logo
Кафедра журналістики та реклами
Кафедра журналістики та реклами
logo
Кафедра журналістики та реклами
img

Викладацький склад

журналістики та реклами

ЛІСУН ЯНІНА ВІКТОРІВНА

в. о. завідувача кафедри журналістики та реклами,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

yanaLw@ukr.net

Кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) (2008 р.), вчене звання – доцент кафедри менеджменту сфери послуг (2011 р.). Тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства».

Закінчила Київський державний університет технологій та дизайну. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію магістра з економіки.

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації наукових та педагогічних працівників Вища Школа Менеджменту в Варшаві (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – WSM) (2015 р.). Міжнародний науковий курс професійного розвитку в межах Європейського освітнього проекту «Інноваційні технології та методи навчання: новітні тенденції Європейської освітньої практики» Вища Школа Менеджменту в Домброва Гурнича (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) (2017 р.)

Сфера наукових інтересів: маркетинг взаємодії та партнерство, бренд-менеджмент інтегрованих структур бізнесу, маркетинг інтегрованих структур бізнесу.

Резюме...

Опубліковано більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Лісун Я. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


ДУБОВИК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

доктор економічних наук,
професор

tatiana_dubovik@i.ua

Доктор економічних наук, наукова спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами», вчене звання - доцент кафедри маркетингу та реклами (2011р.).
 Тема дисертації: «Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі», доцент кафедри маркетингу та реклами (2005 р.). Кандидат економічних наук із 2005 р.

Закінчила Київський державний торговельно-економічний університет, (1999), спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу»; Київський національний економічний університет, (2002), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр з правового регулювання».

Керівник (гарант) магістерської програми «Реклама».
Бере участь у науково-дослідних роботах «Управління рекламною діяльністю підприємств» (номер держреєстрації роботи: 0113U000520), «Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі» (номер держреєстрації роботи: 0117U000507).

Член спеціалізованої Вченої Ради: Д 26.002.23 КПІ України ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Підвищення кваліфікації: Вища технічна школа в Катовіцах, Польща, сертифікат «Інноваційні технології в освіті» (01/2018-04/2018) (180 год.). Хуманітас університет в Сосновиці, Польща, сертифікат про проходження міжнародного тренінгу «Сучасні методи навчання в області: менеджменту, економіки і соціальних наук», (10/2016-03/2017) (108 год.). Пройшла стажування в рекламних агентствах “Уамастер” (2012), “Біг Тайм” (2014).

Наукове керівництво аспірантами: Здійснює наукове керівництво (консультування) здобувачів.

Державні відзнаки та премії: Нагороджена дипломами за сумлінну працю, значний внесок у розвиток наукового комплексу Деснянського району в Києві з нагоди Дня науки (2016), за участь у роботі Спілки рекламістів України (2013).

Сфера наукових інтересів: інтернет-маркетингова комунікаційна діяльність підприємств: теорія, практика, проблеми.

Резюме...

Всього опубліковано 135 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Дубовик Т. В. можна ознайомитися за посиланням:

Scopus

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


МЕЛЬНИКОВИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри журналістики та реклами

olena_melnikov@ukr.net

Доктор економічних наук, наукова спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: «Маркетинг підприємств рекламної галузі» (2009р.), вчене звання - професор кафедри маркетингу та реклами (2015р.). Тема дисертації: «Маркетинг підприємств рекламної галузі». Кандидата економічних наук з 1997 р.

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут, 1989 р., спеціальність «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами», кваліфікація «Товарознавець вищої категорії».

Керівник (гарант) магістерської програми «Реклама». Бере участь у науково-дослідній роботі «Управління рекламною діяльністю підприємств» (номер держреєстрації роботи: 0113U000520).

Підвищення кваліфікації: ТОВ «Рекламне агентство «АІТІ», звіт про стажування. Тема: «Організація роботи рекламної та ПР-агенції при формуванні соціальних комунікацій», 30.11.2013 р. Пройшла навчання та стажування у Великій Британії (1998 р.), Франції (2002 р.), Німеччині (2005 р.) та Канаді (2006 р.). Зайняла 2 місце на ІІ Всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ CEUME.

