logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

ГЕРАСИМЕНКО АНЖЕЛІКА ГРИГОРІВНА

економічної теорії та конкурентної політики

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики

гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти «Економіка»

a.gerasymenko@knute.edu.ua

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних:

Scopus,  Web of Science,  Google ScholarORCID 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: економіка галузевих ринків, ринкові дослідження, ринкова влада, конкуренція та конкурентна політика.

ДИСЦИПЛІНИ: “Мікроекономіка”, “Теорія галузевих ринків”, “Регулювання природних монополій”, “Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання”, “Науковий семінар “Макроекономічний та мікроекономічний аналіз”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 • професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 2018 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», тема дисертації: "Ринкова влада в умовах трансформації економічних систем", 2015 р.
 • доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики ", 2009 р.
 • кандидат економічних наук, 08.01.01 «Економічна теорія», тема дисертації: "Концентрація капіталу в трансформаційній економіці ", 2007 р.
 • менеджер антимонопольної діяльності (ОС «спеціаліст»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2003 р.

ДОСВІД РОБОТИ:

 • завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2021р.
 • професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р.
 • заступник голови галузевої експертної ради 05 «Суспільні та поведінкові науки» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2019 р. до цього часу.
 • доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2015 рр.
 • заступник декана факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2011 рр.
 • старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2007 – 2008 рр.
 • асистент кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2004 – 2007 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 http://gerasymenkoanzhelika.blogspot.com/

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність, 2019 р.
 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.
 • Подяка Полтавської державної аграрної академії МОН України за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців, виявлення й підтримку реалізації їх здібностей, активізацію науково-дослідної роботи студентів, 2018 р.
 • Двічі стипендіат Верховної Ради України для молодих вчених, 2016 р., 2017 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності, 2016 р.
 • Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2005-2006 рр., 2012-2014 рр.
 • Почесна грамота Деснянської районної у м. Києві ради, Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації за вагомий внесок у виховну роботу зі студентами, активну участь в процесі реформування, організації та змісту вищої освіти в університеті. громадській діяльності, 2009 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Навчально-методичні семінари в рамках Міжнародних інформаційних тижнів програми ЄС Еразмус+ в Україні, Еразмус+ офіс в Україні 2017, 2018, 2019 рр.
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019 р.
 • Навчальний семінар щодо розбудови інструментарію внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості, Університет Ліон 3 ім. Жана Муліна (Франція), 2018 р.
 • Програма стажування «Посилення інституційної спроможності та незалежності Антимонопольного комітету України», World Trade Center Institute,  World Learning, USAID (США), 2018 р.
 • Навчальний семінар щодо розробки регуляторного забезпечення зовнішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти, Університет Алькали (Іспанія), 2017 р.
 • Тренінг щодо внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості, Вища рада Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, 2017 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Національний координатор Проекту Еразмус+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA), 2016 – 2019 рр.
 • Член міжнародної експертної групи з акредитації освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти «Освіта» в Університеті Отгонгенгер (Монголія), 2019 р.
 • Експерт секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства» Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експерементальних) розробок молодих учених, з 2016 р. до цього часу.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 «Економічна теорія та історія економічної думки», з 2016 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Економічний Вісник Національного гірничого університету» з 2019 р. до цього часу.
 • Рецензент наукового журналу “Ecoforum” (Румунія) ISSN: 2344-2174, з 2013 р. до цього часу.
 • Запрошений рецензент наукового журналу видавництва Springer “Review of Industrial Organization” ISSN: 0889-938X (Print) 1573-7160 (Online), 2019 р.
 • Внутрішній аудитор системи управління якістю  за ДСТУ ІSO 9001, з 2009 р. до цього часу
 • Експерт за проектом Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 2013 р.
 • Експерт за проектом Закону України «Про Програму розвитку конкуренції на 2014 – 2024 рр.», 2013 р.
 • Викладач програми МВА Європейської школи бізнесу (Берлін – Париж – Турин), 2009 – 2011 рр.

ХОБІ: подорожі, інтелектуальні ігри, сучасне мистецтво.

03.02.2021
41046
641
остання редакція 28.08.2021
41046