logo
Кафедра дизайну, інжинірингу та землеустрою
Кафедра дизайну, інжинірингу та землеустрою
logo
Кафедра дизайну, інжинірингу та землеустрою
img

Навчальний процес

дизайну, інжинірингу та землеустрою


Кафедру, яка мала назву "Устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування", було створено у 1968 р. У 1997 р. в результаті об’єднання кафедр устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування та загальнотехнічних дисциплін і фізики утворено кафедру інженерно-технічних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри, маючи загальновизнаний досвід розробки та впровадження новітніх навчальних технологій, забезпечують високий рівень підготовки фахівців.

 

У навчальному процесі задіяні такі сучасні лабораторії: 

  • лабораторія систем автоматизованого проектування з 16 комп’ютерами та інтерактивною дошкою;
  • лабораторія рисунку та живопису,
  • лабораторія макетування і моделювання,
  • лабораторія інтегрованих систем управління бізнес-процесами, в якій встановлена система "D2 System",
    що в автоматизованому режимі може забезпечити керування закладами ресторанного господарства, а також система "SMarket" для ведення автоматизованого обліку в підприємствах торгівлі;
  • лабораторія фізики, яка оснащена цифровим універсальним вимірювальним приладом та комплектом програмного забезпечення "Мультимедійна навчальна лабораторія ІТМ";
  • лабораторія електротехніки;
  • лабораторія дизайну HoReCa.
  


 

Наша кафедра є випусковою за спеціалізацією "Дизайн" (ступінь бакалавр) і ми пропонуємо ретельно сплановану освітньо-професійну програму, які відповідає державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн".
Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння у царині дизайну та його місці у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення, саморозвитку та творчих навичок.  Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє використати потенціал інших галузей знань і отримати глибинні знання у суміжних сферах діяльності.