами академічної мобільності.

 

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

[1] Процедура формування індивідуальної освітньої траекторії регулюється Положенням про організацію освітнього процесу студентів URL: https://knute.edu.ua/file/MjkwNQ==/691e00fb456825935001f75ec419273c.pdf 


 

 Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр»

Більше про спеціалізацію "Глобальний маркетинг" (Магістр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародна економіка" (Магістр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародний бізнес" (Магістр)

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці)

Особливості освітньої програми

Розширення варіативної складової за рахунок прикладних дисциплін, спрямованих на розвиток компетентностей при здійсненні міжнародної економічної діяльності в умовах невизначеності глобального бізнес середовища

Забезпечення комплексного характеру знань та вмінь у сфері міжнародних економічних відносин за рахунок дисциплін організаційно-управлінського, економічного, аналітичного, правового спрямування.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Міжнародний менеджмент

6

Транснаціональне торгове право

6

Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації

6

Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі

6

Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі

9

Митні процедури

6

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

6

Вибіркові дисципліни

Альтернативні способи вирішення спорів

6

Антикризовий менеджмент в міжнародному бізнесі

6

Бізнес-інжиніринг

6

Глобальні ланцюги вартості

6

Економічна діагностика підприємства

6

Корпоративне управління в міжнародних компаніях

6

Міжнародна безпека

6

Міжнародне фінансове право

6

Міжнародний екологічний менеджмент

6

Міжнародний комерційний арбітраж

6

Міжнародні стратегії економічного розвитку

6

Методологія наукових досліджень

6

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

6

Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі

6

Статистичні методи прогнозування в міжнародному бізнесі

6

Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі

6

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

6

Більше про спеціалізацію "Cвітова торгівля" (Магістр)
 


Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня Ph.D.

Код Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
29 Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

  1. Фахове вступне випробування (програма вступних іспитів)
  2. Вступний іспит з іноземної мови

 

051 «ЕКОНОМІКА»

Освітня програма «Міжнародна економіка»

("Бакалавр","Магістр"/ англомовні програми «Бакалавр», «Магістр»)

Цікавишся економікою та економічними процесами, хочеш дізнатися, що таке мікро та макро рівень економіки, щодня спостерігаєш за новинами на фондовому ринку, тоді саме ця спеціальність є ідеальною для тебе. Фахівець у сфері міжнародної економіки може аналізувати процеси, які впливають на економічний розвиток держав, здійснювати оцінку ефективності економічного співробітництва держав в глобалізованому світі, та надавати  прогнози щодо подальшого економічного зростання як окремих держав так і регіонів.

Навчаємо: розробляти й обґрунтувати стратегії міжнародної діяльності підприємства; досліджувати міжнародні фінансові та товарні ринки; проводити міжнародні валютні операції; складати платіжні і розрахункові баланси; проводити облік зовнішньоторговельних операцій; аналізувати тенденції розвитку світового господарства.

Наші випускники обіймають наступні посади: експерт з питань зовнішньої торгівлі; фахівець-аналітик на вітчизняних та закордонних підприємствах; керівник економічного/ фінансового/ зовнішньоторговельного відділу/ департаменту  міністерств та відомств; керівник комерційного відділу підприємств; експерт або консультант із зовнішньоекономічних питань, GR-менеджер, журналіст-блогер з міжнародних питань, експерт-урбаніст з питань залучення міжнародних інвестицій для потреб територій/міст.

291  «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

Освітня програма «Міжнародні відносини та економічна дипломатія»  ("Бакалавр")

Ти мрієш подорожувати, вивчати економіку та соціокультурні особливості різних держав світу? Мрієш стати фаховим дипломатом, який на найвищому рівні зможе проводити торговельно-економічні  переговори, вільно орієнтуватись в тонкощах міжнародних комунікацій, дипломатичного протоколу та етикету? Обирай нашу нову освітню програму! Ти станеш першим, хто пройде шляхом вивчення міжнародних відносин та економічної дипломатії в одному з найкращих університетів України. Зі своєї сторони, ми забезпечимо можливості вивчення декількох іноземних мов та викладання дисциплін фаховими дипломатами!

Що я буду вміти? Вільно орієнтуватись у особливостях міжнародних відносин у світі, володіти знаннями з профільних економічних та правових дисциплін, професійно володіти декількома іноземними мовами.  

Ким я можу стати?  аташе, віце-консул, секретар дипломатичного агентства, дипломатичний агент, помічник експерта із зовнішньополітичних питань країн/регіонів, помічник політичного оглядача, консультант із зовнішньополітичних питань держав/регіонів,  фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, спеціаліст державної служби, консультант із суспільно-політичних питань.


