logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
Кафедра дизайну та інжинірингу
logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
img

Навчальний процес

дизайну та інжинірингу


Кафедру, яка мала назву "Устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування", було створено у 1968 р. У 1997 р. в результаті об’єднання кафедр устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування та загальнотехнічних дисциплін і фізики утворено кафедру інженерно-технічних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри, маючи загальновизнаний досвід розробки та впровадження новітніх навчальних технологій, забезпечують високий рівень підготовки фахівців.

Кафедра інженерно-технічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців на факультетах:

 • ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;
 • ​товарознавства та маркетингу;
 • інформаційних технологій;
 • економіки, менеджменту та права;
 • фінансів та банківської справи;
 • міжнародної торгівлі та права.

У навчальному процесі задіяні такі сучасні лабораторії: 

 • лабораторія систем автоматизованого проектування з 16 комп’ютерами та інтерактивною дошкою;
 • лабораторія інтегрованих систем управління бізнес-процесами, в якій встановлена система "D2 System",
  що в автоматизованому режимі може забезпечити керування закладами ресторанного господарства, а також система "SMarket" для ведення автоматизованого обліку в підприємствах торгівлі;
 • лабораторія фізики, яка оснащена цифровим універсальним вимірювальним приладом та комплектом програмного забезпечення "Мультимедійна навчальна лабораторія ІТМ";
 • лабораторія теплового та холодильного устаткування з інтерактивною дошкою;
 • лабораторія дизайну HoReCa.
  


 

Наша кафедра є випусковою за спеціалізацією "Дизайн" (ступінь бакалавр) і ми пропонуємо ретельно сплановану освітньо-професійну програму, які відповідає державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн".
Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння у царині дизайну та його місці у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення, саморозвитку та творчих навичок.  Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє використати потенціал інших галузей знань і отримати глибинні знання у суміжних сферах діяльності.Докладніше...

Студенти, що опановують дисципліни, які викладаються на кафедрі, особливо випускники факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, набувають компетентностей:

в управлінській діяльності:
- розроблення організаційно-технічних та економічних заходів стосовно поліпшення стану умов праці на робочих місцях;
- раціоналізації технологічних та управлінських процесів у готельно-ресторанних і туристично-рекреаційних комплексах.
в інженерній діяльності:
- будови, принципу дії, потужності і продуктивності технологічного устаткування готелів, ресторанів і туристично-рекреаційних комплексів;
- функціонування інженерних комунікацій будівель (водо- і газопостачання, опалення, електропостачання, зв’язок).
в проектній діяльності:
- раціонального підбору технологічного устаткування залежно від його призначення і типу приміщень;
- розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів і проектно-кошторисної документації;
- розроблення просторових рішень закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог і сучасних дизайнерських концепцій.
в технологічній діяльності:
- виробництва кулінарної продукції відповідно до технологічних і санітарно-гігієнічних вимог;
- створення технологічних і калькуляційних карт на розроблену продукцію.

З метою інтенсифікації викладання дисциплін на кафедрі впроваджуються активні форми й методи навчання, широко використовується рейтингова оцінка успішності студентів. Навчально-методичні видання, підготовлені викладачами кафедри, користується попитом і в інших навчальних закладах України. Також викладачів кафедри запрошують у якості експертів для передач на радіо і телебаченні.

На кафедрі викладаються дисципліни: Інжиніринг будівельДизайнУстаткування закладів ресторанного господарстваУстаткування закладів туристично-рекреаційного комплексуТорговельне обладнанняПроектування готелів і курортівПроектування закладів ресторанного господарстваПроектування готелів, Проектування крафтових виробництв, Процеси та апарати харчових виробництвФізичні методи дослідженняЕлектротехнікаЗасоби вимірюванняБезпека життяІнженерна та комп’ютерна графікаСистеми автоматизованого проектуванняАрхітектура та дизайн, Технічні засоби митного контролюФізика, Обладнання підприємств легкої промисловості, Обладнання підприємств харчової промисловості.

Дисципліна «Безпека життя». Посилання на мережеву папку на GDisk з усім методичними та інтерактивними матеріалами:
                                                     https://drive.google.com/folderview?id=1IgU6QPUgj4-zId5x8tED1ILRjnVB14zJ

Дисципліна «Електротехніка». Посилання на мережеву папку на GDisk з усім методичними та інтерактивними матеріалами:
                                                      https://drive.google.com/folderview?id=1uGojNOZmke8k-gU8o2QRzlfdO2ChVfvG

Дисципліна «Технічні засоби митного контролю». Посилання на мережеву папку на GDisk з усім методичними та інтерактивними матеріалами:                              https://drive.google.com/folderview?id=1RNEZeusstLm_2NRw5viH9Otbij20DJUg

Дисципліна «Охорона праці». Посилання на мережеву папку на GDisk з усім методичними та інтерактивними матеріалами:
                                                      https://drive.google.com/folderview?id=1RnRfwOy3RajLpFXxzzUIwU5JaXhoS_zP

Дисципліна «Устаткування туристично-рекреаційних копплексів». Посилання на мережеву папку на GDisk з усім методичними та інтерактивними матеріалами:    https://drive.google.com/folderview?id=1TzZCeGYs99vcKOSH_GoXhONZyAFMtiJq

05.03.2014
annzo
4220
остання редакція 09.04.2021
3008