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня

Сфера наукових інтересів: маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та маркетинг підприємств рекламної галузі.

Всього опубліковано 168 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Мельникович О. М. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


ГОЛІК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент кафедри журналістики та реклами

Oksanagolik83@gmail.com

Кандидат наук із соціальних комунікацій, 27.00.04 – «Теорія та історія журналістики», доцент кафедри маркетингу та реклами. Тема дисертації: «Взаємозбагачення та взаємокореляція жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості», (2009р.). Вчене звання - доцент кафедри маркетингу та реклами з 2015р.

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2006р., спеціальність «Журналістика», кваліфікація «Магістр журналістики».

Підвищення кваліфікації: Київська редакція журналу «Маркетинг і реклама» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Студцентр»), звіт про стажування. Тема: «Видавнича справа та редагування», 08.02.2014 р. Стажування у ТОВ "НВФ "Студцентр" (київська редакція журналу «Маркетинг і реклама»), 22.01.2019-22.02.2019., результат стажування – програма і робоча програма з дисципліни «Основи редагування».

Сфера наукових інтересів: особливості написання рекламних та PR-текстів, спічрайтинг, проблеми професійної етики рекламіста та фахівця зі зв’язків з громадськістю

Резюме...

Всього опубліковано 72 наукові та навчально-методичні праці.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Голік О. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


БРЮХАНОВА ГАЛИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

aglania@ukr.net

Кандидат педагогічних наук (13.00.04, «Теорія і методика професійної освіти»). Тема дисертації: «Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)».

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури у 2000 р. Спеціальність «Образотворче мистецтво, креслення». Кваліфікація «Художник-педагог».

Підвищення кваліфікації: Cтажування «Education in the field of pedagogy and psychology: prospective and priority directions of scientific research». Період проходження: 27 листопада – 1 грудня 2017 р. (Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща).

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні технології в дизайні об’єктів реклами, Інтернет-технології в освіті.

Резюме...

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Брюханової Г. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


БУЧАЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

ira_buchatska@ukr.net

Кандидат економічних наук, 08.06.04 - «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» (2000 р.), вчене звання - доцент кафедри маркетингу (2006 р). Тема кандидатської дисертації: «Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств».

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні», кваліфікація «Економіст – організатор» (1994р.).

Підвищення кваліфікації: Стажування: Вища технічна школа в Катовицах, Польща (180 год.), тема «Інноваційні технології в освіті», видано сертифікат ( 10.01.2018 – 11.04.2018.); в рекламних агентствах ТОВ “Біг Тайм” (2014р.); ТОВ “UaMaster” (2012р.), РЦТВ ТОВ «Тоніс-Юг» (2003р.)

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 3 особи.

Аспіранти та теми дисертацій

Державні відзнаки та премії: стипендіат Кабінету Міністрів України (2004-2007 рр.).

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації підприємств: теорія, практика, проблеми, розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій, ділові переговори.

Резюме...

Всього опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Бучацької І. О. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


ГАМОВА ІРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

GamovaIryna@gmail.com

Кандидат економічних наук, 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами». Тема дисертації: «Управління маркетингом підприємств у сфері роздрібної електронної торгівлі», (2016 р).

У 2011 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, Спеціальність – «Комерційна діяльність».

Підвищення кваліфікації: Курси у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ, тема: «Масові комунікації», 2016 р. Стажування у ВГПО «Спілка рекламістів України», тема: «Ярмаркова та виставкова діяльність», 2017 р.

Сфера наукових інтересів: управління маркетингом онлайн підприємств, інтерактивний маркетинг.

Резюме...

Всього обліковано 32 наукові та навчально-методичні праці.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Гамової І. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


ГВОЗДЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

v.m.gvozdev@gmail.com

Кандидат філологічних наук, 10.01.08 – «Журналістика». Тема дисертації: «Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура» (2004 р.). 2013 року присвоєно вчене звання доцента.

