logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Гаранти освітніх прогам

світової економіки

Склад груп забезпечення спеціальностей, які відповідають за виконання освітніх програм

за спеціальностями КНТЕУ на 2020/21 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Освітня програма – Міжнародна економіка

Рівень вищої освіти: 2

Гарант освітньої програми:

1

Кудирко Людмила Петрівна

к.е.н., проф.

професор кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Самсонова Лілія Валеріївна

к.е.н.

старший викладач кафедри світової економіки

Освітня програма – Міжнародна економіка (англійською мовою викладання)

Рівень вищої освіти: 2

Гарант освітньої програми:

1

Кравець Катерина Петрівна

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

2

Саркісян Лариса Геворгівна

к.е.н.

доцент кафедри світової економіки

Освітня програма – Міжнародна економіка

Рівень вищої освіти: 1

Гарант освітньої програми:

1

Бохан Аліна Василівна

д.е.н., доц.

професор кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Ладиченко Катерина Ільївна

к.е.н., доц.

Доцент кафедри світової економіки

Освітня програма – Міжнародна економіка (англійською мовою викладання)

Рівень вищої освіти: 1

Гарант освітньої програми:

1

Шнирков Олександр Олександрович

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Залізнюк Вікторія Петрівна

к.е.н. доктор з держ управ,

доцент кафедри світової економіки

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти: 3

Член робочої групи забезпечення спеціальності:

1

Дугінець Ганна Володимирівна

д.е.н., доц.

Завідувач кафедри світової економіки

2

Калюжна Наталія Геннадіївна

д.е.н., проф.

професор кафедри світової економіки

Освітня програма  Світова торгівля

Рівень вищої освіти: 2

Гарант освітньої програми:

1

Дугінець Ганна Володимирівна

д.е.н., доц.

Завідувач кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Осика Сергій Григорович

к. юр. н.

професор кафедри світової економіки

Освітня програма Міжнародний бізнес

Рівень вищої освіти: 2

Гарант освітньої програми:

1

Калюжна Наталя Геннадіївна

д.е.н., проф.

професор кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Гринюк Наталія Андріївна

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

Освітня програма – Міжнародний бізнес

Рівень вищої освіти: 1

Гарант освітньої програми:

1

Лежепьокова Вікторія Геннадіївна

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Новак Олена Володимирівна

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

Освітня програма Міжнародна торгівля

Рівень вищої освіти: 1

Гарант освітньої програми:

1

Олейніков Юрій Олександрович

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Федун Ігор Леонідович

д.е.н., доц.

професор кафедри світової економіки

Освітня програма – Міжнародний маркетинг

Рівень вищої освіти: 1

Гарант освітньої програми:

1

Сай Дар’я Валеріївна

к.е.н., доц.

доцент кафедри світової економіки

Члени групи:

2

Карпенко Марина Олександрівна

к.е.н.

доцент кафедри світової економіки

25.10.2019
41666
1184
остання редакція 02.12.2020
453766