logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Методична робота

світової економіки

Підготовка методичного забезпечення дисциплін навчальних планів, передусім програм, робочих програм, здійснюється згідно з планом видань університету з метою удосконалення змісту і методів навчання.

У структурі науково-методичних видань переважають навчальні посібники, опорні конспекти, методичні рекомендації до самостійної роботи, кейси, практикуми. Усі методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та Положення про організацію навчального процесу в КНТЕУ.
Здійснюється постійний моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Постійно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, інформаційного банку тематики випускних кваліфікаційних та курсових робіт за професійно-орієнтованими дисциплінами.
Пріоритетними напрямами інноваційного удосконалення навчального процесу на кафедрі міжнародних економічних відносин відповідно до вимог кредитно-рейтингової системи є:
- використання на лекційних заняттях опорних конспектів;
- впровадження комп’ютерних методів контролю знань;
- підготовка електронних підручників;
- візуальне супроводження лекцій;
- розв’язання ситуаційних завдань, виконання індивідуальних завдань;
- ділові ігри;
- робота за методами малих груп;

- робота у системі дистанційного навчання КНТЕУ.

Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню виконання випускних кваліфікаційних робіт; постійно поновлюється інформаційний банк тем випускних кваліфікаційних робіт та об’єктів дослідження. Результати апробуються на науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах, публікуються у спецвипусках журналу "Вісник КНТЕУ".

Відповідальні за навчальні дисципліни кафедри

№ з/п

Назва дисципліни

Кредити ЄКТС

Відповідальні

1.

 PR в системі міжнародного маркетингу

PR in the international marketing system

6

Корж М.В.

2.

 Дипломатична та консульська служба

Diplomatic and Consular service

6

Бохан А.В.

3.

 Європейська інтеграція

European integration

6

Дугінець Г.В

4.

 Зовнішня політика України

Foreign Policy of Ukraine

6

Дугінець Г.В

5.

Інформація в міжнародній торгівлі

Information in international thade

6

6.

 Корпоративні комунікації в системі міжнародного маркетингу

Corporate communications in the international marketing system

6

Корж М.В.

7.

 Кроскультурний маркетинг

Cross cultural marketing

6

Севрук І.М. Карпенко М.О.

8.

 Маркетингові дослідження на міжнародих ринках

Marketing rescarches in international markets

6

Корж М.В.

9.

 Міжнародна виставкова діяльність

international exhibition activity

6

Лежепекова В.Г.

10.

 Міжнародна економіка 

International economics

6

Кудирко Л.П.

Севрук І.М.

Шнирков О.О.

11.

Міжнародна інформація

International information

6

12.

Міжнародна макро- і мікроекономіка

international macro and microeconomics

6

13.

 Міжнародна маркетингова товарна політика

International marketing commodity policy

6

Сай Д.В.

14.

 Міжнародна торгівля

International trade

6

Дугінець Г.В.,

Онищенко В.П.

Олейніков Ю.О.

15.

 Міжнародна торгівля в ІТ сфері

International trade in IT sphere

6

Генералов О.В.

16.

 Міжнародна торгівля в аграрній сфері

International trade in agrarian sphere

6

Федун І.Л.

Юзба В.О.

17.

 Міжнародна торгівля в гірничометалургійній сфері

International trade in mining and metallurgy sphere

6

Олейніков Ю.О. Юзба В.О.

18.

 Міжнародна торгівля в машинобудівній сфері

International trade in the engineering industry

6

Калюжна Н.Г. Юзба В.О.

19.

 Міжнародна торгівля в сфері військово-промислового комплексу

International trade in the field military-industrial complex

6

Олейніков Ю.О. Юзба В.О.

20.

 Міжнародна торгівля в  сфері робіт та послуг

International trade in the field of work and services

6

Олейніков Ю.О. Юзба В.О.

21.

 Міжнародна торгівля  паливно енергетичними товарами

International Trade in  fuel and energy products

6

Олейніков Ю.О. Юзба В.О.

22.

 Міжнародний бізнес

International business

6

Калюжна Н.Г. Лежепьокова В.Г.

23.

 Міжнародний маркетинг

International marketing

6

Кудирко Л.П., Сай  Д.В. (англ.)

24.

 Міжнародний менеджмент 

International management

6

Онищенко В.П.,

Гринюк Н.А.,

Севрук І.М.(англ.)

25.

 Міжнародні економічні відносини

International Economic Relations

6

Дугінець Г.В.,

Шнирков О.О.

Лежепьокова В.Г.

26.

 Реклама в системі міжнародного маркетингу

Advertising in the international marketing system

6

Кравець К.П.,

27.

 Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації

Global economic elites and transnational corporations

6

Кравець К.П.

28.

 Міжнародна безпека

International security

6

Шнирков О.О.

29.

 Міжнародні стратегії економічного розвитку

International strategies of economic development 

6

Дугінець Г.В (анг) Бохан А.В.

30.

 Стратегічний маркетинг*

Strategic marketing

6

Сай  Д.В.

31.

 Торговельні переговори і комерційна дипломатія

Trade negotiations and commercial  Diplomacy

6,9

Бохан А.В.

32.

 Фінанси зарубіжних корпорацій

Finance of foreign corporations

6

Грінюк Н.А.

33.

 Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі

Financial management in international business

6

Грінюк Н.А.

34.

 Економічна безпека (науковий семінар)

Economic security (scientific workshop)

6

Дугінець Г.В

Міжнародні відносини та світова політика?  

25.10.2019
41666
551
остання редакція 25.10.2019