Закінчив Ростовський державний університет, спеціальність «Журналістика», кваліфікація «журналіст» (1994 р.).

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (з 1 листопада 2013 р. по 30 червня 2014 р.), свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СПВ 049760 від 30.06.2014 р. Тема: «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle”, «Основи роботи у графічних редакторах» та ін.

Сфера наукових інтересів: аудиторія засобів масової комунікації, комунікаційні технології, медіаосвіта, проблеми свободи ЗМІ та журналістів, захисту інформаційного простору.

Всього опубліковано близько 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Гвоздєв В. М. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


МАРЕНИЧ ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

vikamar70@gmail.com

Закінчила Київський національній університет імені Тараса Шевченка (журналістика), (1993 р.); Харківській педагогічний університет (юридичний факультет), (2003 р.); Харківську академію державного управління при Президентові України (держуправління), (2009 р).

Нагороди та звання: заслужений журналіст України; Почесна грамота Кабінету Міністрів України; Грамоти Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації; Найвища нагорода Харківщини - Слобожанська Слава.

Сфера наукових інтересів: формування іміджу та бренду, суспільні комунікації, інформаційні війни, харизматичний оратор.

Резюме...

Основні публікації

ФАЙВІШЕНКО ДІАНА СЕРГІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

fayvishenko.ds@gmail.com

Кандидат економічних наук, 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами». Тема дисертації: «Оцінка ефективності брендингу на основі функціонального підходу», (2011р.).

Закінчила Донецький національний технічний університет , 2004 р., спеціальність «Облік та аудит», кваліфікація «Магістр з обліку та аудиту».

Підвищення кваліфікації:

  • Курс «Marketing | Digital | PR» HIGHER School communication (EEVO company, Gres Todorchuk PR, 1+1 Media, VISOTSKY CONSULTING KIEV) (2017 р.).
  • Стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації («Міжнародні публікації, індекси цитування») (2016 р.).
  • Federation Echanges France Ukraine, курс французької мови за спеціальністю «Communication en Français» (2016-2018 рр.).
  • Донецький університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського: Школа педагогічної майстерності (2013/2014 рр.).
  • Інститут післядипломної освіти донецького національного університету ім. М. Туган-Барановського «Методика інтерактивного навчання студентів при викладанні економічних дисциплін»
  • Українська Асоціація маркетингу (25.04.1013 - 20.04.2013 рр.).

Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, маркетингові дослідження, рекламний бізнес і PR.

Резюме...

Всього опубліковано понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Файвішенко Д. С. можна ознайомитися за посиланням:

Scopus

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


ЯЦЮК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат економічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

d.yatsiuk@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук, 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами». Тема дисертації: «Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів», (2008р.). Вчене звання - доцент кафедри маркетингу та реклами з 2015 р.

Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, 2003р., зі спеціальності "Маркетинг" кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Підвищення кваліфікації: Стажування в рекламному агентстві ТОВ УАМАСТЕР (2014 р.).

Сфера наукових інтересів: реклама, маркетинг інновацій, маркетингові комунікації, бренд-менеджмент.

Резюме...

Всього опубліковано близько 20 наукових та навчально-методичніих праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Яцюка Д. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


АЛДАНЬКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри журналістики та реклами

aldankova.gala@gmail.com

Кандидат економічних наук, 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами». Закінчила Київський політехнічний інститут, 1993р., спеціальність «Приладобудування. Технологія приладобудування», кваліфікація «Інженер- електромеханік».
Член Спілки рекламістів України.

