logo
Кафедра журналістики та реклами
Кафедра журналістики та реклами
logo
Кафедра журналістики та реклами
img

Дубовик Тетяна Віталіївна

журналістики та реклами

ДУБОВИК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

доктор економічних наук, професор
професор кафедри журналістики та реклами

e-mail: t.dubovyk@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

інтернет-маркетингові комунікації, зв’язки з громадськістю, ділові переговори, реклама в торгівлі, електронна комерція

ДИСЦИПЛІНИ

“Теорія зв’язків з громадськістю”, “Маркетингові комунікації”, “Ділові переговори”, “Реклама в торгівлі”, “Науковий семінар “Інтегровані маркетингові комунікації”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • професор кафедри журналістики та реклами, 2019 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», тема дисертації: "Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі", 2015 р.
 • доцент кафедри маркетингу та реклами, 2011 р.
 • кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», тема дисертації: "Управління рекламною діяльністю на підприємствах торгівлі", 2005 р.
 • магістр зі спеціальності «Правознавство», Київський національний економічний університет, 2002 р.
 • магістр зі спеціальності «Маркетинг», Київський національний торговельно-економічний університет, 1998 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • професор кафедри журналістики та реклами Державного торговельно- економічного університету (КНТЕУ) МОН України, з 2015 р. до цього часу.
 • завідувач кафедри журналістики та реклами  Київського національного     торговельно- економічного університету МОН України, 2018 – 2019 рр.
 • професор кафедри маркетингу та  реклами  Київського  національного     торговельно- економічного університету МОН України, 2015 – 2018 рр.
 • доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2006 – 2015 рр.
 • старший викладач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно- економічного університету МОН України, 2005 – 2006 рр.
 • асистент кафедри маркетингу та комерційної діяльності Київського    національного торговельно-економічного університету МОН України, 1998 – 2005 рр.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.
 • Лист подяки за підготовку переможця конкурсного відбору ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності “Маркетинг”, Тернопільський національний економічний університет (2018 р.).
 • Почесна грамота за вагомий внесок у підготовку фахівців, розробку і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання та з дня нагоди Дня факультету торгівлі та маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України (2017 р.).
 • Диплом за сумлінну працю, значний внесок у розвиток наукового комплексу Деснянського району в Києві з нагоди Дня науки (2016 р.).
 • Диплом за участь у роботі Спілки рекламістів України (2013 р.).
 • Диплом за роботу в області підготовки висококваліфікованих кадрів, а також в День факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно- економічного університету МОН України (2012 р.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Стажування «Sustainability in energy and environmental science», Україна-Великобританія- Словаччина, (09/2020).
 • Стажування «Society of Ambient intelligence», Україна-Узбекистан-Польща, (09/2020).
 • Тренінг «Build your own chatbot», Intella Education, (04/2019).
 • Тренінг «Гармонізація стандартів як нормативно-регулятивна основа впровадження Європейських моделей бізнесу в Україні», Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна (11/2019).
 • Тренінг «Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей України», Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна (11/2019).
 • Навчально-методичний семінар в рамках Міжнародних інформаційних тижнів програми ЄС Еразмус+ в Україні, Еразмус+ офіс в Україні (2018).
 • Стажування «Інноваційні технології в освіті», Вища технічна школа в Катовіцах, Польща (01/2018-04/2018).
 • Інтернет-тренінг «Сучасні методи навчання в області: менеджменту, економіки і соціальних наук», Хуманітас університет в Сосновиці, Польща (10/2016-03/2017).
 • Вдосконалення рівня англійської мови: “The Learn English Pathways course with the British Council Ukraine” (09/2016-02/2017).
 • Семінар програми Teach&Shine «Як викладати зв’язки з громадськістю» (2016).
 • Науково-методичний семінар для викладачів з маркетингових досліджень (2015)
 • Стажування в рекламних агентствах “UaMaster” (2012), “ іг Тайм” (2014).
 • Учасник науково-методичної конференції «Ефект метелика: кейс-метод як інструмент поширення кращих практик вирішення місцевих проблем» (2012).
 • Навчально-методичний семінар “Створення навчального курсу “Прямі продажі”, (2010).
 • Науково-методичний семінар “Формування іміджу сучасного викладача” (2010)

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Гарант стандарту вищої освіти магістерської програми “Реклама” Київського національного торговельно-економічного університету, 2018 – 2019 рр.
 • Тренер для працівників апарату Верховна Рада України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018 р. до цього часу.
 • Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.002.23 КПІ України ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. 2018 – 2020 рр.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно- економічного університету» з 2018 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» з 2019 р. до цього часу.
 • Член редакційної ради наукового журналу “Science Journal of Business and Management” ISSN: 2331-0626 (Print), 2331-0634 (Online), 2019 – 2019 р.
 • Член редакційної ради наукового журналу “Journal of Economics & Finance System” (Індія) ISSN: 2146-4138 (Print), з 2018 р. до цього часу.
 • Розробник програми підготовки докторів філософії (Ph.D.), 2016 р.
 • Гарант стандарту вищої освіти магістерської програми «Маркетинг/Рекламний бізнес» Київського національного торговельно-економічного університету, 2016 р.
 • Гарант стандарту вищої освіти бакалаврської програми «Реклама і зв'язки з громадськістю» Київського національного торговельно-економічного університету, 2010 – 2016 рр.
 • Викладач програм МВА Київського національного торговельно-економічного університету, 2016 р. до цього часу.

ХОБІ

мистецтво, подорожі, квіти, мода

10.03.2021
43220
858
остання редакція 19.02.2022
42499