logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Роскладка Наталія Олександрівна

туризму та рекреації

РОСКЛАДКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму та рекреації,

гарант освітньої програми «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент» другого рівня вищої освіти 

e-mail: n.roskladka@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

сертифікати

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

економіка туризму, ціноутворення в туризмі, проєктний менеджмент, економічна діагностика діяльності підприємств

ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка туризму», «Управління проєктами в туризмі», «Управління якістю в туризмі», «Стартап-тренінг»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри туризму та рекреації, 2020 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Управління ціноутворенням на туристичних підприємствах», 2016 р.
 • доцент кафедри економіки підприємства, 2011 р.
 • кандидат економічних наук, 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг, тема дисертації «Економічна діагностика діяльності торговельних підприємств», 2006 р.
 • магістр з економіки підприємства, Полтавський кооперативний інститут,  2001 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету, з 2017 року до цього часу.
 • доцент кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету, 2015 – 2017 рр.
 • доцент кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2013 – 2015 рр.
 • асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2001 – 2013 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Scopus

Монографії

Інші публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз  (з 2015 року)
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Сертифікат з англійської мови, рівень B2, Київський національний торговельно-економічний університет, 2019 р.
 • Сертифікат про закінчення курсу «Експерт з акредитації освітніх програм", Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • European University in Warsaw, Poland, «Functioning of the scientific and educational processes at the university”, 2017 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Досвід реалізації наукових проєктів:
 • «Прогнозування в туризмі засобами математичного та комп’ютерного моделювання» (номер державної реєстрації №0118U00051).
 • «Організаційно-економічний механізм розвитку туристичних кластерів в Україні» (номер державної реєстрації 0113U000510);
 • «Моделювання організаційно-економічного механізму управління підприємствами торгівлі та сфери послуг» (номер державної реєстрації 0114U000324);
 • «Геоекономічні особливості розвитку туристичної діяльності на засадах партнерства» (номер державної реєстрації 0113U006218);
 • «Управління ціноутворенням туристичних підприємств» (номер державної реєстрації 0114U000320);
 • «Регіональні ринки туристичних послуг України» (номер державної реєстрації 0118U000048);
 • «Інтеграція туристичної системи України до світового ринку послуг» (номер реєстрації 647/20).

 • Досвід організації міжнародної співпраці:
 • European University of Informatics and Economics in Warsaw – Сертифікат про міжнародне стажування. Тема: «Функціонування науково-освітніх процесів університету», 2017 р.
 • European University of Informatics and Economics in Warsaw – Угода про співпрацю та науковий обмін між КНТЕУ та Європейським університетом інформатики та економіки у Варшаві, з 2016 р. до цього часу.
 • Співорганізатор Міжнародної наукової конференції «Dylematy» (Warsaw, Poland), 2016-2018 рр.

 • Досвід організаційної роботи:
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм» (з 2019 року до цього часу).
 • Відповідальний секретар технічного комітету стандартизації ТК 118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові» (з 2015 року до цього часу).
ХОБІ

 подорожі, читання книг

17.02.2021
43220
1170
остання редакція 02.10.2021
42396