logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

УМАНЦІВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

економічної теорії та конкурентної політики

доктор економічних наук, професор

професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

гарант освітньої програми другого рівня вищої освіти «Менеджмент антимонопольної діяльності»

y.umantsiv@knute.edu.ua

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних:

Scopus,  Web of ScienceGoogle Scholar, ORCID     

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: проблеми формування корпоративних структур за умов глобальної конкуренції, економічна політика держави.

ДИСЦИПЛІНИ: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг».     

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 •  професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 2015 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», тема дисертації: «Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції», 2013 р.
 • доцент кафедри економічної теорії, 2003 р.
 •  кандидат економічних наук, 08.01.01 «Економічна теорія», тема дисертації: "Формування страхового ринку в перехідній економіці», 1997 р.
 • Економіст-організатор (ОС «спеціаліст»), Київський торговельно-економічний інститут, 1993 р.

ДОСВІД РОБОТИ:

 • професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2013 р. до цього часу.
 • доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2001–2013 рр.
 • старший викладач кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1999–2001 рр.
 • заступник декана факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1997–1998 рр.
 •  асистент кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1996–1999 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1.  Boiko A., Umantsiv Yu., Cherlenjak I., Prikhodko V., Shkuropadska D.  Policy measures for economic resilience of Visegrad Group and Ukraine during the pandemic. Problems and Perspectives in Management. 2022. № 2. Р. 71-83 (Scopus) URL:https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/16435/PPM_2022_02_Boiko.pdf

 2. Umantsiv Iu., Cherlenjak I., Prikhodko V., Sonko Y., Shtan M. (2021) Integrated evaluation of investment attractiveness in the context of economic sectors: Ukraine as a case study. Investment Management and Financial Innovations.18(2). Р. 118-129. doi:10.21511/imfi.18(2).2021.10 (Scopus)

 3. Уманців Ю. Теоретичний дискурс розвитку корпорацій у ХХІ ст. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. №3. С. 33-51

 4. Уманців Ю., Бабкова Є. Цифровізація економіки у контексті глобальних тенденцій суспільного розвиткуГеополітика України: історія і сучасність. 2021. Вип. 2. С. 102-114

 5. Yurii Umantsiv, Katerina Nikolaiets, Larysa Lebedeva, Evheniia Kononenko. Developing competition in the Ukrainian mobile communications market.Vuzf Review. 2021. №2. Р. 245-253.

 6. Humeniuk V., Umantsiv Iu., Dligach A., Ivanova N., Umantsiv H. (2021). STATE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DURING THE CORONAVIRUS CRISIS IN EUROPEAN COUNTRIES. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38). Р. 326–332. doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237463 (Web of Science)

 7. Umantsiv Iu., Lebedeva L., Mitrofanova A. Modern trends in governance of state ownership relations. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Volume 5. Number 5. р. 155-164 (Web of Science)
 8. Umantsiv Iu., Sonko Y., Yatsyshyna K. Competition at product markets of various types of commodities. Problems and Perspectives in Management. 2019, Vol. 17. Issue 2. Р. 334-347 (Scopus)
 9.  Umantsiv Iu., Ishchenko O. Banking sector and economy of CEE сountries: development features and correlation. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2017. Vol. 8. №1. P. 59-70 (Scopus)
 10. Уманців Ю. М. Економічна політика держави в умовах глобалізації. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. №1. С. 5-18 (Index Copernicus)
 11.  Уманців Ю. М., Катран М. В. Розвиток внутрішнього ринку споживчих товарів України. Бізнес Інформ. 2017. №8. С. 271-275 (Index Copernicus)
 12. Уманців Ю. М., Кравчук О.О. Інституційна обумовленість економічних функцій держави. Економічна теорія та право. 2017. №4. С. 93-105 (Index Copernicus)
 13. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави в умовах глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. №9. С. 37-49 (Index Copernicus)
 14. Уманців Ю., Урбанович В. Макроекономічний вимір фіскальної політики в умовах розгортання глобальної кризи. Геополітика України: історія і сучасність. 2020. №1. С. 19-131 (Index Copernicus)
 15. Уманців Ю. М., Катран М. В. Розвиток внутрішнього ринку споживчих товарів України  Бізнес Інформ. 2017. №8. С. 271-275 (Index Copernicus)
 16. Уманців Ю. М. Економічна теорія у новітньому методологічному дискурсі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2019. №2. С. 51-63 (Index Copernicus)
 17. Уманців Ю. М., Косарєв Т. В. Електронне урядування в умовах цифровізації суспільного розвитку. Держава та регіони. Серія «Державне управління». 2020. Вип. 1. С. 105-110 (Index Copernicus)
 18. Уманців Ю. М., Золіна Д. О. Конкурентна політика держави за умов глобальних трансформацій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2020. Вип. 2. С. 52-61 (Index Copernicus)
 19. Економічна теорія: підручник. В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 608 с.
 20. Шульга Н.П., Уманців Ю.М., Мельниченко О.В. Рефінансування банків: монографія; за заг. ред. Н.П. Шульги. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 324 с.
 21. Уманців Ю. М., Сонько Ю. А., Лазебна І. В. Макроекономічний аналіз: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 424 с.
 22. Уманців Ю. М., Міняйло О. І., Лебедева Л. В. Економічна політика держави: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 480 с.

 НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілею, 2020 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти, 2018 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за високі досягнення та значний особистий внесок у науково-педагогічну діяльність та з нагоди святкування Дня працівників освіти, 2015 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2015 р.
 •  Подяка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за вагомий професійний внесок у підготовку талановитої молоді, особисту ефективність, сприяння соціально-інноваційному, науковому та фінансовому розвитку України, 2014 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за плідну роботу та з нагоди Дня факультету, 2009 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за багаторічну плідну роботу у підготовці висококваліфікованих кадрів, 2008 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за багаторічну плідну роботу у підготовці висококваліфікованих кадрів, 2006 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю та у зв’язку зі святкуванням Дня факультету, 2005 р.
 • Подяка Полтавської державної аграрної академії МОН України за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців, виявлення й підтримку реалізації їх здібностей, активізацію науково-дослідної роботи студентів, 2019 р.
 •  Подяка Полтавської державної аграрної академії МОН України за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців, виявлення й підтримку реалізації їх здібностей, активізацію науково-дослідної роботи студентів, 2018 р.
 • Подяка галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», 2020 р.
 • Подяка галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», 2019 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 •  Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», спільний проект КНЕУ, Фонду Жана Моне та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, 2015 р.
 • Програма стажування «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз: теорія, методологія та практичний інструментарій використання за умов посилення глобальної нестабільності», Українська асоціація економістів-міжнародників, 2019 р.,
 • Міжнародна літня школа Жана Моне «Європейські студії для сталого розвитку», 2020 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2016 р. до цього часу.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України, з 2016 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії журналу «Advances in Politics and Economics» (Сполучені Штати Америки), з 2017 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії журналу «Економічна теорія і право», з 2017 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії журналу «Історія економіки та економічної думки», з 2020 р. до цього часу.
 • Рецензент журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», з 2014 р. до цього часу.
 • Рецензент журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», з 2017 р. до цього часу.
 • Рецензент журналу «Товари і ринки», з 2016 р. до цього часу.

ЗАХОПЛЕННЯ: спорт, читання.

05.02.2021
41046
1980
остання редакція 23.07.2022
41046