292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Освітня програма "Міжнародний бізнес» ("Бакалавр", "Магістр")

Хочеш мати власний бізнес, але не плануєш обмежуватися кордонами однієї держави, тоді фахівець у сфері міжнародного бізнесу – це твоє. Обравши освітню програму «Міжнародний бізнес» ти навчишся планувати, організовувати та контролювати транскордонну бізнес-діяльність компанії,  оцінювати ризики виходу компанії на зовнішні ринки, аналізувати світові бізнес тенденції, особливості ведення бізнесу в різних державах.

Наші випускники обіймають наступні посади: бізнес-аналітик; фахівець з розробки/супроводження бізнес-проєктів; експерт з питань зовнішньоекономічної діяльності; фахівець-аналітик на вітчизняних та закордонних підприємствах; керівник економічного/зовнішньоекономічного відділу/ департаменту  міністерств та відомств; керівник комерційного відділу вітчизняних та іноземних підприємств; GR-менеджер, журналіст-блогер з міжнародних питань, експерт з питань залучення міжнародних інвестицій.


Освітня програма «Міжнародна торгівля» ("Бакалавр")

Полюбляєш шопінг і намагаєшся зрозуміти, як закордонний товар потрапляє на полиці наших магазинів, або хочеш навчитися заробляти продаючи свій товар за межі України,  щодня чуєш з екранів телевізора про підвищення цін на імпортні товари і не можеш зрозуміти чому? Вступай на освітню програму «Міжнародна торгівля» та стань фахівцем, який не тільки знає про все це, але й зможе заробляти на цьому гроші, працюючи торговельним брокером, агентом з комерційних послуг, торговельним посередником, біржовим агентом та брокером.

Наші випускники обіймають посади керівників виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівників малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі, менеджерів в оптовій торгівлі, посередництві у торгівлі, дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій, технічних та торговельних представників, закупників, агентів клірингу (обмінних товарних операцій), агентів з комерційних послуг та торговельних брокерів.

Освітня програма «Міжнародний маркетинг» ("Бакалавр")

Хочеш дізнатися, який зв'язок між попитом і пропозицією? Як зробити так, що товар пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайшов свій шлях до кінцевого споживача навіть за кордоном? Які маркетингові стратегії обирають найбільші компанії світу? Саме освітня програма «Міжнародний маркетинг» надасть тобі відповіді на всі та інші запитання, адже міжнародний маркетинг, є не просто спеціальністю, це є певний образ мислення, підхід до ухвалення виробничих рішень з позиції якнайповнішого задоволення вимог іноземних споживачів.  Навчаючись за освітньою програмою «Міжнародний маркетинг» ти навчишся управляти операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю підприємств, розробляти й оцінювати ефективність маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; організовувати маркетинговий супровід виходу вітчизняного товару на зарубіжні ринки.

Наші випускники обіймають посади керівників міжнародних та вітчизняних компаній на рівні підрозділів маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю; менеджерів зі збуту на зовнішніх ринках, із соціальної та корпоративної відповідальності, із комунікаційних технологій.

Освітня програма «Світова торгівля» ("Магістр")

Освітня програма  «Світова торгівля», спрямована на формування практичних навичок, які необхідні аналітикам і експертам, чия діяльність пов'язана з міжнародними торговельно-економічними відносинами на багатосторонньому рівні. Тут ти навчишся аналізувати і застосовувати на практиці інструментарій сучасної міжнародної торговельної політики,  отримаєш навички ведення торговельних переговорів в світовій економіці, що дозволить стати  представником України в міжнародних торговельно-економічних організаціях, а також спеціалістом економічного відділу в рамках дипломатичного представництва України за кордоном.

Наші випускники обіймають посади в органах дер­жав­ної виконавчої влади, дер­жавної служби, фінансових, бухгалтерських, еконо­мічних, юридичних та адміністративних підрозділах у сфері зовнішньої торгівлі.

075 "МАРКЕТИНГ"

Освітня програма "Глобальний маркетинг"  ("Магістр")

Ця унікальна освітня програма підготує тебе до роботи у сфері маркетингу та комунікацій, які постійно змінюються та трансформуються в умовах глобалізації та діджиталізації світової економіки. Тут ти навчишся аналізувати і застосовувати на практиці інноваційний інструментарій маркетингу та визначати регіональні особливості креативного середовища організацій, здобудеш ключові навички щодо використання методів глобального брендингу у реальному та віртуальному середовищах.

Що я буду вміти? Застосовувати у практичній діяльності знання з найновіших методів і механізмів маркетингу; проводити дослідження у сфері глобального маркетингу; розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації на національному та зарубіжних ринках.

 Ким я можу стати? директор з маркетингу, комерційний директор, начальник відділу збуту (маркетингу), начальник комерційного відділу; керівник підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю, керівник проектів, менеджер зі збуту на зовнішніх ринках; фахівець з розвитку бренду; digital-маркетолог; фахівець із зв'язків із громадськістю та пресою. 

05.09.2019
42265
5432
остання редакція 15.01.2024
487003