Підвищення кваліфікації:

  • Академічне співтовариство імені Михайла Балудянського, стажування в Європейських університетах: Пан-європейський університет (м. Братислава), Кошицький технічний університет (м. Кошице), Віденський університет (м. Відень). Тема стажування: «Сучасні методи та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та провідні тенденції», 2018 р. сертифікат № 038/1-2018.
  • Навчально-методичні семінари, КНТЕУ: «Тайм-менеджмент», 2017 р., «Методика підготовки та проведення вебінарів», 2015 р.
  • Рекламне агентство «Папа АДВ». Тема стажування: «Комп’ютерно-технічні засоби в рекламі та зв’язках із громадськістю», 2015 р.
  • Учбовий центр комп’ютерних технологій міжнародного науково-навчального центру Юнеско/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України, спец. «Комп’ютерізовані системи обробки інформації та управління». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 2182.

Відзнаки: Нагороджена Подякою Спілки рекламістів України та дипломами УСФР-СФЕРА за досягнення у вихованні молодих рекламістів; Подякою міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Сфера наукових інтересів: дизайн реклами, комп’ютерна графіка в рекламі, технології виробництва рекламних матеріалів, маркетингові комунікації торговельної мережі.

Резюме...

Всього обліковано 76 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Алданькової Г. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


КИЯНИЦЯ ЄВГЕНІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач кафедри журналістики та реклами

gane@i.ua

Кандидат наук із соціальних комунікацій (27.00.03 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство). Тема дисертації: «Розвиток зв’язків бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону».

В 2010 році закінчила магітстратуру Київського національного університету культури та мистецтв за фахом «Менеджмент організацій», отримала диплом за спеціалізацію «Менеджер зв'язків з громадськістю».

Підвищення кваліфікації: Протягом березня-квітня 2017 року пройшла підвищення кваліфікації в КНУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" у видавничо-поліграфічному інституті на кафедрі видавничої справи та редагування за тематикою «Педагогічна компетенція викладача спеціалізації «Реклама та зв'язки з громадськістю»

Сфера наукових інтересів: Дослідження креативних підходів до створення рекламних та PR-кампаній, соціальних ініціатив. Інтегровані комунікації. Вплив розважального контенту на мотивацію споживачів різних суспільних груп. Організаційне та психологічне забезпечення рекламних кампаній та PR заходів.

Резюме...

Протягом роботи опубліковано більше 20 наукових праць, в тому числі за кордоном.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Кияниці Є. О. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Researcher ID


НАСІННИК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач кафедри журналістики та реклами

viktoria_yu@ukr.net

Кандидат наук із соціальних комунікацій, 061 «Журналістика» (27.00.04 – «Теорія та історія журналістики»), Тема дисертації: «Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач “Голос країни”, “Х-Фактор” та “Фольк-music”)».

Сфера наукових інтересів: масова комунікація, журналістська творчість, емотивний текст.

Резюме...

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Насінник В. В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Researcher ID


МЕЛЬНІЧЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри журналістики та реклами

oksana1409@ukr.net

Кандидат психологічних наук, 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. Тема дисертації: «Психологічні чинники прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу», (2017 р.).

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2008 р., спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури.

Сфера наукових інтересів: особливості написання рекламних текстів, організаційне та психологічне забезпечення рекламних кампаній.

Резюме...

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Мельніченко О.І. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


САВЧУК АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇІВНА

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри журналістики та реклами

Anastsavchuk2016@gmail.com

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: Інформаційне забезпечення стартегічного маркетингу підприємств торгівлі», 2016 р.

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, 2013 р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення маркетингу, стратегічний маркетинг, інформаційні технології в маркетингу, маркетинг підприємств торгівлі.

Резюме...

Опубліковано 13 наукових праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Савчук А. М. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


ЮСУПОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри журналістики та реклами

o.yusupova@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: «Стимулювання продажів товарів на підприємствах роздрібної торгівлі», 2017 р.

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, 2013 р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Сфера наукових інтересів: ефективність маркетингових комунікацій, благодійне стимулювання продажу, маркетинг торговельних підприємств.

Резюме...

Опубліковано 16 наукових праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Юсупової О.В. можна ознайомитися за посиланням:

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

OrcID

Researcher ID


08.05.2018
42499
9516
остання редакція 11.06.2019
42499